Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Pełnomocnik Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej już niepotrzebny

   Powrót       12 lutego 2016       Energia   

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przedstawiła projekt rozporządzenia, które likwiduje stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej. To efekt przeglądu i badania zasadności powołanych dotychczas pełnomocników Rady Ministrów.

Rząd zamierza zlikwidować nieobsadzone od niemal dwóch lat stanowisko. Decyzja ma charakter czysto formalny i w żadnym wypadku nie oznacza rezygnacji naszego kraju z rozwoju tego sektora. Minister energii Krzysztof Tchórzewski potwierdził pod koniec stycznia, że program energetyki jądrowej będzie kontynuowany. Stanowisko pełnomocnika, które potrzebne było na samym początku prac nad rozwojem programu jądrowego, dziś jest już zbędne.

Ramy prawne

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów rząd może ustanowić pełnomocnika rządu do określonych spraw, których przekazanie członkom Rady Ministrów nie jest celowe. Pełnomocnikiem Rządu może być sekretarz lub podsekretarz stanu, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach, w zakresie zadań o zasięgu regionalnym – wojewoda.

Pełnomocnik Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej został powołany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej i zgodnie z powołującym go aktem prawnym miał realizować zadania w zakresie rozwoju i wdrażania energetyki jądrowej w Polsce.

Niemal dwuletni wakat

Jedynym pełnomocnikiem była odwołana w kwietniu 2014 r. Hanna Trojanowska, wieloletni kierownik departamentów w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych SA (od 2007 PGE Polska Grupa Energetyczna SA). Od niemal dwóch lat rząd nie powołał jej następcy, ale formalnie nie zlikwidował także samego urzędu. Wniesiony kilka dni temu projekt rozporządzenia ma dokonać zatem formalnej likwidacji stanowiska, które w praktyce funkcjonuje już tylko na papierze. Jak wynika z Oceny Skutków Regulacji, wniesienie projektu jest efektem podjętego przez rząd przeglądu i badania zasadności powołanych dotychczas pełnomocników Rady Ministrów. W wyniku przeprowadzonego audytu podjęta została decyzja, iż dalsze funkcjonowanie Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej nie znajduje uzasadnienia.

Co dalej?

W projekcie proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Za przyjęciem takiego rozwiązania przemawia zdaniem wnioskodawcy potrzeba pilnego uporządkowania systemu prawnego w tym zakresie. W środę, zgodnie z Regulaminem pracy Rady Ministrów, projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Ministerstwa mają siedem dni na zgłoszenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ewentualnych uwag.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kontrole użytkowników wód i legalności urządzeń wodnych. Działania na rzecz Odry (13 czerwca 2024)Przyroda może być naturalnym sojusznikiem. Naukowcy z PAN o Tarczy Wschód (28 maja 2024)Suplement, dzięki któremu krowy będą wydzielać mniej metanu. Dania (16 kwietnia 2024)Mikroplastik i patogeny w ściekach będą monitorowane. Nowa dyrektywa u bram (11 kwietnia 2024)Robocza wersja zintegrowanego planu zarządzania Puszczą Białowieską przekazana do UNESCO (25 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony