Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Można już oceniać krajowy projekt ochrony Bałtyku

   Powrót       09 marca 2016       Woda   

Rozpoczęły się konsultacje projektu Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich (KPOWM) wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi można zgłaszać osobiście lub elektronicznie do 29 marca br.

Aby ułatwić przebieg konsultacji, na stronie www.chronmorze.pl utworzono ankietę. Jej forma pozwala zarówno na wyrażenie krótkiej opinii jak i zgłoszenie szczegółowych uwag. Opinie zostaną przeanalizowane i uwzględnione przy opracowaniu ostatecznej wersji programu. Na stronie będą udostępniane również komentarze ekspertów do zgłaszanych uwag.

Celem KPOWM jest określenie optymalnych rozwiązań, który doprowadzi do osiągnięcia (utrzymania lub przywrócenia) dobrego stanu środowiska wód morskich. Działania podstawowe będą obejmować m.in. następujące kategorie: działania prawne, administracyjne, ekonomiczne, edukacyjne czy kontrolne. Obowiązek opracowania programu wynika z ustawy Prawo wodne. Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Krajowego programu ochrony wód morskich” (OOŚ KPOWM) jest natomiast częścią strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Projekty KPOWM i prognozy OOŚ KPOWM zostały opublikowane na stronie www.chronmorze.pl. Wersje papierowe dokumentu są również dostępne w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w siedzibach Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Szczecinie, gdzie można zgłaszać uwagi.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Świetne regulacje, ale brak brandu? Debata „Przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” (24 kwietnia 2024)Badania siedlisk dennych Bałtyku. GIOŚ podsumowuje projekt (19 kwietnia 2024)Offshore po szwedzku, czyli 22 marca - Dzień Ochrony Bałtyku w OX2 (22 marca 2024)PFR inwestuje 500 mln zł w terminal instalacyjny kluczowy dla rozwoju offshore. Gdańsk (08 marca 2024)Ruszył projekt dotyczący amunicji i broni chemicznej na dnie Bałtyku. Sopot (22 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony