Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

MKiŚ jeszcze nie odpuszcza cable poolingu. Przygotowało projekt ustawy

Kto będzie zawierał umowy przyłączeniowe i dystrybucyjne w ramach cablepoolingu? MKiŚ omawia rozwiązania, „wypracowane w toku konsultacji”.

   Powrót       11 lipca 2023       Energia   
MKiŚ jeszcze nie odpuszcza cable poolingu. Przygotowało projekt ustawy

W czasie konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Serocku przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) poinformowali, że warunki prawne dla cable poolingu zostaną wdrożone oddzielnym projektem ustawy, a ten jest już na ukończeniu. Zapytaliśmy ministerstwo o szczegóły w tej sprawie.

- Rozwiązania niezbędne dla wprowadzenia cable poolingu nie mają charakteru przepisów technicznych, dlatego też, aby nowe rozwiązania mogły zacząć funkcjonować, niezbędne są regulacje ustanawiające ramy prawne. Umożliwiają one podmiotom współdzielenie mocy przyłączeniowej w jednym miejscu przyłączenia przy zachowaniu możliwości samodzielnego zawierania kontraktów na sprzedaż wyprodukowanej energii, na rynku hurtowym i przez każdą z instalacji – zaczął swoją odpowiedź Wydział Komunikacji Medialnej MKiŚ.

Kto będzie odpowiedzialny za bilansowanie energii?

Jak wskazuje ministerstwo, istotne będzie to, by podmiot zawierający umowę przyłączeniową „określił także podmiot odpowiedzialny za bilansowanie dla miejsc dostarczania energii elektrycznej, w których każdy z przyłączonych (władający konkretną instalacją OZE), będzie dokonywał na swój rachunek sprzedaży na rynku hurtowym energii elektrycznej, wyprodukowanej w tej instalacji”.

Rozwiązanie ma zaadresować kwestię pojedynczego źródła, które może być jak dotąd objęte wsparciem, zgodnie z ustawą o OZE. - Obecnie znaczna liczba instalacji OZE korzysta z systemów wsparcia, określonych w ustawie o odnawialnych źródłach energii, która np. dla uczestnictwa w systemie aukcyjnym wymaga, żeby wytwórca energii elektrycznej z OZE produkował energię objętą wsparciem w instalacji odnawialnego źródła energii, posiadającej wyodrębniony zespół urządzeń służących do wyprowadzania mocy wyłącznie z tej instalacji – przypomina MKiŚ. -  W cable poolingu natomiast do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej lub przesyłowej w jednym miejscu przyłączenia mają być przyłączone dwie lub więcej instalacji – dodaje.

Jak czytamy dalej, „wypracowane w toku konsultacji rozwiązanie współdzielenia mocy przyłączeniowej, dostępnej w jednym miejscu przyłączania przez kilka instalacji OZE, ma na celu wprowadzenie możliwości przyłączania kolejnych instalacji OZE w miejscu przyłączenia do sieci, w którym funkcjonuje już instalacja OZE tzn. taka, która jest przyłączona i dysponuje mocą przyłączeniową”.

Gdzie mogłyby powstać projekty?

Do pytania o to, czy możliwe będzie dołączanie nowych elektrowni wiatrowych lub słonecznych do istniejących mocy, z przyznanymi warunkami przyłączenia, ministerstwo nie odnosi się wprost. Jak wskazuje, od strony formalnej, „różnica pomiędzy przyłączeniem indywidualnej instalacji OZE i przyłączeniem w trybie cable pooling polega jedynie na tym, że podmioty zainteresowane tym trybem zawierają uregulowane prawnie porozumienie i delegują podmiot, który na swoją rzecz i w swoim imieniu zawrze umowę przyłączeniową i dystrybucyjną, umożliwiającą sprzedaż energii wszystkim przyłączonym podmiotom”.

- Jeśli chodzi natomiast o wybór lokalizacji - zgodnie z założeniami, jeżeli w danej lokalizacji będzie możliwe wyodrębnienie w jednym miejscu przyłączenia do sieci kilku punktów pomiarowych - w sposób umożliwiający utworzenie punktów poboru energii dla konkretnych instalacji OZE - to po ewentualnym wydaniu technicznych warunków przyłączenia przez operatora, będzie możliwe przyłączenie kilku instalacji – wskazuje ministerstwo. Pytane o to, czy wyznaczone zostaną preferowane, ze względu na możliwości sieciowe, miejsca dla instalacji działających w formie cable poolingu, kwituje, że wybór lokalizacji „pozostawiony jest całkowicie w gestii inwestorów.”

Czy przepisy mają szansę wejść w życie jeszcze w tej kadencji? Takie deklaracje padały podczas konferencji wiatrowej. Dziś MKiŚ pisze: „przepisy dotyczące cable poolingu były szeroko konsultowane i mamy nadzieję, że jak najszybciej staną się przedmiotem obrad Parlamentu”. Nadziejami tymi żyje z pewnością branża wiatrowa czy słoneczna, ale i pozostali przedstawiciele całego sektora energetycznego. Rozwiązanie to jest podawane jako sposób na stabilizację pracy systemu elektroenergetycznego, przy równoczesnym przyroście mocy OZE.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Środki na magazyny energii są, ale brakuje odpowiednich regulacji (17 stycznia 2024)Polski sektor OZE. Rynek dojrzewa wraz z nowymi problemami (02 stycznia 2024)OX2: Chcemy utrzymać tempo rozwoju OZE w Polsce (28 listopada 2023)Linia bezpośrednia – idea słuszna, praktyka zweryfikuje jakość regulacji (24 października 2023)Duże zmiany na rynku energii. Nowelizacja ustawy o OZE wchodzi w życie. (03 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony