Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Milion km2 lądowych obszarów chronionych w Europie

   Powrót       15 grudnia 2014       Zrównoważony rozwój   

Europejska Agencja Środowiska poinformowała, że według najnowszych danych obszary chronione w Europie zajmują ponad 1 mln km² lądu oraz ponad 340 tys. km² ekosystemów morskich. Największą powierzchnię zajmują obszary Natura 2000 i Emerald. Sieć Emerald (Areas os Special Conservation Interest – ASCI), to obszary ochrony ważne dla zachowania gatunków i siedlisk przyrodniczych, uznanych za kluczowe na podstawie Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny oraz ich siedlisk (Konwencja Berneńska).

Powszechnie uznaje się, że na terenie Unii Europejskiej cele Sieci Emerald realizuje Natura 2000. Poza Unią sieć Emerald ma samoistne znaczenie. Polska, w której Konwencja berneńska obowiązuje od 1996 r., również projektowała pod koniec lat 90-tych XX w. obszary tej sieci. Po akcesji tereny objęte projektem stały się częścią sieci Natura 2000.Obie sieci uzupełniają się, mają istotne znaczenie dla utrzymania pożądanego zakresu usług ekosystemowych i dostosowaniu do zmian klimatu.

Adam Erechemla: Dziennikarz, prawnik
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony