Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.06.2023 06 czerwca 2023

O rejestracji urządzeń chłodniczych muszą pamiętać także małe podmioty

Do 14 marca br. właściciele urządzeń chłodniczych mieszczących ponad 3 kg czynnika chłodzącego, np. rolnicy, handlowcy, czy farmaceuci, powinni zgłosić swój sprzęt do Centralnego Rejestru Operatorów (CRO). Jeśli tego nie zrobią, grożą im kary.

   Powrót       01 marca 2016       Zrównoważony rozwój   

Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie obowiązek ścisłej kontroli korzystania z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej – mają one bowiem istotny udział w pogłębianiu się zjawisk zubożania warstwy ozonowej i ocieplania klimatu. Kontroli nie podlegają domowe lodówki i zamrażarki ani żadne z urządzeń lub systemów zamontowanych w środkach transportu.

Dane urządzenia muszą trafić do CRO

Obowiązek reguluje art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Jak czytamy, operatorzy urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych, zainstalowanych przed dniem wejścia w życie ustawy, muszą sporządzić dla każdego takiego urządzenia lub systemu Kartę Urządzenia lub Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej. Następnie powinni taki dokumentudostępnić za pośrednictwem Centralnego Rejestru Operatorów (CRO). Szczegóły prowadzenia Rejestru określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.

Format przekazywanych danych

Karty Urządzenia oraz Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej zawierają m.in. dane urządzenia albo systemu. Zawierają też informacje o operatorze oraz ilość i rodzaj substancji bądź fluorowanego gazu cieplarnianego zawartego w urządzeniu albo systemie. W karcie znajduje się także zestawienie wykonanych czynności związanych z instalacją, konserwacją, serwisowaniem oraz kontrolą szczelności. Karty te powinny zostać przez operatorów udostępnione za pośrednictwem Centralnego Rejestru Operatorów w ciągu 60 dni od jego utworzenia, czyli do 14 marca 2016 r. Szczegółowy format przekazywanych do CRO danych określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia.

Niewiedza czy kalkulacja?

Operatorzy, którzy nie dokonają wpisów do CRO, narażeni są na kary finansowe – od 600 do nawet 3000 zł. Problem dotyczy szczególnie małych podmiotów, które w wielu przypadkach o obowiązku po prostu nie wiedzą. Opieszałość może mieć jednak także inny powód. Konserwacji, serwisowania lub kontroli zarejestrowanego w CRO urządzenia lub systemu może dokonać wyłącznie osoba posiadająca przewidziany ustawą certyfikat. Uprawnienia wydawane są dopiero od tego roku i wymagają zdania przez ubiegające się o nie osoby odpowiedniego egzaminu. Urządzenia i systemy niezarejestrowane nie podlegają nowym wymogom, w związku z czym w przypadku ich awarii znacznie łatwiej (i taniej) operatorowi znaleźć fachowca, który podejmie się naprawy. Prawdopodobnie również z tego powodu część operatorów odkłada w czasie dokonanie wpisów.

Szczegółowych informacji na temat obowiązków związanych z CRO udziela Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego, któremu ustawa nadaje status wyspecjalizowanej jednostki i administratora zawartych w rejestrze danych. Można je znaleźć pod adresem http://www.ichp.pl/CRO.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rewizja unijnych przepisów dot. SZWO i F-gazów. Trwa opiniowanie tekstów dwóch nowelizacji (29 kwietnia 2022)Do końca lutego sprawozdania w zakresie F-gazów i SZWO (11 lutego 2021)33 lata ochrony warstwy ozonowej (16 września 2020)Sprawozdania w zakresie F-GAZÓW i SZWO do 28 lutego (14 stycznia 2020)Funkcjonariusze KAS wyróżnieni przez ONZ za działania na rzecz środowiska (22 listopada 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony