Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

PROW dla mieszkańców Podlaskiego

   Powrót       04 maja 2015       Energia   

Podlaskie gminy mogą się starać o dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na budowę mikroinstalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) na własne potrzeby. W poniedziałek ruszył nabór wniosków.

Można je składać do 28 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku. Konkurs jest ogólnopolski, ale w różnych regionach są różne terminy naborów projektów. Ogólnopolska pula pieniędzy z PROW na mikroinstalacje prosumenckie wykorzystujące OZE to 22,7 mln euro.

Największe bezrobocie - największe szanse

W konkursie, największe szanse w Podlaskiem na przyznanie dotacji mają - zgodnie z przyjętymi regionalnymi kryteriami oceny - te gminy, do których należą: parki narodowe lub ich otuliny, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000. Inny warunek mówi o tym, że gmina powinna w ciągu dwóch ostatnich lat zrealizować co najmniej dwie inwestycje służące ochronie środowiska o zasięgu lokalnym. Najbardziej punktowane będą też projekty z gmin najbiedniejszych i mających największe bezrobocie - wyjaśniła PAP dyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich w urzędzie marszałkowskim Elżbieta Filipowicz.

Gmina może dostać nawet do 90 proc. kosztów przedsięwzięcia. Maksymalnie może to być 200 tys. euro w formule de minimis.

Wszystkie odnawialne źródła energii

Ile pieniędzy trafi do województwa podlaskiego trudno ocenić - poinformowała Filipowicz. Władze województwa szacują, że powinno się udać dofinansować kilka takich przedsięwzięć. Zgodnie z przyjętymi zasadami, z każdego województwa mają być wdrożone minimum trzy takie instalacje.

Filipowicz wyjaśniła, że mikroinstalacje to - zgodnie z ich definicją ustawową - takie instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, których łączna moc zainstalowanej energii elektrycznej jest nie większa niż 40 kW przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu niższym niż 110 kV, a osiągalna moc cieplna w skojarzeniu nie jest większa niż 120 kW.

Można zdobyć dotacje np. na ogniwa fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, kotły na biomasę, kolektory słoneczne, pompy ciepła. - Wytworzona w ramach budowy mikroinstalacji energia elektryczna lub cieplna może być wykorzystana wyłącznie na potrzeby własne. W przypadku, gdy mikroinstalacja zostanie zamontowana na obiektach, które nie są użyteczności publicznej, wytworzona energia elektryczna lub cieplna może być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych - wyjaśniła Filipowicz. Wszystkie inwestycje powinny być gotowe do połowy października 2015r., ale włączenie ich do sieci może nastąpić dopiero od 1 stycznia 2016 r.

30 milionów euro

- Zainteresowanie wsparciem jest ogromne, o czym świadczy liczna obecność przedstawicieli gmin na organizowanych spotkaniach informacyjnych i liczba telefonów do naszych urzędników. Nie wiemy, ile wniosków z województwa podlaskiego uzyska dofinansowanie w tym naborze. Nie jest to jednak ostatnia możliwość pozyskania dotacji na taki cel - poinformował członek zarządu województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński.

Pieniądze na ten cel będą w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Trafią bezpośrednio do Lokalnych Grup Działania w ramach puli na tzw. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. DO LGD ma trafić bezpośrednio ok. 30 mln euro na OZE i to - jak wyjaśnia Filipowicz - właśnie Lokalne Grupy Działania będą dystrybuować te środki i wybierać projekty do realizacji. Podlaskie jest jedynym obok Kujawsko-Pomorskiego województwem, które w nowym RPO zdecydowało się na takie działanie. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biometan elementem sine qua non zrównoważonego rozwoju firmy i kraju (03 kwietnia 2024)Ponad 43% udziału OZE w globalnej produkcji energii. Łączna moc to 3870 GW (02 kwietnia 2024)Co dalej z Turowem? Zielona energetyka obywatelska propozycją dla regionu (19 marca 2024)Potrzeba taksonomii OZE. IRENA z postulatem (14 marca 2024)Nowy zarząd PGE. Dariusz Marzec prezesem (07 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony