Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Jakie zmiany pociągnie za sobą neutralność klimatyczna? Analiza McKinsey

Pokłosiem transformacji w kierunku neutralności klimatycznej będą m.in. zmiany popytu na wyroby pochodzące z wysoce emisyjnych produkcji i przekształcenia na rynku pracy. W kontekście rynku pracy mowa nawet o zapotrzebowaniu na 200 mln miejsc pracy.

   Powrót       02 lutego 2022       Energia   

W najnowszej analizie(1) McKinsey & Company(2) pt. The net-zero transition: What it would cost, what it could bring, zwrócono uwagę przede wszystkim na społeczno-gospodarcze akcenty transformacji w kierunku zerowych emisji netto do 2050 r., w tym głównie na globalne zmiany w zakresie popytu na różne produkty, alokacji kapitału czy rynku pracy. - W analizie wykorzystano scenariusz transformacji opracowany przez Network for Greening the Financial System (…). Przeprowadzamy symulację globalnych zmian, które miałyby miejsce od chwili obecnej do 2050 roku w kontekście przejścia na zerową emisję netto, badając potencjalne zyski i możliwości, jak również straty – wskazano.

Spadek popytu na wysoce emisyjne produkty i alokacja kapitału

Autorzy analizy wskazują, że realizacja scenariusza zakładającego zerowe emisje netto do 2050 r. doprowadziłyby do znacznych zmian w popycie na różne towary i usługi. Jak wskazano, zapotrzebowanie na energię w 2050 r. byłoby ponad dwukrotnie większe niż dzisiaj, przy czym znacznie zmalałby popyt na niektóre surowce energetyczne. - Wielkość produkcji ropy i gazu byłaby odpowiednio o 55 proc. i 70 proc. niższa niż obecnie, a produkcja węgla do celów energetycznych zakończyłaby się do 2050 r. Podobnie transformacja wpłynęłoby na popyt na produkty wykorzystujące paliwa kopalne. Popyt na samochody z silnikami spalinowymi ustanie, gdy sprzedaż samochodów z napędem na baterie i ogniwa paliwowe wzrośnie z 5 proc. sprzedaży nowych samochodów w 2020 r. do praktycznie 100 proc. w 2050 r. – wskazano. Podobne zmiany widoczne mają być w innych sektorach. Ma to być skutkiem zastępowania produktów wytwarzanych za pomocą wysoce emisyjnych technologii, wyrobami pochodzącymi z bardziej zrównoważonych produkcji. Jako przykład wskazuje się tu m.in. około 10 proc. wzrost produkcji stali w porównaniu z dniem dzisiejszym. Zmiana ta wpłynie jednak także na koszty produkcji – w sektorze stali i cementu koszty produkcji wzrosłyby odpowiednio o około 30 i 45 proc. w stosunku do ich obecnego poziomu.

Zmiany popytu wywołane transformacją spowodować mają wycofanie lub przekształcenie niektórych istniejących obecnie aktywów fizycznych oraz zakup nowych. – Część kapitału, który jest obecnie przeznaczany na aktywa o wysokiej emisji, zostałaby wydana na aktywa niskoemisyjne, w tym technologie CCS – wskazano.

Zmiany na rynku pracy, zwłaszcza w sektorze energetyki i rolnictwa

Analiza McKinsey wskazuje ponadto, że transformacja znacząco wpłynie na rynek pracy. - Transformacja może skutkować wzrostem zapotrzebowania na około 200 mln i utratą około 185 mln bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy na całym świecie do 2050 r. – czytamy. W sektorach związanych z wydobyciem paliw kopalnych oraz opartej na niej energetyce popyt na miejsca pracy mógłby zostać zmniejszony odpowiednio o około 9 mln i 4 mln bezpośrednich miejsc pracy – co stanowi odpowiednik około 70 i 60 proc. dzisiejszej siły roboczej w tych sektorach. W sektorze energetyki odnawialnej, wodoru i biopaliw natomiast wzrosłoby zapotrzebowanie na około 8 mln pracowników.

Zmiany nie będą dotyczyć jednak jedynie branży energetycznej. Transformacja w kierunku zerowej emisji netto - zdaniem analityków - wpłynie w znaczący sposób m.in. na zatrudnienie w rolnictwie, co związane ma być przede wszystkim ze zmianą nawyków żywieniowych. Szczególnie widoczne zmiany przewidywane są w przypadku sektora hodowli bydła i pasz, gdzie utraconych może zostać do 2050 r. nawet 34 mln bezpośrednich miejsc pracy. Jak jednak wskazano, w tym samym czasie wzrośnie zapotrzebowanie na 10 mln bezpośrednich miejsc pracy w sektorze hodowli drobiu.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Szczegóły tutaj:
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/the-economic-transformation-what-would-change-in-the-net-zero-transition
2/ Jedna z największych spółek zajmujących się doradztwem strategicznym i operacyjnym

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

„100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 roku”. Spotkanie dot. Misji (14 czerwca 2024)Nawet 100 GW mocy zainstalowanych fotowoltaiki? Głosy o drodze do neutralności klimatycznej (29 maja 2024)Wiceministra Urszula Zielińska na II Niemiecko-Polskim Forum Transformacji Energetycznej w Berlinie (22 maja 2024)Zielone technologie to dziś 4% wzrostu globalnego PKB. USA i UE gonią Chiny w produkcji baterii (08 maja 2024)90 mln euro na wsparcie zrównoważonego rozwoju miast. Czas do 14 października br. (08 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony