Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy specjalista w Wydziale Spraw Terenowych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
CATCH-ME wspólne przejazdy do pracy CATCH-ME

MIiR: Wolny dostęp do danych geodezyjnych coraz bliżej

a+a-    Powrót       16 października 2019       Planowanie przestrzenne   

Proces budowlany może znacząco przyspieszyć. Rząd przygotował propozycje usprawniające realizację prac geodezyjnych i kartograficznych. Zmniejszą się obciążenia biurokratyczne występujące w procesie prowadzenia tych prac. Projekt nowelizacji umożliwi lepszą organizację prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Potrzebujemy, żeby służby geodezyjne działały w nowoczesny sposób, a zasoby w większym stopniu były cyfrowe i żeby społeczeństwo mogło w większym stopniu korzystać z tych zasobów. Zasób geodezyjny powinien być aktualny, dokładny i dostępny. Szerokie udostępnianie danych jest przydatne dla rozwoju gospodarki. Pojawiają się pomysły na nowe gospodarcze zastosowania udostępnianych zasobów – mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Jedno z ważniejszych rozwiązań to nieodpłatne udostępnianie zbiorów danych, m.in. ortofotomapy, państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawitacyjnych i magnetycznych, wybranych danych dotyczących działek i budynków ewidencyjnych. Otwieranie danych rząd zaplanował w "Programie otwierania danych publicznych" z 2016 r. Program ten wspomaga realizację "Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w zakresie filaru: Rozwój innowacyjnych firm (wzrost gospodarczy, rozwój innowacyjnych firm, sprawniejsza administracja)".

Nowelizacja przewiduje zniesienie pobierania minimalnej opłaty 30 zł za materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Założenia projektu

Projekt zakłada aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – z urzędu (czyli bez konieczności składania wniosku). Regulacja ta usprawni proces aktualizacji danych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Zmniejszony zostanie zakres informacyjny ewidencji gruntów i budynków przez usunięcie informacji mających swoje odzwierciedlenie w innych rejestrach państwowych. Takie rozwiązanie optymalizuje prowadzenie poszczególnych baz danych i jednoznacznie wskazuje podmioty odpowiedzialne za aktualność i rzetelność swoich zasobów.

Usprawnienie procesu inwestycyjnyego

Ponadto, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego zaproponowano zmiany w ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przewidziano wprowadzenie obowiązku tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Wprowadzone rozwiązania dotyczyć będzie również aktów już obowiązujących. W ten sposób zostanie wykonany pierwszy istotny krok w kierunku upowszechnienia zbiorów danych przestrzennych dotyczących dokumentów planistycznych. Realizacja zapisów ustawy przyczyni się do powstania jednolitych w skali kraju zbiorów opisujących zasięgi aktów planowania przestrzennego oraz powiązanych z nimi dokumentów.

Źródło: MIiR

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Samorządy chciałyby znów decydować, gdzie budować wiatraki – jak niemieckie landy (01 czerwca 2020)Czy wracać do tego, co było? Czyli o transporcie w mieście w obliczu pandemii (18 maja 2020)Polityka transportowa to zagadnienie multidyscyplinarne (05 maja 2020)Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz niektórych innych ustaw z podpisem prezydenta (23 kwietnia 2020)Samorząd Rybnika chce zmienić plan zagospodarowania, aby zablokować eksploatację złoża Paruszowiec (22 kwietnia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony