Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Oświęcim: Powstał kompleksowy system ochrony przeciwpowodziowej miasta i jego okolic

   Powrót       17 listopada 2021       Ryzyko środowiskowe   

Wody Polskie zakończyły prace inwestycyjne na „Węźle Oświęcimskim”. Dzięki kompleksowemu systemowi ochrony przeciwpowodziowej, który obejmuje modernizację wałów, a także budowę i przebudowę pompowni, zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oświęcimskiego i chrzanowskiego, w tym rejonu Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Zadanie zwiększa bezpieczeństwo powodziowe ponad 12 tys. mieszkańców oraz Muzeum, które znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Prace budowlane i modernizacyjne realizowane były przez dwa lata. Wartość inwestycji wynosi blisko 70 mln zł, projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz budżetu państwa.

Inwestycja zabezpiecza obszar 33 km kw. Jest to newralgiczny obszar, w którym zbiegają się zlewnie dwóch rzek, w związku z czym mieszkańcy narażeni są bardzo często na podtopienia. Woda wielokrotnie zagrażała również Muzeum Auschwitz-Birkenau. Szczególnie trudna sytuacja miała miejsce w 2010 r., kiedy pojawiły się podtopienia bezpośrednio zagrażające Muzeum. Wówczas Rada Muzeum apelowała o pilne dokończenie wzmacniania wałów przeciwpowodziowych. Realizacja projektu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej, jej celem jest również ochrona historycznego obiektu o międzynarodowym znaczeniu.

Zrealizowane przedsięwzięcie chroni obszary o dużym znaczeniu gospodarczym: tereny przemysłowe i rolnicze, o dużym zagęszczeniu infrastruktury. Są to również obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, których część jest objęta ochroną w ramach programu Natura 2000, jak również stanowiące dziedzictwo kulturowe o znaczeniu międzynarodowym. Położenie Muzeum Auschwitz-Birkenauma wpływ na jego zagrożenie powodziowe. Obiekt znajduje się w widłach dwóch rzek Soły i Małej Wisły z dopływającą Przemszą w Kotlinie Oświęcimskiej.

Realizacja projektu Wód Polskich, polegająca na rozbudowie i modernizacji wałów przeciwpowodziowych i obiektów towarzyszących. Prace na „Węźle Oświęcimskim” prowadzone były w kilku etapach.

Projekt składa się z sześciu zadań

Inwestycja składała się z sześciu zadań, wśród których były m.in. budowa pompowni na potoku Pławianka, rozbudowa pompowni Gromiec, rozbudowa wałów rzeki Wisły i Soły oraz wiele działań towarzyszących.

  • Rozbudowa prawostronnych obwałowań rzeki Małej Wisły oraz obwałowań cofkowych potoku Pławianka, a także budowa pompowni Pławy wraz z wałem zamykającym pozwoliła na kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Brzezinka i Pławy oraz poprawiła bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
  • Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w miejscowości Jankowice to poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów zawala w miejscowości Jankowice.
  • Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły oraz lewego wału rzeki Soły w miejscowości Broszkowice, Babice i Bobrek to zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla okolicznych terenów.
  • Rozbudowa zbiornika retencyjno-wyrównawczego na potoku Gromieckim wraz z rozbudową pompowni Gromiec stanowi ochronę przeciwpowodziową dla okolicznych terenów. Pompownia Gromiec to obiekt przeciwpowodziowy służący do odwadniania zawala, czyli zlewni potoku Gromieckiego i Kopalnianka w okresach wysokich stanów wód w korycie rzeki Wisły.
  • Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły wraz z wałami cofkowymi potoku Regulka w miejscowości Okleśna to poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów zawala gminy Alwernia.

Projekt w całości wpisuje się w cele i założenia Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu i działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło: PGW Wody Polskie

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dolnośląskie: Modernizacja infrastruktury przeciwpowodziowej Stronia Śl. i Lądka-Zdroju za 105 mln zł (03 sierpnia 2023)Zmiana klimatu wpływa negatywnie na gospodarkę Polski (27 lipca 2023)Kraków: Bieżanów chroniony przed powodzią (10 lipca 2023)Timmermans: klęski żywiołowe to nie rezultat ideologii a kryzysu klimatycznego (19 maja 2023)Inwestycje na terenach zagrożonych powodzią. NIK krytycznie o działaniach samorządów (14 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony