Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Analizy ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód firmy Arcadis
Unikalna oczyszczalnia Bio Solid firmy BAMARTECH

MPWiK zakończyło ważny projekt wodno-ściekowy

a+a-    Powrót       20 czerwca 2016       Woda   

MPWiK w Warszawie zakończyło czwartą fazę projektu wodno-ściekowego polegającą na modernizacji i rozbudowie dwóch oczyszczalni ścieków i dwóch stacji uzdatniania wody. Powstała również Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych oraz kolejne odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Koszt całkowity projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV” wynosi niemal 1,5 mld zł netto, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności to 884,3 mln zł. W Projekcie ujęto inwestycje prowadzone na terenie aglomeracji warszawskiej i pruszkowskiej. Generalnie działania zmierzające do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji warszawskiej są realizowane od 2004 r.

Optymalizacja gospodarki osadowej

W ramach tej fazy w stacji uzdatniania wody (SUW) „Praga” Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA wprowadziło ozonowanie pośrednie i filtrację pospieszną na złożu węglowym. Udało się dzięki temu całkowicie wyeliminować chlor oraz istotnie zmniejszyć dawki dwutlenku chloru stosowanego do końcowej dezynfekcji wody. Modernizacja technologii SUW „Filtry” pozwoliła z kolei na poprawę parametrów procesu technologicznego - m.in. znacząco zwiększyła się jego efektywność energetyczna. Dzięki rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Pruszkowie oraz O.Ś. „Południe” także poprawiono efektywność energetyczną obu obiektów oraz zoptymalizowano gospodarkę osadową.

W ramach modernizacji sieci wodociągowej wymieniono część przewodów, zbudowano także ponad 4 km sieci.

Rozbudowano sieć kanalizacyjną na terenie Bielan, Rembertowa, Targówka, Wawra i Bemowa. Wybudowano ponad 62 km sieci, a modernizacji poddano odcinki sieci o łącznej długości 25 km oraz pompownię ścieków na Saskiej Kępie. W budynku istniejącej pompowni „Ursus” zbudowana została tłocznia ścieków.

Spalarnia osadów wyposażona w turbinę parową

Przy oczyszczalni ścieków „Czajka” uruchomiona została Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych. Zastosowano technologię spalania osadów w złożu fluidalnym, która pozwala na 10-krotne zmniejszenie masy produkowanych osadów do ok. 50 ton dziennie. Warszawska STUOŚ to pierwsza w Polsce tego typu instalacja wyposażona w turbinę parową, która z energii cieplnej powstającej w procesie spalania osadów ściekowych (maksymalnie 3,5 MW), produkuje dodatkową energię elektryczną na potrzeby własne oraz ciepło służące do ogrzewania obiektów oczyszczalni. Turbina do wytwarzania energii elektrycznej generuje około 1,6 MW prądu.

Kluczowymi inwestycjami IV Fazy była budowa kolektorów ściekowych: Burakowskiego-Bis (długość ponad 3 km, koszt ok. 190 mln zł netto); kolektora „W” (długość ok. 6 km, koszt ok. 115 mln zł netto) oraz Kolektora Zawadowskiego (o długości 3,9 km wraz z dwiema pompowniami, koszt ok. 9 mln zł netto).

Dzięki rozwojowi obydwu rodzajów sieci do systemu kanalizacji przyłączono 10 396 nowych użytkowników, a do układu dystrybucji wody kolejne 2 856 osób. Z końcem 2015 roku wskaźnik dostępności usług świadczonych przez spółkę osiągnął 98 proc. mieszkańców aglomeracji.

Źródło: MPWiK

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Gospodarowanie deszczówką w teorii i praktyce - IV Konferencja GWOR (13 września 2019)Ząbkowskie wodociągi wdrożą innowacyjny system monitoringu (11 września 2019)Wody Polskie: rurociąg jest w połowie drogi do mostu pontonowego (04 września 2019)Ścieki w Wiśle. Jakie naprawdę jest zagrożenie? (30 sierpnia 2019)GIS: Najważniejsza kontrola jakości wody pitnej z ujęć poniżej zrzutu ścieków z Warszawy (29 sierpnia 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony