Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.05.2024 29 maja 2024

Koniec z hipotetyczną kontrolą eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków? Petycja do MI

Petycja dotycząca eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków trafiła do Ministerstwa Infrastruktury. Zaproponowano m.in. uchylenie przepisu wykluczającego prowadzenie regularnej i rzetelnej oceny efektywności oczyszczania ścieków. Co zrobi MI?

   Powrót       16 kwietnia 2024       Woda   

Petycja z dnia 12.04. 2024 r. dotycząca eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków trafiła do Ministerstwa Infrastruktury. Proponuje m.in. uchylenie przepisu wykluczającego prowadzenie regularnej i rzetelnej oceny efektywności oczyszczania ścieków.

Petycja dotyczy zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12 lipca 2019 r. regulujących zasady wprowadzania do ziemi cieków pochodzących z gospodarstw domowych lub gospodarstw rolnych i oczyszczanych w „przydomowych oczyszczalniach ścieków”, w ilości do 5 m3 na dobę, w ramach zwykłego korzystania z wód, poza aglomeracjami.

Petycja została podpisana i złożona do Ministerstwa Infrastruktury przez Zbigniewa Wojasa, Wójta Gminy Gdów oraz Pawła Gojżewskiego, Dyrektora zarządzającego EKODREN Naturalne Systemy Oczyszczania. Została przygotowana we współpracy z Danielem Chojnackim oraz Tymonem Grabarczykiem z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka w Warszawie – www.dzp.pl.

Treść petycji do pobrania TUTAJ.

Efektywność oczyszczania ścieków powinna być weryfikowana

Jak czytamy w petycji, jej celem jest dokonanie zmiany przepisów dotyczących eksploatacji oczyszczalni ścieków wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych lub gospodarstw rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód poza aglomeracjami polegającego na wprowadzaniu ścieków do ziemi (przydomowych oczyszczalni ścieków). Zagadnienie to jest szczególnie istotne z punktu widzenia miejsc trudno dostępnych lub oddalonych od istniejących systemów kanalizacji zbiorczej, gdzie – przynajmniej obecnie – nie ma możliwości budowy systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków, lub dopiero planuje się rozbudowę sieci kanalizacyjnej.

Odpowiedni i cieszący się zaufaniem publicznym nadzór nad indywidualnymi systemami oczyszczania ścieków, stanowiącymi jeden z najważniejszych elementów gospodarki ściekowej w Polsce, wymaga, aby prawny model weryfikacji i potwierdzania efektywności oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków nie był jedynie teoretycznym obowiązkiem, lecz żeby stanowił istotny i niezaprzeczalny wkład w realizację podstawowych obowiązków z zakresu ochrony środowiska.

Niniejsza petycja służy umożliwieniu prowadzenia przez właściwe organy weryfikacji wpływu przydomowych oczyszczalni ścieków na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniej ochrony wód podziemnych, które wykorzystuje się przede wszystkim do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

W petycji zaproponowano uchylenie przepisu wykluczającego prowadzenie regularnej i rzetelnej oceny efektywności oczyszczania ścieków w „przydomowych oczyszczalniach ścieków” oraz ustanawiającego kryteria tej oceny, które w praktyce nie są możliwe do zweryfikowania po montażu „przydomowej oczyszczalni ścieków”.

Te same wymagania dla wszystkich oczyszczalni ścieków

Petycja zakłada również wprowadzenie przepisu zrównującego wymagania stawiane „przydomowym oczyszczalniom ścieków” z wymaganiami dla „standardowych” oczyszczalni ścieków w aglomeracjach. Równoważność obydwu typów oczyszczalni ścieków już teraz jest wymagana przez prawo, ale w rozporządzeniu nadal funkcjonuje bezpodstawny wyjątek.

Zmiany proponowane w petycji służą wyeliminowaniu regulacji umożliwiającej zanieczyszczanie gruntu i wód podziemnych substancjami zawartymi w ściekach, które nie są oczyszczane w stopniu wymaganym dla oczyszczalni ścieków innych niż „przydomowe”.

Wywód prawny zawarty w petycji można skonkludować stwierdzeniem, że jej głównym celem jest zagwarantowanie by „przydomowe oczyszczalnie ścieków” rzeczywiście  spełniały swoje funkcje. Wprowadzenie jasnego, wyraźnego wymogu, aby oczyszczalnie „przydomowe” redukowały zanieczyszczenia ścieków do parametrów określonych rozporządzeniem, da możliwość realnego nadzoru nad tymi urządzeniami (badanie próbek ścieków, kontrola faktycznej efektywności oczyszczania), jak ma to miejsce w praktycznie wszystkich krajach UE.

Jak długo jeszcze Polska pozostanie niechlubnym wyjątkiem?

Czytaj: Litwa vs. Polska: system przydomowych oczyszczalni ścieków pod (pełną) kontrolą państwa?

EkodrenTekst powstał we współpracy z firmą Ekodren

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Monitoring dla wszystkich. Każdy może zadbać o jakość wód (23 maja 2024)Wzmocnienie GIOŚ, wyższe kary za nielegalne składowanie odpadów, park Doliny Dolnej Odry. Propozycje MKiŚ (21 maja 2024)Ponowne przekazanie gminom zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Projekt MI (23 kwietnia 2024)Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać standardy i być pod kontrolą gminy (22 kwietnia 2024)MI zapowiada zmiany przepisów dot. zatwierdzania taryf za wodę i specustawy odrzańskiej (02 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony