Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

PSZOKi mają dwa dni na złożenie sprawozdań

   Powrót       29 stycznia 2016       Odpady   

Ministerstwo Środowiska ogłosiło, że podmioty prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych mogą złożyć sprawozdania za ubiegły rok w dowolnej formie. Informację należy przekazać do 31 stycznia 2016 r.

Nie wydano jeszcze nowego wzoru sprawozdania, więc obowiązują dotychczasowe przepisy. Zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.) prowadzący PSZOK obowiązani są do sporządzenia rocznych sprawozdań. Mają być one przekazane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Należy m.in. poinformować o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych jaka została zebrana i w jaki sposób je zagospodarowano. W art. 9na ustawy znajdują się szczegółowe wytyczne, jakie informacje należy zawrzeć w sprawozdaniu.

Z powodu dużej liczby zgłoszonych uwag do projektu nowego rozporządzenia, prace nad nim wciąż trwają. Dokument będzie dotyczyć wzoru sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Zawarty w nim będzie również nowy wzór rocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zarządzanie marką, produktem, usługą w dobie ESG (27 listopada 2023)Dziś „Dzień bez śmiecenia”. Jak poprawnie segregować odpady? (11 maja 2023)Biogazownie komunalne pozwolą zrealizować cele recyklingu (18 kwietnia 2023)Gospodarka odpadowa w Polsce mało o sobie wie (13 września 2022)Badanie: 69,68 proc. uczniów uważa, że tematyka związana ze zmianami klimatu jest ważna (11 stycznia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony