Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.10.2021 24 października 2021

Marcinkowice: 7 mln zł z POIiŚ na biogazownię

   Powrót       16 października 2020       Energia   

Budowa bioelektrowni Marcinkowice w gminie Tuczno (woj. zachodniopomorskie) to przedsięwzięcie, na które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy ok. 7 mln zł z unijnego budżetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Z biogazu, pochodzącego z kiszonki kukurydzy, nowoczesny zakład będzie wytwarzał energię elektryczną i ciepło.

Czytaj: Gospodarka odpadami w biogazowniach – kalendarium wymogów prawnych

W ramach przedsięwzięcia przewidziano budowę kompletnej instalacji do produkcji biogazu rolniczego, przystosowanej do różnych substratów (surowców) pochodzenia rolniczego i rolno-spożywczego (mieszczących się w definicji biomasy). Proces produkcji biogazu w zakładzie będzie polegał na fermentacji beztlenowej surowca prowadzonej za pomocą wyspecjalizowanych szczepów bakterii. Docelowo, co zakłada projekt, ma również powstać bioelektrownia o mocy 0,499 MW wytwarzająca energię elektryczną i ciepło z wyprodukowanego biogazu pochodzącego z kiszonki kukurydzy. Infrastruktura zostanie wybudowana do końca 2022 r.

Czytaj: Monitoring biotechnologiczny biogazowni, czyli jak okiełznać procesy fermentacji

Oszacowano, że realizacja projektu przyniesie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 5 390,10 ton równoważnika CO2. Nastąpi także zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 33 651,30 GJ/rok.

Całkowity koszt inwestycji to ok. 11,4 mln zł. Unijna dotacja (prawie 7 mln zł) pochodzi z I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki (działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe).

Umowę dofinansowania podpisali 7 października br. w Warszawie: wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz prezes Zarządu Bioelektrownia Marcinkowice Sp. z o.o. Marek Kurdyła.

Źródło: NFOŚiGW

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wsparcie na budowę biogazowni rolniczych i małych elektrowni wodnych (27 lipca 2021)Pierwsza tegoroczna aukcja OZE rozstrzygnięta (06 listopada 2020)Podpisano list intencyjny ws. inwestycji w biogazownie rolnicze (30 lipca 2020)Wysokosprawna kogeneracja z zastrzykiem unijnego dofinansowania w kwocie 304 mln zł (22 stycznia 2020)Wyniki pierwszych w tym roku aukcji OZE (04 grudnia 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony