Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.05.2024 23 maja 2024

ONZ chce wzmocnić ochronę praw człowieka do czystego środowiska

Za obronę środowiska naturalnego można zapłacić życiem. Szefowie dwóch organów ONZ podpisali właśnie porozumienie, które ma wzmocnić ochronę obrońców praw człowieka, włącznie z zastosowaniem przepisów antyterrorystycznych.

   Powrót       19 sierpnia 2019       Zrównoważony rozwój   

Umowę o wzmocnionej współpracy partnerskiej zawarli w ub. tygodniu szefowie Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP) i Biura ds. Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Przemoc, zastraszanie, oszczerstwa

Średnio trzech obrońców praw człowieka do czystego środowiska ginęło tygodniowo w ubiegłym roku na całym świecie – podaje najnowszy raport Global Witness(1). Czarna statystyka wskazuje, że szczególnie zagrożone są osoby broniące praw środowiskowych i praw człowieka w sektorach wydobywczym, pozyskiwania drewna i rolnictwa. Rzecznicy na rzecz ochrony środowiska naturalnego i ich rodziny, spotykali się też z przemocą seksualną, zastraszaniem, czy oszczerczymi publikacjami.

Sformalizowana umowa partnerska ma umożliwić ONZ ściślejszą współpracę w celu monitorowania zagrożeń dla obrońców praw środowiska oraz przede wszystkim zintensyfikować wysiłki na rzecz zwiększenia ich ochrony prawnej (poprzez rozwijanie sieci obrońców praw człowieka w dziedzinie ochrony środowiska, monitorowanie spraw, naleganie na ukaranie sprawców etc.). Równolegle ONZ chce również zintensyfikować działania polegające na promowaniu świadomego udziału społeczeństwa obywatelskiego w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska.

- Zdrowe środowisko jest niezbędne do spełnienia naszych aspiracji, aby zapewnić ludziom na całym świecie godne życie. Musimy zahamować pojawiającą się tendencję do zastraszania obrońców ziemi i środowiska, włącznie z wykorzystaniem przepisów antyterrorystycznych w sprawach godzących w prawa do czystego środowiska, które powinny być chronione konstytucyjnie - powiedział dyrektor wykonawczy UNEP Inger Andersen w Genewie.

Wyegzekwować prawo

Zauważono, że mimo iż ponad 150 krajów uznało prawo człowieka do zdrowego środowiska w swoich konstytucjach, prawie krajowym i orzecznictwie lub w drodze porozumień regionalnych, to jednak w wielu przypadkach trudno je wyegzekwować. Ambicją partnerstwa jest doprowadzenie do większej akceptacji przez przywódców i rządy państw prawa człowieka do zdrowego środowiska. Ma to polegać m.in. na zwiększeniu wsparcia dla rządów krajowych w celu promowania polityk opartych na prawach człowieka, w szczególności w zakresie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi, planowania rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu.

- Nasza planeta jest lekkomyślnie niszczona i pilnie potrzebujemy silniejszych globalnych partnerstw, aby podjąć działania w celu jej ocalenia - powiedziała wysoka komisarz ONZ ds. Praw człowieka Michelle Bachelet. - Wzywamy przywódców i rządy do uznania, że zmiany klimatu i degradacja środowiska poważnie osłabiają prawa człowieka, a na ich negatywne skutki są szczególnie narażone osoby znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Trzeba mieć także na względzie dobro przyszłych pokoleń dodała.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Organizacja Global Witness od 1993 r. prowadzi kampanie przeciwko naruszeniom praw człowieka i środowiska związanym z eksploatacją zasobów naturalnych i korupcją w globalnym systemie politycznym i gospodarczym.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

MKiŚ zapowiada złagodzenie sankcji dla samorządów za brak elektryków (22 maja 2024)NGO apelują do samorządów: korzystajcie z antysmogowych uprawnień (22 maja 2024)Jedynie 20 proc. zużywanych w kraju surowców mineralnych pochodzi z Polski (21 maja 2024)Budżety gmin mogą być zasilone milionami złotych z kar środowiskowych. Projekt ustawy (21 maja 2024)Rozporządzenie o przemieszczaniu odpadów i dyrektywa zaostrzająca prawo środowiskowe wchodzą w życie (20 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony