Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

PEP2040 zaktualizowana o nowy filar w związku z wojną w Ukrainie

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. została uzupełniona o czwarty filar dotyczący suwerenności energetycznej. Aktualizacja PEP2040 następuje w związku z agresją Rosji na Ukrainę i zamiarem odcięcia się od dostaw surowców energetycznych z Rosji.

   Powrót       04 kwietnia 2022       Energia   
PEP2040 - jaka rola OZE?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o przyjęciu przez Radę Ministrów założeń do aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) w dniu 29 marca br. Polityka energetyczna Polski została uzupełniona o czwarty filar – suwerenność energetyczną. Jak wskazuje MKiŚ, celem zmian jest “zapewnienie szybkiego uniezależnienia krajowej gospodarki od importowanych paliw kopalnych z Federacji Rosyjskiej”, wśród których wymieniono węgiel, ropę naftową i gaz ziemny oraz ich pochodne w postaci oleju napędowego, LPG, benzyny i nafty.

W pozostałych filarach polityki energetycznej Polski – sprawiedliwa transformacja, budowa zeroemisyjnego systemu oraz poprawa jakości powietrza – działania ograniczające zapotrzebowanie na paliwa kopalne z Federacji Rosyjskiej i innych krajów objętych sankcjami gospodarczymi będą przyspieszane w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, a jednocześnie nastawione na budowanie innowacyjności gospodarki i jej wzmocnienie – wyjaśniono w treści założeń do aktualizacji PEP2040.

Założenia do aktualizacji PEP2040

W PEP2040 wskazano dziewięć zmian w ramach długoterminowej polityki energetycznej kraju(1):

  • Zwiększenie dywersyfikacji technologicznej i rozbudowę mocy opartych o źródła krajowe;
  • Dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii (np. zwiększone wsparcie finansowe w instrumentach wspierających samowystarczalność energetyczną gospodarstw domowych i działania na rzecz rozwoju OZE niezależnych od warunków atmosferycznych);
  • Poprawa efektywności energetycznej (m.in. intensyfikacja działań na rzecz termomodernizacji i renowacji budynków);
  • Dalsza dywersyfikacja dostaw i zapewnienie alternatyw dla węglowodorów (m.in. poprzez przyspieszenie budowy gazowego pływającego terminalu FSRU(2) w Zatoce Gdańskiej i podziemnych magazynów gazu ziemnego);
  • Dostosowanie decyzji inwestycyjnych w gazowe moce wytwórcze od dostępności paliwa;
  • Czasowe zwiększone wykorzystanie jednostek węglowych;
  • Wdrożenie energetyki jądrowej (głównie duże reaktory powyżej 1000 MW i małe reaktory modułowe);
  • Rozwój sieci i magazynowania energii;
  • Negocjacje zmian regulacji Unii Europejskiej (tj. działania w kierunku zmiany mechanizmów polityki klimatycznej UE w taki sposób, by dążenie do zeroemisyjnej gospodarki uwzględniało “czasowe zwiększone wykorzystanie konwencjonalnych mocy wytwórczych”).

Na podstawie informacji przekazanych przez MKiŚ szacuje się, że import surowców energetycznych z Rosji ma wygasnąć wraz z końcem br.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Pełna treść założeń do aktualizacji PEP2040 dostępna jest pod linkiem:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/11693-zalozenia-do-aktualizacji-PEP2040.pdf
2/ FSRU - ang. Floating Storage Regasification Unit, inaczej: pływająca jednostka regazyfikacji magazynowej, zwyczajowo nazywana terminalem FSRU.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Potrzeba strategii przemysłowej dla krajowych podmiotów (03 czerwca 2024)Planujemy działania, które wpłyną na wykorzystanie biometanu do celów transportowych (20 marca 2024)Jak zbudować silny przemysł wiatrowy w Polsce? 10 kroków do celu (12 stycznia 2024)Polski sektor OZE. Rynek dojrzewa wraz z nowymi problemami (02 stycznia 2024)Recesja energetyczna? Opóźnione następstwa kryzysu energetycznego (17 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony