Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2021 28 września 2021

Projekt rozporządzenia ws. wzoru sprawozdania o marnowanej żywności w konsultacjach

Ministerstwo Klimatu przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia, w którym określa wzór sprawozdawczości o marnowanej żywności dla sprzedawców żywności oraz dedykowany wfośigw wzór zbiorczego sprawozdania dla GIOŚ.

   Powrót       15 września 2020       Odpady   

W projekcie rozporządzenia w sprawie wzoru sprawozdania o marnowanej żywności oraz wzoru zbiorczego sprawozdania o marnowanej żywności(1) najważniejszą część stanowią załączniki, bo tam właśnie znajdziemy przedmiotowe wzory. Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zamieszczonego na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, wzory mają zapewnić ujednolicenie sposobu ich opracowywania (aby były czytelne i przejrzyste).

Czytaj: O środowiskowych i ekonomicznych skutkach marnowania żywności pochodzenia zwierzęcego

Jakich podmiotów dotyczy rozporządzenie?

Z Oceny Skutków Regulacji (OSR) rozporządzenia wynika, że obejmuje podmioty prowadzące sprzedaż żywności w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni ponad 250 mkw. (400 mkw. – w pierwszych dwóch latach funkcjonowania przepisów). Wskazuje się, że w kategorii jednostki handlu detalicznego będzie to około 26 tys. podmiotów o powierzchni powyżej 200 mkw. (w tym około 15 tys. sklepów o powierzchni sprzedaży powyżej 400 mkw.) oraz jednostki handlu hurtowego (tu danych liczbowych nie wskazano).

Dotyczy także 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), które będą miały możliwość składania zbiorczych sprawozdań o marnowanej żywności. A dla Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska ma to być narzędzie, które pozwoli na uzyskanie danych pozwalających na sporządzenie oceny funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu marnowania żywności, w szczególności w zakresie zasadności i skuteczności rozwiązań w niej przewidzianych.

Obowiązek sprawozdawczy

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy sprzedawca żywności składa do właściwego dla prowadzonej działalności wfośigw pisemne roczne sprawozdanie o marnowanej żywności (w tym całkowita masa zmarnowanej żywności w danym roku). Ale także dane o wysokości należnej opłaty wraz ze wskazaniem wysokości opłaty, która zostanie wpłacona do funduszu, w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Z kolei wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej składa Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska pisemne roczne zbiorcze sprawozdanie o marnowanej żywności zawierające dane o całkowitej masie marnowanej żywności przez sprzedawców żywności w danym roku oraz całkowitej wysokości należnej opłaty i wysokości opłaty wpłaconej do wfośigw wraz z wykazem sprzedawców żywności, którzy złożyli sprawozdanie.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Czytaj: Będzie metodologia pomiaru marnotrawienia żywności w całej UE

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wzoru sprawozdania o marnowanej żywności oraz wzoru zbiorczego sprawozdania o marnowanej żywności
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338050/katalog/12717314#12717314

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W Polsce w każdej sekundzie do kosza trafia 150 kg żywności (03 grudnia 2020)Banki chętnie finansują projekty cyrkularne. Masz GOZowy pomysł? Wykorzystaj okazję (26 października 2020)Aplikacje informatyczne jako narzędzie walki z marnotrawieniem żywności (29 września 2020)Zapobieganie marnowaniu żywności zaczyna się we własnej kuchni (28 kwietnia 2020)W trakcie Wielkanocy konsumujmy rozważnie, nie marnujmy żywności (10 kwietnia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony