Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
08.08.2022 08 sierpnia 2022

Powstał Zespół ds. wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego

   Powrót       09 marca 2021       Energia   

Wypracowanie mechanizmów wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz zdefiniowanie i określenie granic ubóstwa energetycznego, a także identyfikacja instrumentów, które przyczyniają się do zniwelowania tego zjawiska - to główne cele powołanego zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska zespołu do spraw wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce. Resortowy zespół został powołany 23 lutego 2021 r. i będzie organem opiniodawczo-doradczym Ministra Klimatu i Środowiska(1).

Czytaj: Wsparcie dla ubogich energetycznie pod ściśle określonymi warunkami - wzory w RCL

Cele prac Zespołu

- Podejmowane prace skupią się na konstruktywnej analizie obecnie funkcjonującego systemu wsparcia odbiorców wrażliwych oraz instrumentów niwelujących zjawisko ubóstwa energetycznego, potencjalnie zmniejszających wydatki gospodarstw na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe. Dodatkowo, określone zostaną nowe kierunki działań, mające na celu ograniczenie zjawiska ubóstwa energetycznego – wylicza zadania stawiane przed powołanym niedawno zespołem minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Prace Zespołu będą miały znaczący wpływ na realizację celu, zawartego w Polityce energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040), dotyczącego redukcji ubóstwa energetycznego do poziomu 6 proc. do 2030 r. Ponadto, zostaną wykorzystane przy implementacji założeń dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944/WE z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Dyrektywa ta obliguje państwa członkowskie do wprowadzenia rozwiązań wspierających odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz określenia zjawiska ubóstwa energetycznego.

Przedyskutowane zostaną również konieczność przeciwdziałania i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Uwaga Zespołu zostanie skierowana także na kwestię zapewnienia potrzeb bytowych odbiorców ubogich energetycznie w zakresie ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia, zasilania urządzeń elektrycznych najbardziej efektywnymi metodami, jak i w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

Kto pokieruje pracami Zespołu, kto weźmie w nich udział?

Pracami Zespołu pokieruje wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio. W skład Zespołu wejdą przedstawiciele innych resortów oraz reprezentanci administracji samorządowej. Głos doradczy otrzyma także gremium ekspertów, wywodzących się z instytucji naukowych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw energetycznych.

Efektem prac Zespołu będzie opracowanie propozycji założeń do zmian legislacyjnych, w tym, rekomendacji dotyczących nowych instrumentów przyczyniających się do wsparcia odbiorców energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych, dotkniętych ubóstwem energetycznym. Zostaną również przygotowane założenia programów edukacyjnych zorientowanych na poprawę świadomości energetycznej społeczeństwa. Zespół zakończy swoją działalność wraz z zaakceptowaniem przez Ministra Klimatu i Środowiska przedłożonej mu analizy oraz rekomendacji.

Źródło: MKiŚ

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/zarzadzenie-z-dnia-22-02-2021-dz.-urz.-mkis-2021-poz.-18-4843.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prawie 4 mld zł na poprawę warunków mieszkaniowych, w tym instalacje OZE i termomodernizację (14 lipca 2022)PE za redukcją emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. przy ochronie miejsc pracy (23 czerwca 2022)Zostań ekspertem efektywności energetycznej. Pilotaż nowego narzędzia wsparcia programu „Czyste Powietrze” (27 grudnia 2021)Prawo energetyczne. Nowe mechanizmy wsparcia dla odbiorcy wrażliwego (28 października 2021)Metropolia skoordynuje działania programu Stop Smog w 15 gminach (20 sierpnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony