Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Inspektor w Wydziale Inspekcji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Maszyna kompostująca Oklin GG02 firmy Interseroh Polska

ONZ chce wzmocnić ochronę praw człowieka do czystego środowiska

a+a-    Powrót       19 sierpnia 2019       Zrównoważony rozwój   

Za obronę środowiska naturalnego można zapłacić życiem. Szefowie dwóch organów ONZ podpisali właśnie porozumienie, które ma wzmocnić ochronę obrońców praw człowieka, włącznie z zastosowaniem przepisów antyterrorystycznych.

Umowę o wzmocnionej współpracy partnerskiej zawarli w ub. tygodniu szefowie Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP) i Biura ds. Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Przemoc, zastraszanie, oszczerstwa

Średnio trzech obrońców praw człowieka do czystego środowiska ginęło tygodniowo w ubiegłym roku na całym świecie – podaje najnowszy raport Global Witness(1). Czarna statystyka wskazuje, że szczególnie zagrożone są osoby broniące praw środowiskowych i praw człowieka w sektorach wydobywczym, pozyskiwania drewna i rolnictwa. Rzecznicy na rzecz ochrony środowiska naturalnego i ich rodziny, spotykali się też z przemocą seksualną, zastraszaniem, czy oszczerczymi publikacjami.

Sformalizowana umowa partnerska ma umożliwić ONZ ściślejszą współpracę w celu monitorowania zagrożeń dla obrońców praw środowiska oraz przede wszystkim zintensyfikować wysiłki na rzecz zwiększenia ich ochrony prawnej (poprzez rozwijanie sieci obrońców praw człowieka w dziedzinie ochrony środowiska, monitorowanie spraw, naleganie na ukaranie sprawców etc.). Równolegle ONZ chce również zintensyfikować działania polegające na promowaniu świadomego udziału społeczeństwa obywatelskiego w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska.

- Zdrowe środowisko jest niezbędne do spełnienia naszych aspiracji, aby zapewnić ludziom na całym świecie godne życie. Musimy zahamować pojawiającą się tendencję do zastraszania obrońców ziemi i środowiska, włącznie z wykorzystaniem przepisów antyterrorystycznych w sprawach godzących w prawa do czystego środowiska, które powinny być chronione konstytucyjnie - powiedział dyrektor wykonawczy UNEP Inger Andersen w Genewie.

Wyegzekwować prawo

Zauważono, że mimo iż ponad 150 krajów uznało prawo człowieka do zdrowego środowiska w swoich konstytucjach, prawie krajowym i orzecznictwie lub w drodze porozumień regionalnych, to jednak w wielu przypadkach trudno je wyegzekwować. Ambicją partnerstwa jest doprowadzenie do większej akceptacji przez przywódców i rządy państw prawa człowieka do zdrowego środowiska. Ma to polegać m.in. na zwiększeniu wsparcia dla rządów krajowych w celu promowania polityk opartych na prawach człowieka, w szczególności w zakresie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi, planowania rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu.

- Nasza planeta jest lekkomyślnie niszczona i pilnie potrzebujemy silniejszych globalnych partnerstw, aby podjąć działania w celu jej ocalenia - powiedziała wysoka komisarz ONZ ds. Praw człowieka Michelle Bachelet. - Wzywamy przywódców i rządy do uznania, że zmiany klimatu i degradacja środowiska poważnie osłabiają prawa człowieka, a na ich negatywne skutki są szczególnie narażone osoby znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Trzeba mieć także na względzie dobro przyszłych pokoleń dodała.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Organizacja Global Witness od 1993 r. prowadzi kampanie przeciwko naruszeniom praw człowieka i środowiska związanym z eksploatacją zasobów naturalnych i korupcją w globalnym systemie politycznym i gospodarczym.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Małymi krokami do wielkich zmian w energetyce (17 września 2019)Gospodarowanie deszczówką w teorii i praktyce - IV Konferencja GWOR (13 września 2019)Sejm za karami finansowymi za sprzedaż kopciuchów i obligiem podłączania się do sieci ciepłowniczych (12 września 2019)Rozporządzenie dot. inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko przyjęte (11 września 2019)Wyrok ws. gazociągu OPAL (10 września 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony