Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

Orlen przejmuje Energę

   Powrót       21 kwietnia 2020       Energia   

PKN ORLEN wszedł w kolejny kluczowy etap procesu przejęcia kapitałowego Grupy ENERGA. 20 kwietnia br. Biuro Maklerskie PKO BP, pośredniczące w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez gdańską grupę, poinformowało, że zapisami została objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów.

- Jesteśmy coraz bliżej realizacji strategicznego celu, jakim jest budowa jednej multienergetycznej grupy, która będzie w stanie sprostać wymaganiom konkurencyjnego rynku. Mamy pewność, że przyszłość należy do silnych koncernów o zdywersyfikowanych obszarach działalności, odpornych na czynniki makroekonomiczne, a także na tak nadzwyczajne sytuacje, jak stan epidemii (…) – mówi Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN ORLEN.

Minister Aktywów Państwowych odpowiedział na wezwanie ogłoszone przez PKN ORLEN

Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych odpowiedział na wezwanie ogłoszone przez PKN ORLEN S.A. 5 grudnia 2019 r. i złożył zapis na sprzedaż 213 326 316 akcji, jakie ma w ENERGA S.A. Wpływy do budżetu państwa z tego tytułu wyniosą 1 781 mln zł. Rozpatrując zasadność odpowiedzi na wezwanie MAP, przy wsparciu zewnętrznego niezależnego doradcy, przeprowadziło analizy uwzględniające wpływ transakcji na interes Skarbu Państwa, w tym szeroko pojęte bezpieczeństwo energetyczne, jak również w odniesieniu do aspektów społecznych. Zapis na akcje został poprzedzony uzyskaniem zgody Rady Ministrów na zbycie na rzecz PKN ORLEN S.A. akcji posiadanych przez Skarb Państwa w spółce ENERGA S.A oraz zawarciem Porozumienia określającym zobowiązania PKN ORLEN S.A., które dotyczy prowadzonej polityki wobec ENERGA S.A. Źródło: MAP

Kontynuacja strategicznych inwestycji

Dwa dni wcześniej PKN ORLEN podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa dotyczące planowanego przejęcia Grupy ENERGA, w którym zadeklarował kontynuację strategicznych inwestycji gdańskiej grupy z możliwością weryfikacji warunków ich dalszego prowadzenia. W szczególności może to dotyczyć budowy Elektrowni Ostrołęka C. Zapewnił również o utrzymaniu polityki zatrudnienia Grupy ENERGA umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie jej spółek.

PKN ORLEN zobowiązał się również, że po przejęciu kontroli nad ENERGĄ, wykonane zostaną zobowiązania spółek z jej grupy, dotyczące m.in. utrzymania łącznej mocy zainstalowanej z odnawialnych źródeł energii, wytwarzania i zapewnienia ciągłości dostaw ciepła przy wykorzystaniu funkcjonujących w grupie jednostek wytwórczych, a także prawidłowego działania i niezawodności sieci dystrybucyjnej ENERGA, zgodnie z zatwierdzanymi przez Prezesa URE planami rozwoju.

Zgoda KE

Porozumienie wejdzie w życie z dniem przeniesienia akcji ENERGI należących do Skarbu Państwa na PKN ORLEN. Koncern w wezwaniu na sprzedaż 100 proc. akcji pomorskiej grupy podwyższył ostatnio z 7 zł do 8,35 zł cenę za jedną jej akcję. Z kolei pod koniec marca bezwarunkową zgodę na przejęcie Grupy ENERGA wyraziła już Komisja Europejska.

Źródło: Biuro prasowe PKN ORLEN

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 1 – energetyka (03 października 2023)Rynek przechodzi wstrząsy, ale zainteresowanie kolektorami rośnie (30 sierpnia 2023)PGE prezentuje aktualizację strategii – w planie odejście od węgla do 2030 r. i więcej OZE (29 sierpnia 2023)Wizja energetycznego sektora po wyborach – politycy debatowali o kierunkach rozwoju (22 czerwca 2023)Energetyka wiatrowa w Polsce – nowe rozdanie (16 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony