Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
24.01.2021 24 stycznia 2021

MF zapewnia: kranówka nadal z 8-procentowym VATem

Intencją Ministerstwa nie było i nie jest podwyższenie stawki podatku na wodę dostarczaną za pośrednictwem sieci - zapewnił w piątek rzecznik resortu. Branży wod-kan te słowa nie uspokajają, w związku z czym przedstawia ona własną propozycję zmian.

   Powrót       12 lutego 2019       Woda   

Opublikowany przez resort finansów ostatni (datowany na 8 listopada 2018 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa(1) zawiera nową propozycję tzw. „matrycy VAT”. To swoisty przewodnik, który konkretnym towarom i usługom przyporządkowuje właściwe im stawki podatku. Przedstawiając projekt jesienią ubiegłego roku resort finansów obiecał zakończyć w ten sposób wątpliwości, w myśl których, produkty podobne lub ich pochodne rozliczane są dziś na podstawie różnych stawek VAT. Patrząc na ostatnią wymianę pism pomiędzy przedstawicielami branży wod-kan a rządem, wydaje się, że projekt zamiast już istniejące wątpliwości wyjaśniać, niepotrzebnie powoduje kolejne.

Kto zaczął?

W zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych preferencyjnymi stawkami VAT załączniku do projektu ustawy nadal znajdują się usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych oraz usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych. - Przedmiotem działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest właśnie świadczenie takich usług, a nie sprzedaż wody – pisała w swoim pierwszym stanowisku(2) Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie". Fakt występowania tych pozycji w załączniku miał oznaczać zgodnie z tą interpretacją dalszą możliwość stosowania obniżonej stawki podatku VAT dla tych usług w wysokości 8 proc. - Nie budziło to wątpliwości Izby od samego pojawienia się projektu ustawy na stronie Rządowego Centrum Legislacji – czytamy dalej. Wątpliwości miał na początku właściwie wyłącznie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które w nowej wersji załącznika widziało niewypowiedzianą wprost intencję podniesienia podatku.

Korespondencyjne domino

W odpowiedzi na alarm MPiT, w piątek głos zabrało więc Ministerstwo Finansów. Rzecznik resortu Paweł Jurek uspokoił przedsiębiorców, że „intencją w nowej matrycy VAT od samego początku było utrzymanie 8-proc. stawki podatku na wodę dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych”. - Po dodatkowej analizie sprawy zdecydowano – wyłącznie w celu doprecyzowania przyjętego założenia utrzymania status quo w tym obszarze – o uzupełnieniu projektowanego załącznika nr 3 do ustawy o VAT, zawierającego wykaz towarów i usług objętych stawką 8-proc., o towar w postaci wody dostarczanej za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami i innymi środkami transportu - zapowiedział rzecznik. - Nie powinno być już zatem żadnych wątpliwości w zakresie sposobu opodatkowania tego rodzaju świadczenia - dodał. Taka interpretacja rządu zaniepokoiła jednak spokojną dotychczas branżę wod-kan.

Towar, czy usługa – oto teraz jest pytanie

Na stanowisko resortu finansów ponownie postanowiła odpowiedzieć Izba(3). – Stworzenie dodatkowej pozycji dotyczącej wody jako towaru oraz pozostawienie pozycji dotyczącej usługi związanej z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych stwarza niebezpieczeństwo rozbicia taryf za wodę na opłaty za dystrybucję oraz wodę jako towar – czytamy na stronie. IGWP wnosi więc o niedopisywanie dostarczanej przez przedsiębiorstwa wod-kan wody do katalogu towarów, ale precyzyjne opisanie świadczonej przez branże wod-kan usługi, jaką miałaby według propozycji jej członków być „ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody za pośrednictwem sieci wodociągowych lub dostarczanie wody w inny sposób przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne”. Proponowana treść nie jest zresztą w polskim porządku prawnym niczym nowym i odpowiadałaby zdefiniowanej w art. 2 pkt 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków działalności wykonywanej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Zdaniem członków Izby proponowane brzmienie ma jeszcze kilka innych zalet. Chodzi np. o dostarczaną w przypadku awarii sieci wodę w postaci workowanej, która wg proponowanej przez MF zamiany byłaby spod regulacji wyłączona. To z kolei stwarzałoby możliwość jej opodatkowania wg podstawowej stawki 23-procentowej.

Jeżeli (jak wynika z przytoczonych powyżej wypowiedzi) wszystkim zaangażowanym w dyskusję zależy na utrzymaniu dotychczasowej stawki podatku, sprawa powinna wkrótce zostać rozwiązana.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12317902/12547410/12547412/dokument366689.pdf
2/ W związku z nową matrycą VAT wprowadzoną przez Ministerstwo Finansów i opinią Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, iż w nowych przepisach woda nie znalazła się w kategorii objętej stawką 8%, to będzie z automatu zakwalifikowana do stawki 23%, uprzejmie informuję, iż IGWP w momencie poznania stanowiska, przesłała w dniu 5.02.br. do Ministra Finansów, z wiadomością do MGMiŻŚ, następujące stanowisko:
http://www.igwp.org.pl/index.php/informacje/prawo/1304-ceny-wody-w-gore-przez-wyzszy-vat
3/ W związku z pojawiającymi się w dalszym ciągu wątpliwościami odnośnie stawki podatku od towarów i usług jaki miałby zastosowanie dla wody dostarczanej za pośrednictwem sieci wodociągowej , a zwłaszcza z nową propozycją Ministerstwa Finansów mającą tymże wątpliwościom zapobiec, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, iż w dniu 11.02.2019 r. przesłała do Ministerstwa Finansów, z wiadomością do MGMiŻŚ, kolejne pismo.
http://www.igwp.org.pl/index.php/informacje/prawo/1307-stanowisko-izby-z-dnia-11-02-2019-w-sprawie-stawki-podatku-vat-za-wode

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Plan przeciwdziałania skutkom suszy - po raz pierwszy, za 6 lat aktualizacja (20 stycznia 2021)Tydzień na wypełnienie ankiet nt. wody pitnej w Polsce. Skąd potrzeba zbadania tematu? (15 stycznia 2021)MI zaprasza gminy do wypełnienia ankiety w sprawie wody pitnej (16 grudnia 2020)Right2Water stanie się prawem. PE przyjął porozumienie ws. wody pitnej (16 grudnia 2020)Rusza budowa Kolektora Wiślanego w Warszawie (04 grudnia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony