Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

MKiŚ przedstawia stawki opłaty produktowej - zbrojne ramię systemu kaucyjnego

   Powrót       24 października 2023       Odpady   

Znamy propozycje stawek, które przedsiębiorcy będą musieli płacić za wprowadzanie na rynek opakowań niespełniających wymagań odnośnie poziomów zawartości recyklatu. Opublikowany 23 października na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie tzw. opłaty produktowej realizuje postanowienia ustawy o systemie kaucyjnym.

Skąd rozporządzenie?

Ocena Skutków Regulacji wskazuje, że przedsiębiorcy, którzy wprowadzili na rynek produkty w opakowaniach i nie zapewnili w nich wymaganego poziomu materiałów z recyklingu i selektywnego zbierania, są zobowiązani do uiszczania opłat produktowych, przywołując ustawę z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Przyjęte zmiany art. 35 ust. 2 ustawy stworzyły konieczność aktualizacji stawek. Chodzi o ustawę z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, ustawę z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, a także ustawę z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, czyli ustawę o systemie kaucyjnym.

Projekt rozporządzenia uwzględnia więc dotychczasowe stawki opłat produktowych i wprowadza nowe rozwiązania. Przedstawiamy je poniżej.

a)  Butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych – 1,00 zł (jednostkowa stawka w zł za 1 kg)

b)  Opakowania z tworzyw sztucznych – 2,70 zł (jednostkowa stawka w zł za 1 kg)

c)  Opakowania z aluminium – 1,40 zł (jednostkowa stawka w zł za 1kg)

d)  Opakowania z metali żelaznych – 0,80 zł (jednostkowa stawka w zł za 1 kg)

e)  Opakowania z papieru i tektury – 0, 70 zł (jednostkowa stawka w zł za 1 kg)

f)   Opakowania ze szkła – 0,30 zł (jednostkowa stawka w zł za 1 kg)

g)  Opakowania z drewna – 0,30 zł (jednostkowa stawka w zł za 1 kg)

h)  Opakowania wielomateriałowe – 1,70 zł (jednostkowa stawka w zł za 1 kg)

i)   Opakowania środków niebezpiecznych – 2,00 zł (jednostkowa stawka w zł za 1 kg)

j)   Pozostałe opakowania – 1,00 zł (jednostkowa stawka w zł za 1 kg)

k)  Butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem szklanych lub metalowych butelek na napoje, których zakrętki i wieczka wykonane są z tworzyw sztucznych – 0,10 zł w 2025 roku, 1,00 zł w 2026, 5,00 zł w 2027 i latach następnych (jednostkowe stawki w zł za 1 kg)

l)   Puszki metalowe o pojemności do jednego litra – 0,10 zł w 2025 roku, 1,00 zł w 2026, 5,00 zł w 2027 i latach następnych (jednostkowe stawki w zł za 1 kg)

m) Butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do półtora litra – 0,10 zł w 2025 roku, 1,00 zł w 2026, 5,00 zł w 2027 i latach następnych (jednostkowe stawki w zł za 1 kg)

Punkty k, l i m dotyczą stawek za odpadowy opakowaniowe objęte ustawą o systemie kaucyjnym.

Czytaj też: Ustawa o systemie kaucyjnym opublikowana. Co mówi o niej branża odpadowa?

Pozytywny wpływ na środowisko

Jak przypomina uzasadnienie, nowością jest określenie stawek opłaty za opakowania środków niebezpiecznych, wobec których należy zapewnić określony udział wagowy z tworzyw sztucznych, pochodzących z recyklingu oraz z tytułu obowiązku osiągnięcia poziomów selektywnego zbierania w ramach systemu kaucyjnego. Według OSR projekt oddziałuje na podmioty, takie jak wprowadzający produkty w opakowaniach i/lub wprowadzający opakowania, urzędy marszałkowskie (wpływy z opłaty produktowej zasilają budżet samorządu województwa) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (który gromadzi wpływy z opłaty produktowej na swoim rachunku bankowym). Projekt ma pozytywnie wpłynąć na środowisko naturalne. Konsultacje potrwają 10 dni, a rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zakaz czy ekomodulacja? Dwugłos w sprawie jednorazowych opakowań z papieru (27 lutego 2024)Wykorzystać własny potencjał - o efektywności energetycznej w gospodarce odpadami (26 lutego 2024)Ulga na zrównoważony rozwój (23 lutego 2024)Świat polubił systemy kaucyjne. Przegląd globalnych nastrojów z ostatniego dwudziestolecia (20 lutego 2024)Recykler galernikiem GOZ-u? Dobre praktyki w recyklingu tworzyw sztucznych (15 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony