Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Opracują plany zadań ochronnych dla 17 obszarów Natura 2000 na Podkarpaciu

   Powrót       26 lutego 2015       Zrównoważony rozwój   

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie zainaugurowała w czwartek projekt mający służyć opracowaniu planów zadań ochronnych dla 17 obszarów Natura 2000 w woj. podkarpackim.

W ramach projektu mają zostać opracowane plany zadań ochronnych dla 17 obszarów Natura 2000 zajmujących łącznie ponad 5328 ha, co stanowi 0,3 proc. powierzchni województwa podkarpackiego. Jest to relatywnie niewielka powierzchnia, jednak skupia cenne siedliska i gatunki, które wymagają podjęcia działań ochronnych.

Ochroną objęte jest 16 siedlisk przyrodniczych, w tym trzy siedliska priorytetowe, tj.: ciepłolubne dąbrowy, bory i lasy bagienne, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. Przedmiotami ochrony jest tu również 13 gatunków zwierząt: nocek duży, podkowiec mały, czerwończyk nieparek, modraszek telejus, modraszek nausitous, przeplatka aurinia, traszka grzebieniasta, bóbr europejski, kumak górski oraz trzy gatunki roślin: dzwonecznik wonny, starodub łąkowy, ponikło kraińskie.

Projekt pod nazwą „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz ze wzmocnieniem instytucji sprawującej nadzór nad obszarami Natura 2000 w województwie podkarpackim” jest realizowany w ramach programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Podczas konferencji otwierającej projekt przedstawione mają być m.in. podstawowe informacje na temat obszarów Natura 2000 objętych projektem oraz informacje na temat dotychczasowych doświadczeń w tworzeniu planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zielone okienko w każdej gminie. Przedwyborcze wskazówki od ClientEarth (28 marca 2024)Inwestycje w OZE z przyspieszeniem. Jak wdrożyć narzędzie z dyrektywy RED III (04 marca 2024)Parlament przyjmuje nowe przepisy o odbudowie zasobów przyrodniczych (28 lutego 2024)Komisja inwestuje ponad 233 mln euro w strategiczne projekty w dziedzinie środowiska i klimatu w całej Europie (23 lutego 2024)NIK: potrzebny jest jeden spójny dokument dotyczący zarządzania Puszczą Białowieską (08 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony