Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Parki narodowe łatwiej wykupią nieruchomości? Jest projekt ustawy

Więcej środków na wykup nieruchomości przez parki narodowe i wsparcie starostów w sporządzaniu dokumentacji urządzeniowej lasów – oto główne założenia projektu nowelizacji ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody.

   Powrót       26 lutego 2016       Zrównoważony rozwój   

Celem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (druk nr 265) jest wsparcie parków narodowych, tak by miały większą możliwość finansowania wykupu nieruchomości, do których posiadają prawo pierwokupu. Posłowie chcą ułatwić także starostom sporządzanie dokumentacji urządzeniowej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, które należą do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

Więcej środków na wykup nieruchomości przez parki narodowe

Kluczowe zmiany przewidziane w ustawie wiążą się z rozszerzeniem katalogu wykorzystania tzw. funduszu leśnego, który stanowią należności, kary i opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych oraz należności z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanów. Środkami zgromadzonymi w funduszu dysponuje dyrektor generalny Lasów Państwowych, który może je przeznaczyć m.in. na badania naukowe i zadania z zakresu gospodarki leśnej.

Art. 1 pkt 2 lit. c noweli umożliwi przeznaczanie środków tego funduszu także na wykup przez parki narodowe nieruchomości położonych w granicach parków, który będzie odbywał się na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Parkowi narodowemu przysługuje bowiem prawo pierwokupu nieruchomości położonej w granicach tego parku na rzecz Skarbu Państwa, które może być wykonane po cenie ustalonej między stronami ewentualnej umowy sprzedaży w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez dyrektora parku narodowego zawiadomienia o treści takiej umowy. Środki na ten cel parki narodowe uzyskują z funduszu LIFE oraz z NFOŚiGW. Obszar wykupionych w ten sposób nieruchomości wyniósł w 2015 r. 837 ha i kosztował łącznie ok. 17 mln zł. W 2016 r. zaplanowano wykupy nawet ok. 1060 ha.

Gospodarka planowa w lasach do poprawy

Druga istotna propozycja stanowić ma wsparcie dla starostów, będących ustawowymi organami nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na podstawie ustawy o lasach. Zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy trwale zrównoważona gospodarka leśna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa powinna być prowadzona według sporządzonego wcześniej aktu planistycznego, czyli uproszczonego planu urządzenia lasu. Według GUS na koniec 2014 r. tylko 71,5 proc. takich lasów posiadało odpowiednią dokumentację urządzeniową. Propozycja wychodzi naprzeciw wielokrotnie zgłaszanym przez starostów problemom związanym z brakiem odpowiednich środków finansowych na ten cel. Środki zgromadzone w funduszu leśnym będą więc wsparciem tak dla samorządów, jak i dla parków narodowych.

W środę projekt ustawy został skierowany do pierwszego czytania w sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wiceminister Mikołaj Dorożała o działaniach ministerstwa w sprawie terenów cennych przyrodniczo (22 lutego 2024)GDOŚ mówi o zagrożeniach populacji rysia i żbika. Dzień kota (17 lutego 2024)Prof. Jaroszewicz powołany na zastępcę szefa Lasów Państwowych (12 lutego 2024)Ponowne nawadnianie torfowisk to realne zyski ekonomiczne (09 lutego 2024)Próby osuszania dotknęły większości torfowisk w Polsce. Obraz sytuacji przed Światowym Dniem Mokradeł (31 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony