Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Inspektor wojewódzki w Oddziale Architektury i Budownictwa Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Oczyszczalnie przydomowe EkoDuel oraz EkoDuel Plus Ekodren

Zmiany w Prawie budowlanym i Prawie geodezyjnym i kartograficznym przyjęte przez Radę Ministrów

a+a-    Powrót       18 grudnia 2019       Planowanie przestrzenne   

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw(1), projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw(2) - to trzy projekty ustaw, które we wtorek przyjęła Rada Ministrów.

Więcej o zmianach w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów tutaj.

Prawo budowlane

Zmiany w prawie budowlanym, które przygotowało Ministerstwo Rozwoju, ułatwią i przyspieszą przygotowanie nowych inwestycji. Znikną absurdy, takie jak konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów, paczkomatów czy innych tego typu urządzeń.

Na etapie składania wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budujący będą składać mniej dokumentów. Po zmianach projekt budowlany będzie składał się z projektu zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu), projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe) i projektu technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna). Projekt techniczny będzie trzeba złożyć w urzędzie dopiero razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.

W nowelizacji pojawią się kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, między innymi dla stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3, niecek dezynfekcyjnych w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem, wszystkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3, a nie tak jak dotychczas tylko domowych czy przydomowych tarasów naziemnych. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. urządzenia melioracji wodnej, a także budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych.

Zmiany ułatwią i przyspieszą przygotowanie nowych inwestycji. Będą sprzyjać przyłączaniu nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Pojawią się konkretne terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków przyłączenia do sieci, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar. Ustawa wprowadzi także zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Głównym celem projektu noweli ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw jest usprawnienie geodezyjnej obsługi budowlanego procesu inwestycyjnego.

Zmiany w ustawie idą w trzech kierunkach. Po pierwsze, w związku z tym, że mniej czasu zajmą formalności związane z pracami geodezyjnymi, skróceniu ulegnie także sam proces inwestycyjny. Po drugie, starostwa powiatowe z urzędu zaktualizują dane w ewidencji gruntów i budynków. Po trzecie wreszcie, bezpłatnie udostępnione będą dane geodezyjne.

Wiele danych przestrzennych było do tej pory dostępnych tylko na wniosek i za opłatą. Chodzi o: dane topograficzne, zdjęcia lotnicze, dane pomiarowe LIDAR, Numeryczny Model Terenu, podstawowe dane o działkach i budynkach. Teraz będzie można je bezpłatnie pobrać ze strony GEOPORTAL.GOV.PL. Takie dane mogą być potrzebne przedsiębiorcom na przykład do tworzenia aplikacji na smartfony, wykorzystujących informacje o przestrzeni albo do budowy przyłącza gazowego.

Wprowadzono obowiązek tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Wymóg ten będzie dotyczyć również aktów już obowiązujących. W ten sposób zostanie wykonany pierwszy istotny krok w kierunku upowszechnienia zbiorów danych przestrzennych dotyczących dokumentów planistycznych. Przyjęte rozwiązania przyczynią się do powstania jednolitych w skali kraju zbiorów opisujących zasięgi aktów planowania przestrzennego oraz powiązanych z nimi dokumentów.

Źródło: MR

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328351
2/ Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328353

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Samorządy chciałyby znów decydować, gdzie budować wiatraki – jak niemieckie landy (01 czerwca 2020)Czy wracać do tego, co było? Czyli o transporcie w mieście w obliczu pandemii (18 maja 2020)Polityka transportowa to zagadnienie multidyscyplinarne (05 maja 2020)Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz niektórych innych ustaw z podpisem prezydenta (23 kwietnia 2020)Samorząd Rybnika chce zmienić plan zagospodarowania, aby zablokować eksploatację złoża Paruszowiec (22 kwietnia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony