Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2021 17 czerwca 2021

NFOŚiGW podpisał umowy na dwa największe w historii polskie projekty LIFE

   Powrót       23 listopada 2020       Management   

- Program LIFE(1) jest instrumentem finansowym, który w szczególny sposób wpisuje się w cele Ministra Klimatu i Środowiska, ponieważ wspiera transformację w kierunku gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu. To program, który przyczynia się do ochrony i poprawy jakości środowiska oraz zatrzymywania i odwrócenia procesu utraty różnorodności biologicznej, w tym cennej sieci Natura 2000 – powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, podczas uroczystości podpisania dwóch umów o dofinansowanie zintegrowanych projektów LIFE.

Czytaj wywiad z ministrem Kurtyką: Polski pomysł na transformację energetyczną

- To wielki sukces Małopolski oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, których projekty o wartości ok. 144 mln zł uzyskały wsparcie w wysokości 95 proc. finansowania ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To największe projekty zintegrowane(2) LIFE dotychczas wdrażane w Polsce. Ich celem jest ukierunkowanie kolejnych setek milionów złotych na działania na rzecz klimatu i gospodarki wodnej – odnotował wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

Czytaj wywiad z wiceprezesem Lorkowskim: Moja Woda to nie remedium na wszystkie problemy gospodarki wodnej, ale impuls do wzmocnienia lokalnej retencji

Dofinansowanie dla dwóch projektów

Spotkanie odbyło się w formie konferencji on-line. Zaprezentowano szczegółowe działania, które będą realizowane w ramach projektów LIFE pn.: „LIFE EKOMAŁOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” oraz „Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy”.

Wieloletni projekt „LIFE EKOMAŁOPOLSKA” (2021-2031) obejmuje m.in.: implementację Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii, niskoemisyjną transformację rynku urządzeń grzewczych, tworzenie narzędzi informatycznych określających potencjał OZE, przygotowanie regionalnego centrum kompetencji wspierającego powiaty i gminy, a także pilotaże w zakresie klastrów energetycznych, spółdzielni energetycznych, biogazowni rolniczych oraz wykorzystania biomasy odpadowej. Wartość inwestycji to ponad 70 mln zł (w tym dofinansowanie z KE: ponad 9,8 mln euro z KE, ponad 24,6 mln zł z NFOŚiGW oraz ponad 3,5 mln zł wkładu własnego).

Z kolei celem drugiego polskiego projektu zintegrowanego „Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” (2021-2030) jest poprawa jakości i różnorodności biologicznej wód w zlewni Pilicy, ze szczególnym uwzględnieniem Zbiornika Sulejów. Koszt tego przedsięwzięcia to prawie 74 mln zł (dofinansowanie z KE: prawie 9,8 mln euro z KE, ponad 25 mln zł z NFOŚiGW oraz ponad 5,8 mln zł wkładu własnego).

Źródło: NFOŚiGW

Przypisy

1/ Dodatkowe informacje o Programie LIFE:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/
2/ Projekty zintegrowane LIFE to duże, złożone i wieloletnie przedsięwzięcia mające na celu pełne wdrożenie strategicznych dokumentów dotyczących środowiska lub klimatu na szczeblu regionalnym lub krajowym. Ich istotą jest również ograniczanie barier dla wdrażania strategii, a także mobilizacja i skoordynowanie wydatkowania innych środków publicznych i prywatnych. Przewiduje się, że realizacja projektu Małopolski ukierunkuje finansowanie działań proklimatycznych w tym regionie w wysokości 1 100 mln zł. Projekt RZGW w Warszawie powinien dodatkowo zmobilizować finansowanie w wysokości 175 mln zł na ochronę dorzecza środkowej Wisły.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Konferencja PSEW 2021 rozpocznie się 31 sierpnia (18 maja 2021)Od 22 kwietnia można się starać o dotacje na przygotowanie wniosków do Programu LIFE (19 kwietnia 2021)121 mln euro na projekty zintegrowane LIFE, w tym dwie polskie inicjatywy (18 lutego 2021)Unikalny zbiór danych o Puszczy Białowieskiej jest już dostępny – dla każdego (10 lutego 2021)Kraków: Ruszają badania utraty ciepła w domach jednorodzinnych (08 stycznia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony