Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.02.2024 27 lutego 2024

Miasta czeka samochodowa e-rewolucja

"Plan rozwoju elektromobilności" powinien trafić w tym tygodniu do uzgodnień międzyresortowych. W pierwszych latach trwającego do 2025 r. programu wsparcie ma być dedykowane przede wszystkim miastom, które odegrają w jego realizacji kluczową rolę.

   Powrót       31 sierpnia 2016       Planowanie przestrzenne   

Nie znamy jeszcze pełnej treści dokumentu, ale niewykluczone, że będzie on bazował na rozwiązaniach przygotowanych już cztery lata temu przez ówczesne Ministerstwo Gospodarki. Jak podaje Rzeczpospolita, rządowy Plan rozwoju elektromobilności będzie realizowany w trzech fazach. Pierwsza ma potrwać do 2018 r. i polegać przede wszystkim na opracowaniu pilotażowych programów dla miast i samorządów. W zaplanowanej na lata 2019-2020 drugiej fazie nacisk ma być z kolei położony na rozwój infrastruktury. Przy współudziale środków NFOŚiGW wspierana będzie nie tylko budowa sieci terminali ładowania i wymiany baterii, ale także flot miejskich pojazdów usługowych.  W trakcie trzeciej fazy, która ma potrwać do 2025 roku, do pojazdów z napędem elektrycznym ma się przesiąść administracja publiczna.

Rozwój w trzech kierunkach

Opracowywany przez rząd program ma być jednym z filarów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, nazywanego potocznie Planem Morawieckiego. Oprócz opisanej wyżej perspektywy czasowej autorzy projektu zamierzają oprzeć strategię na trzech połączonych ze sobą programach: e-Bus (zakładający elektryfikację komunikacji miejskiej w wybranych miastach), Luxtorpeda 2.0 (poświęcony głównie taborowi kolejowemu) oraz trzecim programie – poświęconym prywatnym samochodom elektrycznym. Zapewne rządowy Plan obejmować będzie także rozwój sieci stacji do ładowania, która jest dziś główną barierą rozwoju e-mobilności w Polsce.

Mniej regulacji, więcej wolnego rynku

Plan rozwoju elektromobilności nie jest pierwszą tego typu strategią w Polsce. Pod koniec czerwca 2012 r. Międzyresortowy Zespół ds. Wzrostu Konkurencyjności Przemysłu przy Departamencie Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki opracował „Uwarunkowania wdrożenia zintegrowanego systemu e-mobilności w Polsce”. Strategia zakładała m.in. wyłączenie świadczenia usług ładowania pojazdów (udostępniania terminali oraz wymiany baterii) spod ustawy Prawo energetyczne. W praktyce pozwoliłoby to na zwolnienie takiej działalności z obowiązku posiadania koncesji na dystrybucję i obrót energią elektryczną oraz nie wymagało od przedsiębiorców przedstawienia Prezesowi URE do zatwierdzenia taryf dla energii. Kierowca pojazdu nie byłby w konsekwencji odbiorcą w rozumieniu ustawy, więc za usługę tankowania rozliczałby się według wolnorynkowych stawek i na podstawie wskazań licznika. Dokument zakładał także umożliwienie radom gmin wprowadzenie specjalnych, obniżonych stawek za parkowanie lub nawet możliwość całkowitego zwolnienia kierowców z opłat. Opisane pomysły nie znalazły nigdy zastosowania, więc niewykluczone, że znajdą się także w nowym „Planie rozwoju elektromobilności”.

Jak informuje Ministerstwo Energii, prace eksperckie nad Planem zostały już zakończone. Dokument czeka na zgodę kierownictwa resortu i przekazanie do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Powinno to nastąpić w ciągu najbliższych dni.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Przyszłość Miast w Polsce: XVII Smart City Forum (16 listopada 2023)Poznański ITPOK świętuje 10-lecie podpisania umowy PPP między Miastem Poznań a PreZero Zielona Energia (13 listopada 2023)Które z technologii smart ograniczają wpływ na środowisko? Pytamy miast (24 lutego 2023)Jak działa GZM? Ocena NIK pozytywna, ale z minusem (05 stycznia 2023)Największe w Polsce wydarzenie odpowiedzialnego biznesu już 25 maja (18 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony