Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Główny specjalista ds. oceny wpływu nawożenia na środowisko glebowo-wodne Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2-dniowe szkolenie: Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane firmy Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Miejskie plany adaptacji - podręcznik dla samorządów

a+a-    Powrót       28 września 2015       Powietrze i klimat   

W Ministerstwie Środowiska powstał „Podręcznik adaptacji dla miast” jako pomoc dla władz samorządowych w jak najlepszym przygotowaniu miast na skutki zmian klimatu. Dokument ten zawiera wytyczne do opracowania miejskich planów adaptacji. Zmiany klimatu objawiające się zjawiskami ekstremalnymi (powodzie, susze, utrzymujące się wysokie temperatury) mają duży wpływ na funkcjonowanie miasta.

Podręcznik(1) powstał jako wyraz troski o polskie miasta będące miejscem zamieszkania ponad 60 proc. ludności. Minister Środowiska Maciej Grabowski zauważa, że miasta wojewódzkie odpowiadają za generowanie ponad połowy PKB. - W latach 2001-2011, w wyniku zjawisk ekstremalnych, szczególnie powodzi i podtopień, zarejestrowano straty w wysokości ponad 56 mld zł - podkreśla.

Potrzeba przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA) wynika z kierunków polityki unijnej w tym zakresie, a w szczególności ze wskazanej w Strategii adaptacji do zmian klimatu Unii Europejskiej z dnia 16 kwietnia 2013 r. konieczności wprowadzenia na szczebel lokalny (miejski) problematyki zagrożeń, wynikających ze zmian klimatu.

Najważniejszym krajowym dokumentem stanowiącym punkt wyjściowy dla opracowania MPA jest Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020), przyjęty przez Rząd w październiku 2013 r. Wskazana została potrzeba utworzenia miejscowych planów zagospodarowania, do których MPA powinien się odnosić.

W podręczniku wyodrębniono cztery etapy adaptacji – przygotowanie MPA, jego wdrożenie, monitoring i ocenę oraz poźniejszą aktualizację powstałych planów. Dla ułatwienia przygotowania MPA przedstawiono wytyczne niezbędne do opracowania wszystkich jego elementów – od oceny podatności miasta na zmiany, przez analizę ryzyka aż po przygotowanie dokumentu.

Ponadto w podręczniku umieszczono również wykaz źródeł finansowania, z których można skorzystać podczas przygotowania i realizacji MPA. Zawiera on również informacje dotyczące inwestycji podjętych zarówno w Polsce, jak i na świecie, mających na celu przystosowanie infrastruktury miejskiej do zmian klimatycznych.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelny, specjalista ds. ochrony środowiska

Przypisy

1/ Podręcznik adaptacji dla miast
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1360-Podrecznik-adaptacji-dla-samorzadow.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Antarktyda topnieje sześć razy szybciej niż 40 lat temu (15 stycznia 2019)Restrykcyjna polityka wobec F-gazów przynosi środowiskowe efekty (11 stycznia 2019)Kurtyka: Podczas COP24 były trzy bardzo trudne momenty, w tym jeden z powodów czysto politycznych (10 stycznia 2019)44 polskie miasta mają już plany adaptacji do zmian klimatu (09 stycznia 2019)Papież: po COP24 potrzebne pilne porozumienie ws. klimatu (08 stycznia 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony