Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.08.2022 16 sierpnia 2022

Od stycznia 2023 nowe rozwiązania dla biokompontentów i biopaliw

   Powrót       05 sierpnia 2022       Energia   
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Rosyjska agresja na Ukrainę wywołała zaburzenia na europejskim rynku paliw – w tym m.in. doprowadziła do wzrostu cen paliw. Obecna sytuacja wymaga regulacji krajowego sektora biopaliw w 2023 r., w odniesieniu do możliwości i obowiązków stosowania biokomponentów dodawanych do paliw transportowych. Ma to na celu ograniczenie dalszego wzrostu cen paliw, ustabilizowanie sytuacji na krajowym rynku paliwowym i biopaliwowym oraz wzmocnienie bezpieczeństwa paliwowego państwa.

Przepisy dotyczące zapewnienia minimalnego udziału energii odnawialnej w transporcie zawarte są w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Formą realizacji przepisów ustawy jest Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW). Krajowi producenci ciekłych paliw transportowych oraz importerzy tych paliw mają obowiązek do realizacji NCW – poprzez zapewnienie minimalnego udziału biokomponentów w paliwach: benzynie silnikowej i oleju napędowym. Udział ten wyrażany jest w procentowej wartości energetycznej biokomponentów i biopaliw odnawialnych.

Czytaj: Dyrektywa RED II a wyzwania dla polskiego sektora biopaliw

Najważniejsze rozwiązani:
  1. Wydłużona zostanie możliwość korzystania ze współczynnika redukcyjnego na poziomie 0,82 o kolejny rok. Współczynnik redukcyjny jest elementem mechanizmu, powodującym istotny wzrost wykorzystania krajowych mocy wytwórczych biokomponentów. Przekłada się to wprost na stabilność wskaźników opłacalności działalności krajowych wytwórców biokomponentów, ale też generuje stabilne zapotrzebowanie na lokalne surowce do wytwarzania biokomponentów dostarczane przez krajowych producentów rolnych.
  2. W celu ograniczenia dalszego wzrostu cen paliw z importu, zostaną wprowadzone zmiany w zakresie obowiązku realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego na 2023 r.
    • Obligatoryjny blending dla oleju napędowego zostanie obniżony do poziomu 5,2%.
    • Limit możliwości wykorzystania biowęglowodorów ciekłych w realizacji NCW zostanie podniesiony do poziomu 0,9%.
    • Limit wykorzystania biokomponentów wytworzonych z niektórych surowców zostanie podwyższony do poziomu 0,5%.
  3. Rozwiązanie ma charakter epizodyczny. Zwiększy elastyczność możliwości realizacji celu NCW w perspektywie najbliższego roku – co poprawi rentowność w zakresie przetwarzania i zbywania węglowodorów, a także możliwość optymalizacji kosztów wytwórców biokomponentów.

Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2023 r.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Fit for 55: Rada uzgadnia wyższe cele OZE i efektywności energetycznej (28 czerwca 2022)Dyrektywa RED II a wyzwania dla polskiego sektora biopaliw (29 kwietnia 2022)NIK o wykorzystaniu energii wód termalnych dla celów ciepłowniczych (25 kwietnia 2022)DKR 9 a grunty pod uprawę roślin do produkcji biomasy. KRIR apeluje do MRiRW (10 marca 2022)Dyrektywa RED II. Co najmniej 3,5 proc. udziału zaawansowanych biopaliw w transporcie do 2030 r. (21 lutego 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony