Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.01.2022 28 stycznia 2022

O jakości powietrza w Europie

   Powrót       19 listopada 2014       Powietrze i klimat   

Europejska Agencja Środowiska opublikowała dziś raport dotyczący jakości powietrza w Europie(1).

Dokument zawiera dane i ich analizę, dotyczące jakości powietrza od roku 2003 do roku 2012, w odniesieniu do polityki europejskiej dotyczącej poprawy jakości powietrza i spełnienia wymagań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz.Urz. L 152 z 11.6.2008, s.1).

Pomimo ogólnej poprawy jakości powietrza, jego zanieczyszczenie jest nadal głównym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia. Agencja ocenia, że w 2011 r., zanieczyszczenie powietrza na terenie Unii Europejskiej spowodowało około 400 tys. przedwczesnych zgonów. W badanym okresie nieznacznie spadło zanieczyszczenie pyłem zawieszonym i ozonem, a zanieczyszczenie tlenkami azotu zmniejszyło się, lecz nie tak jak oczekiwano. Najbardziej wzrosła zanieczyszczenie silnie rakotwórczym benzo(a)piranem. W 2012 r. niemal 90 % mieszkańców miast było narażone na życie w środowisku zanieczyszczonym tym związkiem, powyżej poziomu uznanego za bezpieczny przez Światową Organizację Zdrowia.

Agencja informuje, że zdecydowana większość mieszkańców europejskich miast była narażona na niekorzystne działanie zanieczyszczeń, na poziomach uznanych za niebezpieczne przez Światową Organizację Zdrowia. Wskazuje na badania naukowe z których wynika, że zanieczyszczenie powietrza może być bardziej szkodliwe, niż dotychczas sądzono. Niebezpieczne mogą być również krótkoterminowe narażenie na zanieczyszczenia powietrza.

Adam Erechemla: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Pełny tekst raportu:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/157-Air-quality-in-Europe-2014-report.pdf
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony