Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy specjalista w Wydziale Gospodarki Zasobami Publicznymi w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwo Rozwoju
CATCH-ME wspólne przejazdy do pracy CATCH-ME

MIiR: Wolny dostęp do danych geodezyjnych coraz bliżej

a+a-    Powrót       16 października 2019       Planowanie przestrzenne   

Proces budowlany może znacząco przyspieszyć. Rząd przygotował propozycje usprawniające realizację prac geodezyjnych i kartograficznych. Zmniejszą się obciążenia biurokratyczne występujące w procesie prowadzenia tych prac. Projekt nowelizacji umożliwi lepszą organizację prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Potrzebujemy, żeby służby geodezyjne działały w nowoczesny sposób, a zasoby w większym stopniu były cyfrowe i żeby społeczeństwo mogło w większym stopniu korzystać z tych zasobów. Zasób geodezyjny powinien być aktualny, dokładny i dostępny. Szerokie udostępnianie danych jest przydatne dla rozwoju gospodarki. Pojawiają się pomysły na nowe gospodarcze zastosowania udostępnianych zasobów – mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Jedno z ważniejszych rozwiązań to nieodpłatne udostępnianie zbiorów danych, m.in. ortofotomapy, państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawitacyjnych i magnetycznych, wybranych danych dotyczących działek i budynków ewidencyjnych. Otwieranie danych rząd zaplanował w "Programie otwierania danych publicznych" z 2016 r. Program ten wspomaga realizację "Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w zakresie filaru: Rozwój innowacyjnych firm (wzrost gospodarczy, rozwój innowacyjnych firm, sprawniejsza administracja)".

Nowelizacja przewiduje zniesienie pobierania minimalnej opłaty 30 zł za materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Założenia projektu

Projekt zakłada aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – z urzędu (czyli bez konieczności składania wniosku). Regulacja ta usprawni proces aktualizacji danych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Zmniejszony zostanie zakres informacyjny ewidencji gruntów i budynków przez usunięcie informacji mających swoje odzwierciedlenie w innych rejestrach państwowych. Takie rozwiązanie optymalizuje prowadzenie poszczególnych baz danych i jednoznacznie wskazuje podmioty odpowiedzialne za aktualność i rzetelność swoich zasobów.

Usprawnienie procesu inwestycyjnyego

Ponadto, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego zaproponowano zmiany w ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przewidziano wprowadzenie obowiązku tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Wprowadzone rozwiązania dotyczyć będzie również aktów już obowiązujących. W ten sposób zostanie wykonany pierwszy istotny krok w kierunku upowszechnienia zbiorów danych przestrzennych dotyczących dokumentów planistycznych. Realizacja zapisów ustawy przyczyni się do powstania jednolitych w skali kraju zbiorów opisujących zasięgi aktów planowania przestrzennego oraz powiązanych z nimi dokumentów.

Źródło: MIiR

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ostatnie dni na zgłoszenie uwag do Programu budowy 100 obwodnic (16 marca 2020)Ministerstwo Klimatu wspiera transformacje miast. Rusza Agenda Miejska (06 marca 2020)Rozstrzygnięcie ws. decyzji środowiskowej dla przekopu Mierzei Wiślanej odroczone (02 marca 2020)Wojewoda mazowiecki unieważnił uchwałę krajobrazową (26 lutego 2020)XI Eko Wyzwania: konferencja dla samorządów i firm (25 lutego 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony