Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

NFOŚiGW ograniczy dotacje na rzecz pożyczek

   Powrót       08 grudnia 2016       Zrównoważony rozwój   

Zastane trudności, podjęte działania i osiągnięte cele były tematem zorganizowanej w środę konferencji prasowej zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który podsumował pierwszy rok swojej działalności. Podczas spotkania mówiono nie tylko o potrzebie zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu Funduszu, ale także o priorytetach na najbliższy rok. – Przeprowadzona diagnoza działalności w ostatnich latach wskazała na występowanie szeregu niekorzystnych zjawisk wpływających na bieżące funkcjonowanie Funduszu i jego perspektywy rozwojowe – mówił Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW.

Pułapka finansowania dotacyjnego

Obecne władze NFOŚiGW deklarują, że ich celem jest ograniczenie finansowania dotacyjnego i zastępowanie ich preferencyjnym finansowaniem pożyczkowym. Istotna z punktu widzenia możliwości dalszego finansowania ochrony środowiska jest ich zdaniem struktura wydatkowania środków własnych, tj. udział pożyczek i dotacji w całości wydatkowanych środków. W ostatnich latach utrzymywał się wysoki udział finansowania dotacyjnego, co prowadziło zdaniem zarządu do ograniczenia możliwości generowania dodatkowych pieniędzy. Negatywnym zjawiskiem było również stosowanie – zamiast współfinansowania pożyczkowego – mechanizmu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych i dopłat do ceny wykupu obligacji.

Wśród planów na najbliższy rok znalazły się m.in.: sprawne i skuteczne realizowanie obowiązków Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz pełne wykorzystanie w tym zakresie środków zagranicznych. Zarząd chce również przywrócić właściwe proporcje w finansowaniu ochrony środowiska i skupić się m.in. na geotermii, doradztwie energetycznym, elektromobilności, gospodarce w obiegu zamkniętym, zmniejszeniu emisyjności gospodarki i gospodarce wodno-ściekowej.

źródło: NFOŚiGW

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Komisja inwestuje ponad 233 mln euro w strategiczne projekty w dziedzinie środowiska i klimatu w całej Europie (23 lutego 2024)Efektywność energetyczna nową dewizą samorządów (22 lutego 2024)Niemcy biorą się za dekarbonizację w przemyśle. KE akceptuje program pomocy publicznej (19 lutego 2024)(Nie)oczywiste korzyści. Jak efektywność energetyczna wzmacnia biznes (19 lutego 2024)KPO, drugi nabór: Inwestycje w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe (19 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony