Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.05.2022 22 maja 2022

PSE ogłaszają przetarg na nową usługę DSR

   Powrót       29 grudnia 2020       Energia   

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. uruchomiły postępowanie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie nowej usługi z zakresu DSR na okres od 01.04.2021 r. do 31.03. 2022 r. Potencjalni Wykonawcy mogą składać oferty do 28.01.2021 r. do godz. 10:00.

DSR to środek zaradczy do zapewnienia bilansu mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym

Nowa usługa Interwencyjnej Redukcji Poboru (DSR, ang. Demand Side Response) została przygotowana na bazie najlepszych praktyk i rozwiązań wypracowanych podczas funkcjonowania dotychczasowych programów DSR. Z uwagi na swoją konstrukcję program ten jest ekonomicznie efektywnym, precyzyjnym i technicznie skutecznym sposobem interwencyjnego obniżenia zużycia energii elektrycznej przez odbiorców, gdy utrudnione jest jego pokrycie ze względu na deficyt mocy po stronie zasobów wytwórczych. Usługa kierowana jest do wszystkich odbiorców energii elektrycznej, którzy chcą bardziej efektywnie korzystać z energii elektrycznej.

Czytaj: Nie ma unii energetycznej bez inteligentnych sieci

Interwencyjna Redukcja Poboru to jeden ze środków zaradczych (obok pomocy międzyoperatorskiej i rynku mocy) stosowanych przez operatora systemu przesyłowego do zapewnienia bilansu mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Usługa polega na dobrowolnym i czasowym zmniejszeniu poboru mocy przez aktywnych odbiorców energii elektrycznej na polecenie operatora systemu przesyłowego w zamian za wynagrodzenie. Usługa przyczyni się do zachowania stabilności w KSE w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej, w szczególności w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Główne cechy usługi:

  • usługa odpłatna
  • możliwość świadczenia usługi przez odbiorców lub agregatorów już od 1MW
  • dobrowolność przystąpienia do świadczenia usługi
  • możliwość uruchomienia usługi w podziale na obszary KSE (wybrane stacje elektroenergetyczne).

Korzyści dla aktywnych odbiorców/Wykonawców usługi:

  • możliwość uzyskania wynagrodzenia za świadczenie usługi DSR poza rynkiem mocy oraz rynkiem bilansującym
  • przyczynienie się do poprawy bezpieczeństwa KSE
  • minimalizacja ryzyka wprowadzania administracyjnych stopni zasilania
  • racjonalizacja indywidualnych kosztów energii elektrycznej
  • udział w rozwoju innowacyjnych produktów na rynku energii elektrycznej
  • godło – „Wspieram bezpieczeństwo energetyczne Polski”.

Czytaj: Jak zarobić na współpracy z siecią elektroenergetyczną?

Proces certyfikacji

Usługę Interwencyjnej Redukcji Poboru może świadczyć każdy odbiorca przyłączony do sieci elektroenergetycznej, który został pozytywnie zweryfikowany przez operatora systemu, do którego jest przyłączony (proces certyfikacji technicznej Obiektów Redukcji, dalej: ORed) oraz posiada aktywny certyfikat ORed.

Weryfikacja odbiorców objętych ograniczeniami w poborze i dostarczaniu energii elektrycznej została przeprowadzona (certyfikacja w trybie podstawowym) w sposób nieangażujący odbiorców i polegała na sprawdzeniu posiadania odpowiedniego układu pomiarowego umożliwiającego rozliczenie. Właściwy operator, do którego przyłączony jest odbiorca, wydał certyfikat obiektu redukcji „nieaktywny”. Odbiorcy niepodlegający ww. ograniczeniom, którzy chcą uzyskać certyfikat, powinni skontaktować się z operatorem systemu, do którego są przyłączeni i złożyć wniosek o certyfikację ORed.

Jednym z warunków pozyskiwania korzyści ze świadczenia usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru jest aktywowanie certyfikatu (tj. przesłanie odpowiednich zgód i oświadczeń do właściwego operatora) i przystąpienie do usługi samodzielnie (na drodze przetargu) lub za pośrednictwem innego podmiotu, tzw. agregatora.

Wymagania certyfikacyjne stawiane do świadczenia usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru nie uległy zmianie w stosunku do wymagań w określonych w usługach redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP kontraktowanych w latach 2017-2020. W związku z powyższym ORedy posiadające certyfikaty wydane przed 2021 r. spełniają warunki świadczenia usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru bez konieczności powtórnej certyfikacji.

Szczegóły dotyczące postepowania przetargowego, w tym terminy składania ofert, są dostępne na platformie zakupowej PSE S.A.: przetargi.pse.pl/, natomiast informacje dotyczące usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru znajdują się pod adresem: www.pse.pl/uslugi-dsr/

Źródło: PSE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Strategiczna rola fotowoltaiki będzie rosła (19 kwietnia 2022)Wyniki aukcji głównej rynku mocy na dostawy w 2026 r. (12 stycznia 2022)Rynek mocy: kolejne rozporządzenie z podpisem ministra (13 sierpnia 2021)Fotowoltaika jako usługa. Czy fotowoltaika bez kosztów inwestycyjnych jest możliwa? (05 maja 2021)Rynek mocy wpływa na wzrost świadomości energetycznej wśród MŚP (22 marca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony