Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Net-Zero Industry Act. Jest porozumienie Rady i Parlamentu

   Powrót       07 lutego 2024       Energia   

6 lutego br. Rada i Parlament Europejski wstępnie porozumiały się w kwestii zaproponowanego niecały rok temu przez Komisję Europejską rozporządzenia o neutralnym emisyjnie przemyśle, tzw. Net-Zero Industry Act (NZIA). Zmiany prawne, które czeka jeszcze formalne zatwierdzenie przez obie strony, pozwolą na rozszerzenie zakresu czystych technologii – w tym z obszaru OZE – które przyczynią się do procesu dekarbonizacji europejskiego przemysłu. NZIA ma łagodzić warunki inwestowania w technologie bezemisyjne, upraszczając procedury związane z wydawaniem zezwoleń i wspieraniem projektów strategicznych.

Jako strategiczne technologie neutralne emisyjnie przyszłe rozporządzenie wskazuje:

a) technologie fotowoltaiczne, technologie słonecznej termicznej energii elektrycznej i technologie termicznej energii słonecznej;

b) technologie lądowej energetyki wiatrowej i technologie wytwarzania energii z morskich źródeł odnawialnych;

c) technologie baterii i magazynowania energii;

d) pompy ciepła i technologie energii geotermicznej;

e) technologie wodorowe, w tym elektrolizery i ogniwa paliwowe;

f) zrównoważone technologie biogazu i biometanu;

g) technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS);

h) technologie sieci elektroenergetycznej;

(i) technologie energii pochodzącej z rozszczepienia jądrowego, w tym technologie

jądrowego cyklu paliwowego;

j) technologie zrównoważonych paliw alternatywnych.

Co istotne, tekst NZIA głosi, że „Państwo członkowskie nie powinno być również zobowiązane do uznawania za strategiczne takich projektów wspierających łańcuch wartości technologii, których dane państwo członkowskie nie akceptuje jako część swojego koszyka energetycznego”.

Wczorajsze porozumienie to także umożliwienie wprowadzenia zmian, mających ulepszyć skuteczność NZIA, obejmujących m.in. tworzenie dolin przemysłowych o zerowej emisji netto. Dodatkowo, przepisy regulujące nabywanie towarów i usług przez organy publiczne, mają zapewniać z jednej strony transparentność, a z drugiej elastyczność. Projekt regulacji wskazuje wprost, że „przy udzielaniu zamówień na technologię neutralną emisyjnie w drodze zamówień publicznych warunki przetargowe powinny uwzględniać wkład ofert w zapewnianie zrównoważoności i odporności w odniesieniu do szeregu kryteriów związanych ze zrównoważeniem środowiskowym, innowacyjnością, odpornością i, w stosownych przypadkach, integracją systemu.”

Dominika Góra : Koordynatorka redakcji

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Trzy kluczowe dokumenty dla europejskiego wiatru. Co na to polski przemysł? (19 lutego 2024)(Nie)oczywiste korzyści. Jak efektywność energetyczna wzmacnia biznes (19 lutego 2024)OZE w budowie i na budowie. Efektywność energetyczna z perspektywy Budimeksu (19 lutego 2024)Dekarbonizacja w 11 lat. Co rekomenduje Rada BEiK (16 lutego 2024)Czas na zmianę, czyli więcej o efektywności energetycznej (15 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony