Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.12.2021 02 grudnia 2021

NFOŚiGW sfinansuje odwierty geotermalne w 15 miejscowościach

   Powrót       12 sierpnia 2021       Energia   

Prawie ćwierć miliarda złotych z NFOŚiGW na odwierty geotermalne w całej Polsce. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansuje kwotą 229,2 mln zł wykonanie otworów geotermalnych w 15 miejscowościach na terenie całego kraju. Celem projektu jest poszukiwanie i rozpoznanie wód termalnych oraz opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych dla tych lokalizacji. Przedsięwzięcia te pozwolą zbadać i ocenić zasoby wód termalnych, które mogą stać się lokalnymi zasobami dla produkcji energii cieplnej, a docelowo także elektrycznej. Odwierty sfinansowane niemal w 100 proc. przez NFOŚiGW będą wykonane w 8 województwach.

Bezpłatna ekspertyza geotermalna PIG-PIB

W ostatnich dniach ogłosił, że JST, zainteresowane wykorzystaniem potencjału geotermalnego, mogą skorzystać z bezpłatnej ekspertyzy Państwowego Instytutu Geologicznym - Państwowego Instytutu Badawczym.

Wstępna opinia będzie dotyczyć występowania oraz możliwości zagospodarowania wód termalnych na wskazanej lokalizacji i będzie zawierać następujące elementy:
- istniejący stan rozpoznania geotermalnego;
- możliwości ujęcia wód termalnych (m.in. stratygrafia warstwy wodonośnej, przewidywana szacunkowa głębokość otworu, wydajność, temperatura i mineralizacja wód termalnych);
- zauważone na tym etapie najpoważniejsze konflikty mogące uniemożliwiać realizację inwestycji geotermalnej;
- ocena potencjału geotermalnego, w szczególności dla wykorzystania w ciepłownictwie.
Więcej informacji po kliknięciu w ramkę.

Dzięki finansowemu wsparciu ze środków własnych NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”, odwierty zostaną wykonane w Otwocku, Żyrardowie, Wołominie i Piastowie (woj. mazowieckie), Gnieźnie i gminie Wągrowiec (woj. wielkopolskie), Inowrocławiu i Gąsawie, (woj. kujawsko-pomorskie), Łowiczu (woj. łódzkie), Jasienicy (woj. śląskie), Smykowie (woj. świętokrzyskie), Dębnie (woj. zachodniopomorskie) oraz Oławie, Trzebnicy i Głuszycy (woj. dolnośląskie).

– Rozwój i modernizacja energetyki w Polsce to być albo nie być nie tylko krajowej gospodarki, ale również bezpiecznej codzienności każdego z nas – podkreślił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. – W założeniach wskazanych w „Polityce energetycznej Polski do 2040 roku” kluczowa jest rola państwa, które z jednej strony legislacyjnie i finansowo wspiera zwiększenie odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie energetycznym, a z drugiej strony umiejętnie stymuluje konkretne inicjatywy. Jedną z nich, budowaną w szerokiej koalicji z samorządami, jest program „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” – zaznaczył szef resortu.

Czytaj też: Geochemiczna mapa Polski dostępna dla wszystkich

Komentując znaczenie działań wspieranych przez NFOŚiGW, minister Michał Kurtyka zauważył, że krajowy potencjał geotermalny jest duży i powinien być jak najszybciej oraz w pełni wykorzystany, zwłaszcza biorąc pod uwagę polskie starania na rzecz czystego powietrza oraz nasze zobowiązania klimatyczne wobec Wspólnoty Europejskiej.

Uroczyste podpisanie umów na dotacje z 10 samorządami odbyło się 12 sierpnia br. w Otwocku. – Długodystansowo produkowana energia musi być wydajna i niskoemisyjna, a jednocześnie możliwie najtańsza – stwierdził obecny na spotkaniu wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. – Powinniśmy do jej produkcji wykorzystywać czyste, dostępne źródła, a geotermia zdecydowanie do takich należy. To naturalne ciepło i tania moc elektryczna. Co ważne, to energia bardziej przewidywalna, stabilniejsza niż słońce czy wiatr i dostępna w trybie ciągłym. Musimy umiejętnie inwestować w jej potencjał w naszym kraju, a w kolejnym kroku skutecznie go wykorzystywać. Takiemu właśnie podejściu będą służyć projekty, które dzisiaj formalnie zyskują finansowanie – dodał wiceszef resortu.

Czytaj opinię ekspertów PIG-PIB: Geotermia: spora rezerwa do wykorzystania i to bez nowych odwiertów

Jak podkreślił wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio efektem geotermalnych przedsięwzięć w 15 miejscowościach będzie stworzenie na bazie udostępnionych wód podziemnych warunków dla rozwoju bazy energetycznej, ciepłowniczej, terapeutycznej, sportowej i rekreacyjno-wypoczynkowej.

- Ciepło i energia elektryczna pozyskiwane z wnętrza ziemi mogą służyć ciepłowniom i elektrociepłowniom nie tylko w ogrzewaniu budynków publicznych i prywatnych, ale także w ogrodnictwie, np. w szklarniach. Ponadto wykorzystywane będą w turystyce i rekreacji, a nawet w lecznictwie i rehabilitacji. Tak szerokie zastosowanie zasobów geotermalnych będzie miało pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin i całego kraju – mówił z kolwi wiceminister Piotr Dziadzio. Wskazał także, że w Polsce istnieją warunki sprzyjające rozwojowi geotermii.

Dysponujemy odpowiednią wiedzą w zakresie potencjału geotermalnego oraz mamy dobrych specjalistów-inżynierów, którzy w wymiarze praktycznym i naukowym mogą wspierać rozwój geotermii. Mamy też szereg dobrych opracowań naukowych. Naszym atutem jest zarazem wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i zaangażowania środowisk akademickich, które współpracują z zagranicą i analizują osiągnięcia w dziedzinie geotermii, na przykład kapitalny dorobek Islandii – powiedział.

Co będzie działo się w Otwocku?

Jednym z dofinansowanych projektów jest przedsięwzięcie pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock”. Potrwa ono do końca września 2023 r. Celem planowanych robót będzie poszukiwanie i rozpoznanie wód termalnych w utworach jury dolnej poprzez wykonanie pionowego otworu Otwock GT-1 o głębokości 1645 m (+/-10 %). Odwiert pozwoli na rozpoznanie występowania i wykształcenia utworów wodonośnych, określenie parametrów hydrogeologicznych i perspektywicznych horyzontów wodonośnych oraz mineralizacji, wydajności, a także temperatury wody. Projektowane parametry wody to: temperatura 40°C oraz mineralizacja 50-70 g/dm3. Wydajność otwockiego złoża wód termalnych prognozuje się na 130- 160 m3/h. Otwór w Otwocku zostanie wykonany metodą obrotową z zastosowaniem urządzenia wiertniczego.

Drugim, ważnym etapem prac będzie wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej po zakończeniu wiercenia otworu oraz przeprowadzeniu wszystkich badań wskazanych w projekcie robót geologicznych. W dokumentacji zostanie opisana budowa geologiczna badanego rejonu oraz znajdzie się w niej analiza warunków hydrogeologicznych. Prace prowadzone pod nadzorem geologicznym zostaną wykonane zgodnie z projektem robót dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych w Otwocku, który zatwierdził marszałek województwa mazowieckiego decyzją z dnia 26 października 2018 r. Także końcowa dokumentacja z przeprowadzonych prac będzie podlegała zatwierdzeniu przez marszałka.

Otwór Otwock GT-1 po spełnieniu swojej roli badawczej najprawdopodobniej zostanie zaadaptowany jako otwór eksploatacyjny wód termalnych. Będzie źródłem ciepła dla projektowanej ciepłowni geotermalnej, współpracującej z miejską siecią ciepłowniczą. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, gdyż na terenie niżu polskiego już wcześniej wykonywane były otwory ujmujące wody termalne z otworów jury dolnej, co pozwoliło potwierdzić i udokumentować zasoby. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wody termalne ujęte za pomocą otworu Otwock GT-1 będą miały również właściwości lecznicze i będzie się je dało z powodzeniem wykorzystywać do celów balneologicznych.

Podobny charakter i zakres mają mieć inwestycje planowane w pozostałych 14 miejscowościach w całym kraju, którym wsparcia finansowego udziela NFOŚiGW.

Źródło: NFOŚiGW

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

NFOŚiGW zaoferuje samorządom 100 proc. finansowania na poszukiwania złóż wód termalnych (12 listopada 2021)Dolnośląskie: NFOŚiGW w całości sfinansuje poszukiwanie i rozpoznanie złóż wód geotermalnych (31 sierpnia 2021)Kongres PORT PC 2021 „Pompy ciepła na fali renowacji” w czerwcu (29 kwietnia 2021)Przyce: 6,2 mln zł dofinansowania na modernizację odwiertów geotermalnych i budowę instalacji PV (22 marca 2021)Jak ważna będzie ochrona środowiska dla kontrolerów NIK w 2021 r.? (07 stycznia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony