Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Na rynku brakuje doradców budowlanych ds. OZE

W DRUGIEJ CZĘSCI WYWIADU dr inż. Arkadiusz Dyjakon z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu mówi o wiedzy praktycznej, jaką można zdobyć na kierunku OŹEiGO, zdradza też, jakich specjalistów brakuje na rynku pracy związanym z ochroną środowiska.

   Powrót       29 stycznia 2016       Energia   
dr inż. Arkadiusz Dyjakon
Adiunkt w Zakładzie Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami UP we Wrocławiu.

Teraz Środowisko: Wspomniał Pan, że dyplom sam w sobie nie gwarantuje już dziś znalezienia dobrej pracy. Czy na kierunku OŹEiGO student zdobędzie także praktyczną wiedzę?

Arkadiusz Dyjakon: Zajęcia dydaktyczne, a zwłaszcza grupa przedmiotów charakterystycznych i specjalistycznych dla tego kierunku, jest prowadzona przez bardzo dobrze przygotowanych i wykwalifikowanych nauczycieli akademickich. Wielu z nich ma doświadczenie praktyczne w energetyce czy gospodarce odpadami. Co więcej, niektórzy pracowali kilka lat na uznanych zagranicznych uczelniach technicznych czy w instytucjach badawczych.

Prowadzimy szeroką współpracę z przemysłem. Obecnie realizujemy np. krajowy projekt z tzw. szybkiej ścieżki finansowany przez NCBiR (Nardowe Centrum Badań i Rozwoju), którego podstawą jest wdrożenie technologii w praktyce. Dzięki temu przekazujemy studentom także wiedzę inżynierską.

TŚ: Czy odbywają się jakieś zajęcia w terenie, w tym na prawdziwych instalacjach OZE?

AD: Zajęcia uzupełniamy poprzez dwie praktyki zawodowe w okresie wakacyjnym, okresowe wykłady praktyczne prowadzone przez zapraszanych przedsiębiorców oraz jednodniowe wyjazdy poznawcze do obiektów energetycznych lub zakładów zajmujących się gospodarką odpadami. W przypadku jednego naboru udało się pozyskać fundusze zewnętrzne i wówczas mieliśmy także specjalne zajęcia prowadzone regularnie tylko przez przedsiębiorców. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników zaprosiliśmy na cykl wykładów światowej klasy specjalistę od inżynierii wynalazczości prof. Tomasza Arciszewskiego z George Mason University.

Na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym działa ponadto Studenckie Koło Naukowe BioEnergia, które dla swoich członków organizuje każdego roku 2-tygodniowy obóz naukowy. Studenci zapoznają się na nim z praktycznymi aspektami funkcjonowania urządzeń związanych z OŹEiGO, a nawet prowadzą kilkudniowe badania na obiektach w rzeczywistych warunkach funkcjonowania systemów czy instalacji OŹEiGO. Trzeba pamiętać, że uczelnia sama w sobie nie może być skoncentrowana na praktycznych aspektach wiedzy, ale zdajemy sobie bardzo dobrze sprawę, że jest to studentom potrzebne.

W odniesieniu do zajęć praktycznych mogę z dumą powiedzieć, że studenci mają wiele zajęć laboratoryjnych, ćwiczeniowych i projektowych z zakresu wykorzystania i przetwarzania energii odnawialnej czy gospodarki odpadami. Zaplecze laboratoryjne mamy bardzo rozbudowane, posiadamy wiele instalacji komercyjnych, które rzeczywiście funkcjonują na rynku. Studenci mają więc gdzie się uczyć i podnosić swoje kwalifikacje, w tym praktyczne.

Mamy ponadto nowe Centrum Odnawialnych Źródeł Energii oraz wyspecjalizowane Laboratorium Biomasy i Odpadów. Oczywiście, zawsze może być lepiej, dlatego cały czas się rozwijamy i każdego roku udaje nam się rozbudowywać zaplecze laboratoryjne o nową aparaturę badawczą, a stanowiska ćwiczeniowe o kolejne modele oraz instalacje w skali rzeczywistej. Może to będzie nieskromne, ale wiele uczelni typowo technicznych nie ma tak rozwiniętej bazy laboratoryjnej w tym zakresie.

TŚ: Czy jakichś specjalistów na rynku związanym z ochroną środowiska brakuje?

AD: Może podam pewien przykład związany z budownictwem, który dobrze obrazuje potrzebę specjalistów z zakresu odnawianych źródeł energii i pokrewnych obszarów. Proszę zwrócić uwagę, że obecne budownictwo mieszkaniowe to już nie tylko ściany, dach, podłoga, instalacja sanitarna, instalacja elektryczna i system grzewczy oparty na węglu kamiennym czy gazie ziemnym.

Nowe budownictwo, a zwłaszcza pasywne, które jest przed nami, to zaawansowane technologie, specyficzne rozwiązania i inteligentne sterowanie urządzeniami i instalacjami w naszym domu. Kierunek, to niskie zużycie energii, a najlepiej produkcja własnej energii i zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Aby osiągnąć te cele, potrzebni są specjaliści. Tacy, którzy po pierwsze doradzą projektantom domów, jak zaprojektować budynek np. pod kątem aplikacji OZE, a po drugie będą potrafili przekonać inwestora do celowości pewnych zabiegów, które może na etapie inwestycji są droższe, ale w perspektywie eksploatacji domu, przez kolejne 25-30 lat, przyniosą wymierne korzyści finansowe i środowiskowe. Uważam, że istnieje tutaj duża przestrzeń do wypełnienia, a praca jest ciekawa i rozwijająca.

TŚ: Czy inne uczelnie w Polsce kształcą w podobnym kierunku? Jak Pan je ocenia?

AD: Oczywiście, że inne uczelnie również widzą perspektywy dużego rynku pracy w obszarze odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami. We Wrocławiu chociażby istnieją kierunki lub przynajmniej specjalności w zakresie OZE na innych uczelniach. Podobnie jest w innych dużych miastach. Trudno mi je jednoznacznie ocenić, każda z nich ma swoje mocne i słabe strony. Konkurencja jednak jest i nie można o tym zapominać. Dlatego władze Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i prowadzący ten kierunek Wydział Przyrodniczo-Technologiczny starają się utrzymać wysoki poziom nauczania i atrakcyjność oferty dydaktycznej. Wymiernym dowodem sukcesu kierunku OŹEiGO jest zdobycie przez jednego z naszych słuchaczy pierwszego na naszej uczelni, Diamentowego Grantu finansowanego przez MNiSW, który pozwala na rozpoczęcie studiów doktoranckich bez ukończenia jeszcze studiów magisterskich (studiów II stopnia).

Pierwszą część wywiadu można przeczytać tutaj.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Drugi etap reformy Rynku Bilansującego wszedł w życie 14 czerwca br. (17 czerwca 2024)Bezpieczeństwo pożarowe i środowiskowe magazynów energii elektrycznej (17 czerwca 2024)Tauron zapewni miejsca pracy dla załóg w razie wyłączenia bloków węglowych (14 czerwca 2024)Wzrost mocy fotowoltaiki o 4,6 GW, spadek wartości inwestycji o 17%. IEO z podsumowaniem rynku (13 czerwca 2024)Przygotowane kadry mogą być fundamentem rynku offshore w Polsce (13 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony