Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Kierownik nadzoru wodnego Kartuzy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie
Biopreparaty MicroCat® - poprawa biodegradacji ścieków Ekodren

Inauguracyjne posiedzenie Państwowej Rady Gospodarki Wodnej 5. kadencji

a+a-    Powrót       26 czerwca 2020       Woda   

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 16 czerwca 2020 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Państwowej Rady Gospodarki Wodnej 5. kadencji na lata 2020-2023.

Informacje o Państwowej Radzie Gospodarki Wodnej

Państwowa Rada Gospodarki Wodnej została powołana na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.). Zgodnie z art. 363 ust. 8 kadencja Państwowej Rady trwa 4 lata. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Za udział w posiedzeniach Państwowej Rady nie przysługuje wynagrodzenie.
Do zakresu działania Państwowej Rady należy opracowywanie dla ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej opinii, propozycji i wniosków w sprawach gospodarowania wodami, ochrony przed powodzią i skutkami suszy, w szczególności:
1) przedstawianie propozycji oraz wniosków dotyczących poprawy stanu zasobów wodnych oraz ochrony przed powodzią i skutkami suszy;
2) opiniowanie projektów dokumentów planistycznych, o których mowa w art. 315 pkt 1-3, 6, 7 oraz 11 i 12;
3) opiniowanie projektów programów realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną oraz planowanych inwestycji w gospodarce wodnej, o których mowa w art. 240 ust. 9;
4) opiniowanie projektów aktów normatywnych regulujących sprawy gospodarki wodnej;
5) wyrażanie opinii w sprawach zleconych przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Lista członków Państwowej Rady Gospodarki Wodnej 5. kadencji (instytucja zgłaszająca):

 1. dr hab. Damian Absalon – przewodniczący (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Śląskie Centrum Wody)
 2. inż. Jakub Andrzejewski (Związek Polskich Armatorów Śródlądowych)
 3. prof. dr hab. Kazimierz Banasik (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 4. dr Grzegorz Chocian (Fundacja Konstruktywnej Ekologii ECOPROBONO)
 5. dr hab. inż. Julita Dunalska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 6. dr hab. Joanna Fac-Beneda (Uniwersytet Gdański)
 7. prof. dr hab. inż. Marek Gromiec (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”)
 8. dr Michał Habel – zastępca przewodniczącego (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 9. mgr inż. Zbigniew Kot (Polska Izba Inżynierów Budownictwa)
 10. dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 11. mgr Łukasz Kozłowski (Stowarzyszenie Odra dla turystów w Nowej Soli)
 12. prof. dr hab. Ewa Krogulec – zastępca przewodniczącego (Uniwersytet Warszawski)
 13. mgr Ewa Malicka (Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych)
 14. dr Piotr Margoński (Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy)
 15. prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 16. dr Przemysław Nawrocki (Fundacja WWF Polska)
 17. dr hab. mgr inż. Piotr Parasiewicz (Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie)
 18. dr hab. inż. Zbigniew Popek (Stowarzyszenie Inżynierów Wodnych i Melioracyjnych - Zarząd Główny)
 19. dr Paweł Przygrodzki (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy)
 20. kpt. ż. ś. dr Jan Pyś (Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu)
 21. mgr inż. Roman Rogalski (Konfederacja LEWIATAN)
 22. dr Tadeusz Rzepecki (Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”)
 23. mgr inż. Cezary Siniecki (Stowarzyszenie Inżynierów Wodnych i Melioracyjnych - Zarząd Główny)
 24. prof. dr hab. inż. Iwona Skoczko (Politechnika Białostocka)
 25. mgr inż. Wojciech Skowyrski (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
 26. dr Lesław Skrzypczyk (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)
 27. dr hab. inż. Michał Szydłowski (Politechnika Gdańska)
 28. dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączaka (Akademia Morska w Szczecinie)
 29. dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz (Komitet Gospodarki Wodnej PAN)
 30. prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła (Politechnika Częstochowska)
 31. dr Aleksander Wolski (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa)
 32. dr Magdalena Worsa-Kozak (Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich, Politechnika Wrocławska)
 33. prof. dr hab. Maciej Zalewski (Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN)
 34. mgr Joanna Marzec - sekretarz (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)

Źródło: MGMiŻŚ

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Przemyślana retencja odpowiedzią na deficyt wody (01 lipca 2020)Wody Polskie szukają projektanta rozbiórki zbiornika w Wilkowicach (22 czerwca 2020)Energetyka odnawialna w walce z monopolem węglowym (06 kwietnia 2020)W zarządzaniu wodami opadowymi najważniejsza jest sprawczość i skuteczność. Rumia to potrafi (13 marca 2020)Sosnowiec: Dotacje na projekty związane z gromadzeniem deszczówki (10 marca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony