Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2022 19 maja 2022

Oświęcim: Powstał kompleksowy system ochrony przeciwpowodziowej miasta i jego okolic

   Powrót       17 listopada 2021       Ryzyko   

Wody Polskie zakończyły prace inwestycyjne na „Węźle Oświęcimskim”. Dzięki kompleksowemu systemowi ochrony przeciwpowodziowej, który obejmuje modernizację wałów, a także budowę i przebudowę pompowni, zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oświęcimskiego i chrzanowskiego, w tym rejonu Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Zadanie zwiększa bezpieczeństwo powodziowe ponad 12 tys. mieszkańców oraz Muzeum, które znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Prace budowlane i modernizacyjne realizowane były przez dwa lata. Wartość inwestycji wynosi blisko 70 mln zł, projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz budżetu państwa.

Inwestycja zabezpiecza obszar 33 km kw. Jest to newralgiczny obszar, w którym zbiegają się zlewnie dwóch rzek, w związku z czym mieszkańcy narażeni są bardzo często na podtopienia. Woda wielokrotnie zagrażała również Muzeum Auschwitz-Birkenau. Szczególnie trudna sytuacja miała miejsce w 2010 r., kiedy pojawiły się podtopienia bezpośrednio zagrażające Muzeum. Wówczas Rada Muzeum apelowała o pilne dokończenie wzmacniania wałów przeciwpowodziowych. Realizacja projektu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej, jej celem jest również ochrona historycznego obiektu o międzynarodowym znaczeniu.

Zrealizowane przedsięwzięcie chroni obszary o dużym znaczeniu gospodarczym: tereny przemysłowe i rolnicze, o dużym zagęszczeniu infrastruktury. Są to również obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, których część jest objęta ochroną w ramach programu Natura 2000, jak również stanowiące dziedzictwo kulturowe o znaczeniu międzynarodowym. Położenie Muzeum Auschwitz-Birkenauma wpływ na jego zagrożenie powodziowe. Obiekt znajduje się w widłach dwóch rzek Soły i Małej Wisły z dopływającą Przemszą w Kotlinie Oświęcimskiej.

Realizacja projektu Wód Polskich, polegająca na rozbudowie i modernizacji wałów przeciwpowodziowych i obiektów towarzyszących. Prace na „Węźle Oświęcimskim” prowadzone były w kilku etapach.

Projekt składa się z sześciu zadań

Inwestycja składała się z sześciu zadań, wśród których były m.in. budowa pompowni na potoku Pławianka, rozbudowa pompowni Gromiec, rozbudowa wałów rzeki Wisły i Soły oraz wiele działań towarzyszących.

  • Rozbudowa prawostronnych obwałowań rzeki Małej Wisły oraz obwałowań cofkowych potoku Pławianka, a także budowa pompowni Pławy wraz z wałem zamykającym pozwoliła na kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Brzezinka i Pławy oraz poprawiła bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
  • Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w miejscowości Jankowice to poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów zawala w miejscowości Jankowice.
  • Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły oraz lewego wału rzeki Soły w miejscowości Broszkowice, Babice i Bobrek to zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla okolicznych terenów.
  • Rozbudowa zbiornika retencyjno-wyrównawczego na potoku Gromieckim wraz z rozbudową pompowni Gromiec stanowi ochronę przeciwpowodziową dla okolicznych terenów. Pompownia Gromiec to obiekt przeciwpowodziowy służący do odwadniania zawala, czyli zlewni potoku Gromieckiego i Kopalnianka w okresach wysokich stanów wód w korycie rzeki Wisły.
  • Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły wraz z wałami cofkowymi potoku Regulka w miejscowości Okleśna to poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów zawala gminy Alwernia.

Projekt w całości wpisuje się w cele i założenia Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu i działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło: PGW Wody Polskie

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Stop powodzi! Podpisano umowę ws. modernizacji systemów ochrony przed powodzią na południu kraju (05 maja 2022)Plany zarządzania ryzykiem powodziowym na lata 2022-2027. Trwa zgłaszanie uwag do projektów (04 maja 2022)Aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym na ostatniej prostej (16 marca 2022)Podręcznik Koncepcji NOAH już dostępny (07 marca 2022)11 mld zł na program wieloletni „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce” (13 stycznia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony