Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

NFOŚiGW: koszt usunięcia i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych przekracza 16 mld zł

Czy Polskę stać na usunięcie odpadów niebezpiecznych? Kierowani tą refleksją zwróciliśmy się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z prośbą o komentarz w tej sprawie.

   Powrót       10 października 2023       Odpady   

- Biorąc pod uwagę szacunkowe informacje Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ), identyfikuje się ponad 800 miejsc nielegalnego nagromadzenia odpadów, z czego w ponad 400 przypadkach występują odpady niebezpieczne. Zakładając w ślad za IOŚ nagromadzenie ponad 1,6 mln Mg odpadów niebezpiecznych, można przyjąć, że pełne koszty ich usunięcia i zagospodarowania przekraczają 16 mld zł, a przy obecnej wydajności instalacji gospodarowania odpadami niebezpiecznymi uprzątnięcie nie jest możliwe w przewidywalnym terminie – komentuje sytuację Jarosław Roliński, dyrektor departamentu ochrony ziemi w NFOŚiGW.

Ta zawrotna kwota przekracza możliwości finansowania z samego NFOŚiGW. To jednak nie jedyny problem. - NFOŚiGW nie dysponuje takimi środkami. Co więcej, dofinansowanie usuwania porzuconych odpadów przez Fundusz ma charakter interwencyjny i powinno wyłącznie wspomagać inne formy działań – podkreśla Roliński. - Należy jednak zwrócić uwagę, że nie sam brak wystarczających środków jest problemem. To również - a może nawet przede wszystkim – brak wystarczających wydajności instalacji gospodarowania odpadami niebezpiecznymi – zaznacza.

Powraca temat planu usuwania odpadów niebezpiecznych

Roliński nawiązuje też do opisywanego przez nas pomysłu stworzenia wieloletniego planu usuwania odpadów niebezpiecznych (więcej: Jak rozwiązać problem porzucanych odpadów niebezpiecznych w Polsce?). - Powinien zostać stworzony i realizowany spójny wieloletni plan usuwania porzuconych odpadów w kolejności wynikającej z realnego zagrożenia, o harmonogramie uwzględniającym wydajność istniejących i budowanych instalacji - wskazuje Roliński.

Czytaj też: Odpady komunalne to przy nich drobiazg. Czyim problemem są odpady niebezpieczne?

Zrzutka na usuwanie odpadów?

O planie rozmawiamy z prezes Związku Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów Przemysłowych i Medycznych Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Środowiska, Kariną Szafranek-Braś. - Elementem planu zagospodarowania odpadów niebezpiecznych powinna być centralna i regionalne (wojewódzkie) listy nielegalnych składowisk sporządzone z uwzględnieniem zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi (ryzyk) jakie one generują: ryzyko miejsca (lokalizacji), ryzyko samozapłonu, ryzyko wycieku do wód i ziemi, ryzyko emisji szkodliwych substancji do powietrza (LZO) itp. Dokumenty takie powinny następnie być ogólnodostępne i poddane ocenie społecznej. W ten sposób społeczeństwo mogłoby się angażować w dofinansowywanie kosztów likwidacji zagrożeń i tym samym wspólnie uczestniczyć w rozwiązaniu problemu bomb ekologicznych stanowiących lokalne zagrożenie – proponuje Szafranek-Braś.

Dopytaliśmy przedstawiciela NFOŚiGW, na ile sprawdziłby się pomysł funduszu społecznego (np. swoistej "wielkiej orkiestry środowiskowej pomocy"), służącego ostatecznemu rozprawieniu się z zalegającymi odpadami niebezpiecznymi. Jarosław Roliński uznał jednak, że nie jest to dobry pomysł, biorąc pod uwagę to, że „społeczeństwo nie czuje się odpowiedzialne za powstające odpady, nawet te niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych”. - Fundusz celowy, z którego środki byłyby przeznaczane na realizację ww. planu powinien być zasilany z rożnych źródeł, uwzględniających przede wszystkim wdrożenie ROP. Rozszerzona odpowiedzialność producenta powinna bowiem obejmować wszystkie gałęzie gospodarki i przemysłu, w tym w szczególności przemysłu, który powoduje powstawanie odpadów niebezpiecznych – wyjaśnia Roliński.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Opcja atomowa (29 stycznia 2024)Pomorskie/ Prawie pół miliona złotych kar dla firm, które zajmują się demontażem aut (23 stycznia 2024)KAS udaremniła wwóz do Polski z Litwy 12 ton odpadów motoryzacyjnych (18 stycznia 2024)BDO i inwentaryzacja nielegalnych składowisk wśród priorytetów Anity Sowińskiej (17 stycznia 2024)11 nowych towarów w SENT od 12 stycznia. Trzeba zgłaszać kolejne odpady (12 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony