Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Europarlament za nowym celem dla pochłaniaczy CO2 zwiększającym ambicje UE na 2030 r.

   Powrót       16 marca 2023       Zrównoważony rozwój   

Nowy unijny cel na 2030 rok ma zwiększyć pochłanianie dwutlenku węgla o 15%. Dla wszystkich państw Unii ustalono cele wiążące na poziomie krajowym na rok 2030. Ulepszono zarządzanie i monitorowanie, a kary za nieprzestrzeganie przepisów będą skuteczniejsze

Zwiększono unijny cel dotyczący pochłaniaczy CO2 w sektorze użytkowania gruntów i leśnictwa, co zmniejszy emisję gazów cieplarnianych w Unii w 2030 roku aż o 57% w porównaniu z rokiem 1990.

Parlament przyjął 479 głosami za, przy 97 głosach przeciw i 43 głosach wstrzymujących się, zmianę rozporządzenia dotyczącego sektora użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa. Ma ona usprawnić naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla, dzięki czemu Unia Europejska stanie się do 2050 roku pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie. Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, rozporządzenie zwiększy też różnorodność biologiczną.

Unijny cel na 2030 rok w zakresie pochłaniania netto gazów cieplarnianych w sektorze gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa zostanie ustalony na poziomie 310 mln ton równoważnika CO2. Jest to o około 15% więcej niż obecnie. Dzięki temu nowemu unijnemu celowi zmniejszą się emisje gazów cieplarnianych w Unii w 2030. Będą one wynosić nie 55%, a 57% mniej w porównaniu z poziomem z roku 1990.

Wszystkie państwa członkowskie będą mieć wiążące na poziomie krajowym cele na 2030 rok w zakresie pochłaniania i emisji z tego sektora. Cele te będą oparte na ostatnich danych dotyczących poziomu pochłaniania i możliwościach dalszego pochłaniania. Obecne zasady będą obowiązywać do 2025 roku. Państwa Unii będą musiały pilnować, by emisje w sektorze użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa nie przekroczyły ilości, która została pochłonięta. Od 2026 roku kraje Unii zamiast wiążących celów rocznych będą miały czteroletni budżet na lata 2026–2029.

Zarządzanie, elastyczność i monitorowanie

Państwa członkowskie, by osiągnąć swoje cele, mogą kupować lub sprzedawać jednostki usuwania. Taka wymiana może zachodzić między systemami przewidzianymi tym rozporządzeniem i rozporządzeniem dotyczącym wspólnego wysiłku redukcyjnego. Dzięki temu mechanizmowi państwa członkowskie będą otrzymywać rekompensatę w przypadku klęsk żywiołowych, takich jak pożary lasów.

Lepiej będzie prowadzone monitorowanie, sprawozdawczość i weryfikacja emisji i pochłaniania. A to dzięki wykorzystaniu większej ilości danych geograficznych i teledetekcji, co pozwoli dokładniej śledzić postępy państw Unii w realizacji ich celów.

Jeżeli postępy krajów Unii nie będą wystarczające, będą one musiały podjąć działania naprawcze. Przewidziano również karę za nieprzestrzeganie przepisów: do celu państw na rok 2023 doda się 108% emisji gazów cieplarnianych powyżej ich budżetu na lata 2026–2029. Realizację celu Unii ma zapewniać Komisja. Najpóźniej sześć miesięcy po pierwszym globalnym podsumowaniu uzgodnionym na podstawie porozumienia paryskiego przedstawi ona sprawozdanie z postępów. W stosownych przypadkach Komisja podejmie działania następcze i przedstawi wnioski ustawodawcze.

Po głosowaniu sprawozdawca Ville Niinistö (Verts/ALE, FI) powiedział: „Przez ostatnich dziesięć lat pochłaniacze w Unii się zmniejszały. Dzięki temu rozporządzeniu sektor gruntów będzie miał swój udział w walce z kryzysem klimatycznym. Mamy teraz bardziej ambitny cel i zabezpieczenia, takie jak lepsze dane i surowsze wymogi dotyczące sprawozdawczości, większą przejrzystość, a także przegląd do 2025 roku. W tym akcie prawnym po raz pierwszy razem uwzględniono różnorodność biologiczną i kryzys klimatyczny, a państwa członkowskie będą musiały również wziąć pod uwagę zasadę nie czyń poważnych szkód”.

Kolejne kroki

Tekst musi teraz zatwierdzić Rada. Następnie zostanie on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie 20 dni później.

Informacje ogólne

Przegląd rozporządzenia dotyczącego sektora użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa stanowi część pakietu „Fit for 55”. Jest to plan Unii, który ma do 2030 roku zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z roku 1990. Taki cel zapisano w europejskim prawie klimatycznym.

Źródło: PE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Polska złożyła kolejne skargi do TSUE ws. pakietu FitFor55 (18 lipca 2023)Polska złożyła skargę do TSUE na jeden z elementów pakietu FitFor55 (17 lipca 2023)Emisje GHG w Europie. EEA przedstawiła oficjalne dane za 2021 r. (19 kwietnia 2023)Jest porozumienie w sprawie zmiany dyrektywy o OZE (30 marca 2023)Rośnie znaczenie zarządzania lasami. KE publikuje wytyczne (30 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony