Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.12.2023 06 grudnia 2023

Powstał Zespół ds. wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego

   Powrót       09 marca 2021       Energia   

Wypracowanie mechanizmów wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz zdefiniowanie i określenie granic ubóstwa energetycznego, a także identyfikacja instrumentów, które przyczyniają się do zniwelowania tego zjawiska - to główne cele powołanego zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska zespołu do spraw wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce. Resortowy zespół został powołany 23 lutego 2021 r. i będzie organem opiniodawczo-doradczym Ministra Klimatu i Środowiska(1).

Czytaj: Wsparcie dla ubogich energetycznie pod ściśle określonymi warunkami - wzory w RCL

Cele prac Zespołu

- Podejmowane prace skupią się na konstruktywnej analizie obecnie funkcjonującego systemu wsparcia odbiorców wrażliwych oraz instrumentów niwelujących zjawisko ubóstwa energetycznego, potencjalnie zmniejszających wydatki gospodarstw na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe. Dodatkowo, określone zostaną nowe kierunki działań, mające na celu ograniczenie zjawiska ubóstwa energetycznego – wylicza zadania stawiane przed powołanym niedawno zespołem minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Prace Zespołu będą miały znaczący wpływ na realizację celu, zawartego w Polityce energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040), dotyczącego redukcji ubóstwa energetycznego do poziomu 6 proc. do 2030 r. Ponadto, zostaną wykorzystane przy implementacji założeń dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944/WE z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Dyrektywa ta obliguje państwa członkowskie do wprowadzenia rozwiązań wspierających odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz określenia zjawiska ubóstwa energetycznego.

Przedyskutowane zostaną również konieczność przeciwdziałania i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Uwaga Zespołu zostanie skierowana także na kwestię zapewnienia potrzeb bytowych odbiorców ubogich energetycznie w zakresie ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia, zasilania urządzeń elektrycznych najbardziej efektywnymi metodami, jak i w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

Kto pokieruje pracami Zespołu, kto weźmie w nich udział?

Pracami Zespołu pokieruje wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio. W skład Zespołu wejdą przedstawiciele innych resortów oraz reprezentanci administracji samorządowej. Głos doradczy otrzyma także gremium ekspertów, wywodzących się z instytucji naukowych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw energetycznych.

Efektem prac Zespołu będzie opracowanie propozycji założeń do zmian legislacyjnych, w tym, rekomendacji dotyczących nowych instrumentów przyczyniających się do wsparcia odbiorców energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych, dotkniętych ubóstwem energetycznym. Zostaną również przygotowane założenia programów edukacyjnych zorientowanych na poprawę świadomości energetycznej społeczeństwa. Zespół zakończy swoją działalność wraz z zaakceptowaniem przez Ministra Klimatu i Środowiska przedłożonej mu analizy oraz rekomendacji.

Źródło: MKiŚ

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/zarzadzenie-z-dnia-22-02-2021-dz.-urz.-mkis-2021-poz.-18-4843.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Forum Mieszkaniowe 2023 - podsumowanie wydarzenia (18 października 2023)Kluczowe akty prawne pakietu Fit For 55 ogłoszone w Dzienniku Urzędowym UE (17 maja 2023)Biogazownie rolnicze są szansą na rozwój obszarów wiejskich (12 kwietnia 2023)Zapotrzebowanie na gaz w UE spadło o 13% w 2022 r. Co wpłynęło na ten wynik? (21 marca 2023)Zmiany w dyrektywie EPBD coraz bliżej. Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko (15 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony