Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.12.2023 02 grudnia 2023

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Siedlcach zakończona

   Powrót       07 listopada 2014       Woda   

Zakończyła się modernizacja oczyszczalni ścieków w Siedlcach na Mazowszu. Jest ona częścią trwającego projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m. Siedlce”.

Wśród wykonanych dotychczas zadań znalazło się zlikwidowanie rowu otwartego i przeniesienie go do dwóch podziemnych kolektorów, budowa zbiorników retencyjnych oraz modernizacja samej oczyszczalni.

Obecnie trwają prace rozruchowe przy instalacji suszarni osadów ściekowych. Zostaną one zakończone jeszcze w 2014 roku.

Inwestycja poprawi gospodarkę wodno-ściekową w mieście, m.in. dzięki modernizacji blisko 30 kilometrów sieci kanalizacyjnej. W wyniku realizacji projektu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach będzie mogło również wytwarzać energię elektryczną i cieplną w kogeneracji.

Mamy koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu i gazu ziemnego. Łączna moc czterech kogeneratorów zainstalowanych na terenie oczyszczalni wynosi 0,8 MW. Dwa kogeneratory wykorzystują do produkcji energii gaz ziemny, dwa pozostałe - biogaz powstały w komorach fermentacji osadów ściekowych. Całość produkowanej energii elektrycznej i cieplnej wystarcza akurat na pokrycie potrzeb własnych zakładu - poinformowała Anna Kierzkowska z Jednostki realizującej projekt.

Cały projekt wciąż trwa i zakończy się we wrześniu 2015 roku. Pozostało jeszcze wybudowanie 30 km kanalizacji, która to inwestycja będzie realizowana metodą rękawa termoutwardzalnego, czyli bezwykopową.

Wartość brutto projektu wynosi ponad 157 mln zł, przy czyn dofinansowanie z unijnych środków w ramach projektu Funduszu Spójności wyniosło ponad 60 proc. Trwająca przebudowa oczyszczalni jest drugą w ciągu ostatnich 25 lat.

Ewa Szekalska: Dziennikarz
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony