Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

PE w deklaracji na szczyt klimatyczny wzywa do dekarbonizacji gospodarki

PE wezwał w przyjętej w środę rezolucji do przyjęcia ambitnego i wiążącego prawnie globalnego porozumienia klimatycznego podczas grudniowej konferencji COP21 w Paryżu. Eurodeputowani zaapelowali o dekarbonizację gospodarki jeszcze przed 2050 r.

   Powrót       15 października 2015       Ryzyko środowiskowe   

Rezolucja, za którą opowiedziało się 434 posłów (przy 96 przeciw i 52 wstrzymujących się), ustanawia mandat dla delegacji europarlamentu, która weźmie udział w światowej konferencji klimatycznej w grudniu w Paryżu. Tekst jest wyrazem woli politycznej PE, ale nie przekłada się bezpośrednio na stanowisko, z jakim na szczyt jedzie Unia Europejska.

Europosłowie chcieliby, aby unijni negocjatorzy nakłonili inne państwa do podjęcia takich zobowiązań ws. ochrony klimatu, jakie podejmować będzie wspólnota. Chodzi o zmniejszenie o co najmniej 40 proc. emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z pułapami z 1990 r., zwiększenie o 40 proc. efektywności energetycznej oraz ustanowienie 30-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych do roku 2030.

Dekrabonizacja czy neutralność węglowa

O ile takie stanowisko może być jedynie pobożnym życzeniem, to inny postulat - ten dotyczący dekarbonizacji gospodarki - może mieć polityczne implikacje w UE. Polska zabiega o to, by sformułowanie to, które de facto oznaczałoby konieczność rezygnacji z węgla jako surowca energetycznego, zastępować w unijnych dokumentach frazą o "neutralności węglowej". Różnica jest zasadnicza, bo w drugim przypadku nie ma już mowy o odrzucaniu węgla, lecz jedynie stosowaniu takich technologii, by neutralizować emisje, które powstają przy jego spalaniu.

- Wezwanie do zakończenia zanieczyszczeń węglowych do 2050 r. potwierdza rosnące przekonanie, że długoterminowy cel na 2050 r. jest kluczowym elementem porozumienia paryskiego. (...) Powinno ono wysłać jasny sygnał do biznesu i inwestorów, że w ciągu kilku dekad nastąpi koniec paliw kopalnianych - ocenił w oświadczeniu dyrektor sieci organizacji ekologicznych Climate Action Network, Wendel Trio.

Rewizja co 5 lat

W rezolucji europosłowie wskazali, że chcą, by protokół przyjęty w Paryżu był prawnie wiążący i zmierzał do stopniowego ograniczania emisji dwutlenku węgla na świecie do 2050 r. (lub niedługo potem), tak by - przy "racjonalnym finansowaniu" - utrzymać globalne ocieplenie poniżej 2 st. Celsjusza.

PE proponuje też odłożenie "pewnej liczby" przydziałów w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) w latach 2021–2030 i przeznaczenie ich na cele klimatyczne. To kolejne potencjalnie niekorzystne z punktu widzenia interesów Polski działanie.

PE chce także, by paryska deklaracja przewidywała obowiązek przeprowadzania co pięć lat kompleksowego przeglądu przyjętych mechanizmów, tak by w razie czego móc je modyfikować.

Nie zapominajmy o transporcie

W rezolucji wyrażono zaniepokojenie faktem, że z wczesnych analiz wynika, iż obecne niezmienione kontrybucje do globalnego porozumienia, jakie przedstawiły państwa, spowodowałyby wzrost średniej globalnej temperatury o od 2,7 do 3,5 stopni Celsjusza.

Parlament przypomina w rezolucji, że transport jest drugim pod względem emisji gazów cieplarnianych sektorem gospodarki, i wzywa strony COP21 do współpracy z udziałem Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) na rzecz ograniczenia emisji przed końcem 2016.

Eurodeputowani zwrócili uwagę, że zmiana klimatu w bardzo szkodliwy sposób wpływa na wszystkie regiony świata, powodując przepływy migracyjne, straty gospodarcze, ekologiczne i społeczne, a także prowadząc do śmierci ludzi.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Płachta na rolnika (21 lutego 2024)Pies i jego ogon (13 lutego 2024)Mobilizacja dla nowej mobilności. PSPA publikuje propozycje ws. zrównoważonego transportu (01 lutego 2024)Opcja atomowa (29 stycznia 2024)Czy COP28 spełnił pokładane w nim nadzieje? UNFCCC podsumowuje ustalenia (18 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony