Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
10.05.2021 10 maja 2021

PO proponuje zmiany w Prawie ochrony środowiska

Przeznaczenie co roku 0,5 proc. PKB na poprawę jakości powietrza to jedno z założeń projektu PO, który ma zapewnić skuteczną walkę ze smogiem. Finansowane w ten sposób miałyby być m.in.: wymiana źródeł ogrzewania i termomodernizacja budynków.

   Powrót       02 stycznia 2018       Powietrze i klimat   

Projekt Platformy Obywatelskiej nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska wpłynął do Sejmu w ubiegłym tygodniu. Platforma liczy w tej sprawie na ponadpartyjną zgodę, tym bardziej, że walkę o poprawę jakości powietrza jednym z priorytetów swego rządu uczynił w grudniowym expose w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

Celem osiągnięcie standardów zdrowotnych UE

Proponowana przez Platformę nowelizacja - jak czytamy w uzasadnieniu projektu - ma zawierać "mapę drogową" dla osiągnięcia jakości powietrza odpowiadającej standardom zdrowotnym wymaganym przez Unię Europejską i rekomendowanym Światową Organizację Zdrowia (WHO).

PO proponuje m.in. przeznaczenie co roku 0,5 proc. PKB (ok. 9,2 mld zł) środków publicznych na wydatki związane z poprawą jakości powietrza. Pieniądze te miałyby pochodzić z kilku źródeł, w tym: budżetu państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, funduszy pomocowych UE, a także z dochodów osiąganych dzięki sprzedaży praw do emisji CO2.

Platforma chce też wpisać do Prawa ochrony środowiska rekomendacje zawarte w Krajowym Programie Ochrony Powietrza, czyniąc je tym samym zadaniami obowiązkowymi państwa. Chodzi tutaj m.in. o wymianę źródeł ciepła na ekologiczne (podłączenie i budowa sieci ciepłowniczych), zwiększenia efektywności energetycznej (termomodernizacja budynków, zastosowanie odnawialnych źródeł energii), edukację ekologiczną i zdrowotną.

Wynikające z Krajowego Programu Ochrony Powietrza zadania miałyby realizować: na poziomie krajowym – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej(NFOŚiGW), a regionalnym - wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Autorzy projektowanych zmian chcą ponadto podnieść do rangi prawa miejscowego (czyli np. uchwały rady) Gminnych Planów Zaopatrzenia w Energię. Plany te miałyby zawierać obligatoryjnie pełną inwentaryzację źródeł ciepła z terenu gminy i docelowy stan jakości powietrza, wraz z listą koniecznych inwestycji w gminie. Plan - jak wynika z projektu - miałby stanowić podstawę do ubiegania się przez gminę o wsparcie finansowe na jego realizację w ramach Krajowego Programu Ochrony Powietrza i dalszą jego dystrybucję do odbiorców oraz kontrolę realizacji.

Dofinansowanie niskoemisyjnego ogrzewania

PO proponuje ponadto pomoc finansową dla gospodarstw domowych umożliwiającą ponoszenie wyższych kosztów ogrzewania niskoemisyjnego. Wsparcie to ma mieć charakter zarówno socjalny, skierowany do najuboższych, jak i ulg podatkowych, mających na celu wyrównanie ewentualnych wyższych kosztów ogrzewania ekologicznego.

Projekt przewiduje również wprowadzenie ustawowej regulacji minimalnej dopuszczalnej do obrotu jakości paliw możliwych do stosowania w sektorze komunalnym oraz wymaganej minimalnej dopuszczalnej do obrotu jakości urządzeń grzewczych (chodzi m.in. o parametry emisyjne dla kotłów dopuszczonych do sprzedaży). Wdrożone miałyby być przy tym skuteczne narzędzia kontroli i kar za nieprzestrzeganie ograniczeń i zakazów.

Nowe limity dla alarmu smogowego

PO postuluje także znaczące obniżenie górnego limitu poziomu zanieczyszczenia powietrza, po którym władze powinny wszcząć alarm antysmogowy. Autorzy projektu wskazują, że obowiązujące w naszym kraju limity są przeciętnie dwukrotnie, a czasem nawet czterokrotnie wyższe niż w innych państwach UE. Poziom nowych, niższych limitów miały określić w rozporządzeniu minister środowiska.

Posłowie PO przywołują dane raportu WHO pt. "Ambient Air Pollution Database 2016", z których wynika, że 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy znajduje się w Polsce. - Natomiast raport Światowej Organizacji Zdrowia z 2015 r. "Economic cost of the health impact of air pollution in Europe" wykazuje, że w 2010 roku zanieczyszczenia powietrza w Polsce przyczyniły się do śmierci 48 544 Polaków, co z kolei wygenerowało koszty w wysokości 101, 826 mld dolarów - napisali autorzy projektu.

Premier Mateusz Morawiecki mówił w swym expose 12 grudnia, że czyste powietrze to wyzwanie cywilizacyjne oraz "miara tego, czy Polska jest dojrzałym krajem". - Dlatego program walki ze smogiem to program wsparcia najuboższych, których nie stać dziś na ocieplenie domu, na wymianę okien czy drzwi, nie stać na dobre, nietrujące paliwo. Chcemy zlikwidować to ubóstwo energetyczne i poprawić jakość życia wszystkich Polaków - deklarował premier. Pod koniec grudnia radio RMF FM informowało, że Morawiecki ma zamiar powołać pełnomocnika rządu ds. czystego powietrza. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zazielenić dachy budynków firm to cel nowej inicjatywy obywatelskiej (28 kwietnia 2021)Warszawa: System monitoringu jakości powietrza będzie rozbudowany (28 kwietnia 2021)GIOŚ: Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza są kopciuchy, sektor energetyczny to tylko 5 proc. (19 kwietnia 2021)20. edycja Konkursu Ekolaury. Zgłoszenia do końca czerwca (07 kwietnia 2021)Aktywiści złożyli petycję do marszałka w kwestii wymiany kopciuchów na Śląsku. Urząd odpowiada (06 kwietnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony