Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.02.2024 29 lutego 2024

POIiŚ 2007 - 2013 wykonany w 100 proc.

   Powrót       01 czerwca 2015       Zrównoważony rozwój   

Do maja tego roku podpisano 1051 umów o dofinansowanie inwestycji i działań środowiskowych na prawie 21 mld zł. To oznacza, że rozdysponowano 100 proc. środków dostępnych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Łącznie zakontraktowano 20,9 mld zł na projekty ekologiczne realizowane w ramach pięciu priorytetów POIiŚ:

I. Gospodarka wodno-ściekowa - 12,6 mld zł;
II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - 4,3 mld zł;
III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska - 2,6 mld zł;
IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska - 1 mld zł;
V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – 0,4 mld zł.

Te środki to nie koniec wsparcia ochrony środowiska ze środków unijnych. Przed nami kolejna perspektywa finansowa. W ramach POIiŚ na lata 2014-2020 przewidziano ponad 3,5 mld euro na następujące działania:

  • adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska;
  • gospodarka odpadami komunalnymi;
  • gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach;
  • ochrona przyrody i edukacja ekologiczna;
  • poprawa jakości środowiska miejskiego.

Projekty realizowane w ramach POIiŚ mają wpływ nie tylko na poprawę stanu środowiska, lecz także na podniesienie jakości życia osób mieszających w pobliżu inwestycji.

Dzięki budowie i modernizacji kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków są postępy w ochronie jakości wód. Wspieranie zakładów zagospodarowania odpadów i przywracanie walorów przyrodniczych zdegradowanym terenom przyczyniają się do ochrony powierzchni ziemi. Projekty związane z ochroną zasobów i przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiska poprawiają bezpieczeństwo ludzi. Również inwestycje dostosowujące przedsiębiorstwa do wymagań ochrony środowiska, m.in. w zakresie ograniczania zanieczyszczeń wprowadzanych do otoczenia, w tym emisji do powietrza, są szczególnie ważne dla sąsiadujących z nimi mieszkańców. Podobnie jak działania związane z ochroną różnorodności biologicznej, która jest niezbędna do utrzymania życia w przyrodzie oraz zrównoważonego rozwoju i właściwego funkcjonowania ludzi.

(Źródło: Ministerstwo Środowiska)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ciepło odpadowe i jego niewykorzystany potencjał jako OZE (27 lutego 2024)Bądźmy efektywni i bezpieczni. Polska, UE i Ukraina ze wspólnymi celami (23 lutego 2024)Konferencja Stormwater Poland – Co zrobić z tym deszczem? (19 lutego 2024)Wypłaty dotacji w programie „Czyste Powietrze” (12 lutego 2024)Od Kalifornii po Siemiatycze. IOŚ-PIB wskazuje dobre praktyki adaptacyjne (05 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony