Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.02.2024 29 lutego 2024

Nowe wsparcie dla przemysłu na modernizację i oszczędność zasobów

Przedsiębiorstwa, które podejmą inwestycje, aby ograniczyć swój wpływ na środowisko, będą mogły otrzymać do 75 proc. finansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W nowej ofercie czeka na przedsiębiorców miliard zł.

   Powrót       29 maja 2015       Zrównoważony rozwój   

Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła Program priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu, którego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przemysłu na środowisko. Budżet programu został przyjęty na poziomie 1 mld zł.

Głównym założeniem i celem Programu jest stworzenie kompleksowego instrumentu finansowego dla przedsiębiorców przemysłowych, którzy chcą lepiej gospodarować surowcami pierwotnymi, optymalizować gospodarowanie energią i zmniejszać szkodliwe emisje. Program jest reaktywacją obowiązującego w 2014 roku instrumentu wsparcia przedsiębiorców.

- Przyjęty Program odpowiada na potrzeby polskiego przemysłu, ponieważ pozwala na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw, aby nie uciekały z produkcją za granicę. Zależy nam, by miejsca pracy pozostawały w Polsce. Ogłoszenie o naborze wniosków planujemy w czerwcu – mówi Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Preferencyjne pożyczki z możliwością częściowego umorzenia

Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym. Aktualnie przedsiębiorstwa będą mogły realizować projekty, prowadzące do zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych oraz ograniczania szkodliwych emisji do atmosfery. Szczególnie duży nacisk położono na stworzenie przedsiębiorstwom możliwości dostosowania się do rygorystycznych wymagań wynikających z Dyrektywy o Emisjach Przemysłowych (IED), która dotyczy źródeł spalania powyżej 50 MW, a także do standardów planowanych do wdrożenia w ramach przygotowywanej dyrektywy, dotyczącej średnich źródeł spalania (tzw. dyrektywy MCP).

W ramach Programu, NFOŚiGW zaoferuje na warunkach preferencyjnych pożyczki (3-miesięczny WIBOR, nie mniej niż 2 proc. w skali roku), wynoszące od 0,5 mln zł do 90 mln zł. Pożyczka będzie mogła ulec częściowemu umorzeniu, nawet do 20 proc. Wysokość umorzenia uzależniona jest m.in. od tego, czy inwestycja przyniesie wyższe efekty, niż wynikające z wymagań prawnych.

Korzyści dla środowiska

Realizacja programu przyniesie znacznie korzyści dla środowiska i poprawi warunki życia w regionach, narażonych na zanieczyszczenia przemysłowe. Celem programu jest zmniejszenie w skali roku zużycia surowców pierwotnych co najmniej o 1 mln ton. Według założeń, roczna emisja CO2 ma ulec zmniejszeniu co najmniej o 50 tys. ton, dwutlenku siarki - co najmniej o 15 tys. ton na rok, tlenków azotu (NOx) – co najmniej o 3 tys. ton na rok, a pyłów - o 500 ton na rok.

Program będzie realizowany w latach 2015-2023, natomiast umowy dofinansowania z beneficjentami będą zawierane do 2020 r.

Docelowo Program zostanie uzupełniony o kolejne obszary wsparcia m.in. na poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach oraz energetyczne wykorzystanie odpadów i osadów ściekowych. Będzie to możliwe po ostatecznym przyjęciu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

(Źródło: NFOŚiGW)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Efektywność energetyczna przede wszystkim (26 lutego 2024)Sezon na magazyny ciepła? Mogą one rozwiązać bolączki ciepłowni (26 lutego 2024)Trzy kluczowe dokumenty dla europejskiego wiatru. Co na to polski przemysł? (19 lutego 2024)Niemcy biorą się za dekarbonizację w przemyśle. KE akceptuje program pomocy publicznej (19 lutego 2024)2700 km rurociągów i 3,2 GW mocy elektrolizerów. Siedem państw zaczyna wielkie inwestycje w wodór (16 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony