Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.09.2021 24 września 2021

Miejskie plany adaptacji - podręcznik dla samorządów

   Powrót       28 września 2015       Powietrze i klimat   

W Ministerstwie Środowiska powstał „Podręcznik adaptacji dla miast” jako pomoc dla władz samorządowych w jak najlepszym przygotowaniu miast na skutki zmian klimatu. Dokument ten zawiera wytyczne do opracowania miejskich planów adaptacji. Zmiany klimatu objawiające się zjawiskami ekstremalnymi (powodzie, susze, utrzymujące się wysokie temperatury) mają duży wpływ na funkcjonowanie miasta.

Podręcznik(1) powstał jako wyraz troski o polskie miasta będące miejscem zamieszkania ponad 60 proc. ludności. Minister Środowiska Maciej Grabowski zauważa, że miasta wojewódzkie odpowiadają za generowanie ponad połowy PKB. - W latach 2001-2011, w wyniku zjawisk ekstremalnych, szczególnie powodzi i podtopień, zarejestrowano straty w wysokości ponad 56 mld zł - podkreśla.

Potrzeba przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA) wynika z kierunków polityki unijnej w tym zakresie, a w szczególności ze wskazanej w Strategii adaptacji do zmian klimatu Unii Europejskiej z dnia 16 kwietnia 2013 r. konieczności wprowadzenia na szczebel lokalny (miejski) problematyki zagrożeń, wynikających ze zmian klimatu.

Najważniejszym krajowym dokumentem stanowiącym punkt wyjściowy dla opracowania MPA jest Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020), przyjęty przez Rząd w październiku 2013 r. Wskazana została potrzeba utworzenia miejscowych planów zagospodarowania, do których MPA powinien się odnosić.

W podręczniku wyodrębniono cztery etapy adaptacji – przygotowanie MPA, jego wdrożenie, monitoring i ocenę oraz poźniejszą aktualizację powstałych planów. Dla ułatwienia przygotowania MPA przedstawiono wytyczne niezbędne do opracowania wszystkich jego elementów – od oceny podatności miasta na zmiany, przez analizę ryzyka aż po przygotowanie dokumentu.

Ponadto w podręczniku umieszczono również wykaz źródeł finansowania, z których można skorzystać podczas przygotowania i realizacji MPA. Zawiera on również informacje dotyczące inwestycji podjętych zarówno w Polsce, jak i na świecie, mających na celu przystosowanie infrastruktury miejskiej do zmian klimatycznych.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, specjalista ds. ochrony środowiska

Przypisy

1/ Podręcznik adaptacji dla miast
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1360-Podrecznik-adaptacji-dla-samorzadow.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Analitycy: utrzymanie cen emisji CO2 na poziomie 30 euro do 2025 r. oznacza powolną dekarbonizację (24 września 2021)Resort klimatu chce, aby sprzedawcy węgla nie stosowali przedrostków "eko" (21 września 2021)Analiza krajowych planów klimatycznych nie napawa optymizmem (20 września 2021)Pierwszy nabór dla sektora transportu w ramach Łącząc Europę 2021-2027 ogłoszony (20 września 2021)Konsultacje projektu planu strategicznego dla rolnictwa zakończone (17 września 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony