Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

PE: osiągnięcie przez Polskę celu OZE nadal niepewne

Eurodeputowani są zadowoleni z tempa realizacji unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Zwracają jednak uwagę, że nie wszystkie kraje działają właściwie. Choć nie zawsze wprost, Parlament w tym kontekście odnosi się także do Polski.

   Powrót       30 czerwca 2016       Energia   

W przyjętej rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdania z postępów w dziedzinie energii odnawialnej (2016/2041(INI)) europosłowie pozytywnie oceniają aktualny stan realizacji polityki klimatyczno-energetycznej w Unii. Równocześnie nawołują do przyjęcia bardziej ambitnych celów OZE na rok 2030 oraz postulują utrzymanie wiążących celów krajowych w tym zakresie.

Jesteśmy na dobrej drodze, ale nie wszyscy

Parlamentarzyści podkreślają, że Unia jest na dobrej drodze do osiągnięcia celów na rok 2020 dotyczących odnawialnych źródeł energii. Ważną rolę w monitorowaniu tych postępów mają obowiązujące dziś krajowe cele OZE, które zdaniem europosłów powinny obowiązywać także po roku 2020. Ponadto Parlament zachęca Komisję, aby na okres do roku 2030 przedstawiła bardziej ambitny pakiet klimatyczno-energetyczny, zwiększający unijny cel do co najmniej 30 proc.

W rezolucji wyrażono zaniepokojenie tym, że liczne kraje (Belgia, Francja, Luksemburg, Malta, Holandia, Hiszpania i Wielka Brytania) mogą być zmuszone do wzmocnienia swoich strategii politycznych i narzędzi, aby zapewnić realizację swoich celów, a ich osiągnięcie nie jest również pewne w przypadku Węgier i Polski. To jedyne miejsce, w którym autorzy dokumentu zwracają się do Polski bezpośrednio. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że również w innych miejscach rezolucja odnosi się do przyjętych w Polsce w ostatnim czasie ustawy odległościowej oraz nowelizacji ustawy o OZE.

Potrzebny przegląd krajowych systemów wsparcia

W dokumencie podkreślono, że transformacja sektora energetycznego zależy od przejrzystości, spójności i ciągłości ram prawnych, finansowych i regulacyjnych. Europosłowie ubolewają nad wprowadzonymi z mocą wsteczną zmianami w programach wsparcia odnawialnych źródeł energii, które zmieniają zysk z inwestycji już dokonanych i wzywają państwa członkowskie, aby zawsze z dużym wyprzedzeniem informowały o wszelkich zmianach w programach wsparcia odnawialnych źródeł energii i konsultowały się przy tym z szerokim gronem zainteresowanych stron.

Tutaj argumentacja wyjątkowo przypomina zarzuty, jakie w ostatnich miesiącach zgłaszały w tym kontekście działające w Polsce organizacje społeczne. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami Parlament apeluje do Komisji o sprawdzenie zgodności krajowych programów wsparcia z wytycznymi, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień w ich wdrażaniu oraz zminimalizować zakłócenia rynku.

Powrócić na ścieżkę wzrostu

Unijne firmy, z których wiele to małe i średnie przedsiębiorstwa, już dziś zatrudniają ok. 1,15 mln osób w sektorze OZE i posiadają aż 40 proc. wszystkich patentów w tej technologii na świecie. W poprzednim roku zanotowano jednak spadek inwestycji na kontynencie o 21 proc. z poziomu 54,61 mld EUR w 2014 r. do 42,99 mld EUR w 2015 r., co stanowi najniższą wartość od dziewięciu lat. Tymczasem celem podejmowanych przez Parlament działań jest uczynienie z Europy światowego lidera w obszarze energii ze źródeł odnawialnych.

Rezolucje Parlamentu nie są co prawda aktami prawnymi i nie mają mocy wiążącej, ale mogą zostać uwzględnione w propozycjach ustawodawczych dotyczących unii energetycznej.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

OZE w budowie i na budowie. Efektywność energetyczna z perspektywy Budimeksu (19 lutego 2024)Dekarbonizacja w 11 lat. Co rekomenduje Rada BEiK (16 lutego 2024)Patrzmy w przyszłość przez pryzmat efektywnych energetycznie budynków (14 lutego 2024)Pies i jego ogon (13 lutego 2024)Kenia, Watykan i Polska na wspólnym froncie. IEA zbiera przykłady udanej transformacji (12 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony