Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.12.2021 02 grudnia 2021

Pieniądze z WFOŚ na niskoemisyjne kotły węglowe

Wsparcie projektów dotyczących termomodernizacji budynków przy jednoczesnym zastosowaniu niskoemisyjnych i wysokosprawnych kotłów węglowych przewiduje porozumienie podpisane w poniedziałek w Katowicach pomiędzy województwem śląskim a WFOŚiGW.

   Powrót       06 października 2015       Energia   

Podpisane tego porozumienia to - jak podkreślono w poniedziałek - sposób na rozwiązanie problemu, jaki powstał w wyniku stanowiska Komisji Europejskiej. "Wyklucza bowiem ona możliwość dofinansowania wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne i wysokosprawne kotły węglowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020" - poinformował Urząd Marszałkowski.

Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa powiedział, że celem tego porozumienia jest wypełnienie luki.

WFOŚ dofinansuje nowoczesne piece węglowe

- Priorytety Unii Europejskiej są takie, aby dofinansowywać tylko instalacje odnawialnych źródeł energii, instalacje "zielone". Żyjemy w takim miejscu i czasie, że mówienie, że wyeliminujemy węgiel z ogrzewania naszych domów - jest dość drogie i sprzeczne z interesem społecznym regionu. Stąd porozumieliśmy się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, aby dla tych, którzy chcą zainwestować w wymianę nowego pieca węglowego (...) - oszczędnego i niskoemisyjnego - podpisać takie porozumienie, aby mimo że nie jest to uwzględnione w środkach europejskich, takie finansowanie było możliwe ze środków WFOŚ - powiedział Saługa.

Podpisane w poniedziałek porozumienie, jak poinformował Urząd Marszałkowski, "daje możliwość zwielokrotnienia środków, jakie w regionie zostaną skierowane na wsparcie termomodernizacji budynków, jak również otwiera możliwość wsparcia z Programu Regionalnego 2014-2020 projektów dotyczących termomodernizacji budynków przy jednoczesnym zastosowaniu niskoemisyjnych i wysokosprawnych kotłów węglowych".

Porozumienie dotyczy uzupełnienia dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Jak wskazał WFOŚiGW, zawarcie porozumienia "zapewni ciągłość finansowania projektów z zakresu wymiany węglowych źródeł ciepła, które zostały pozytywnie ocenione, a dla których nie ma możliwości dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020".

Prezes WFOŚiGW Andrzej Pilot zaznaczył, że wsparcie będzie dotyczyło kotłów wysokospecjalistycznych - tylko kotłów najwyższej jakości.

Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła

"Dzięki temu samorządy oraz firmy, które planują termomodernizację budynków, ale jednocześnie ze względu na stosunkowo niższe koszty eksploatacji chcą pozostać przy węglowym źródle ciepła, będą mogły starać się o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również projekty złożone do Programu Regionalnego, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, lecz nie wystarczyło dla nich pieniędzy (...); pod warunkiem, że będą dotyczyły termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła na wysokosprawny kocioł węglowy" - wskazał Urząd Marszałkowski.

W RPO WSL 2014-2020 jednym z celów jest wspieranie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (na co przeznaczono ponad 227 mln euro). Ze wsparcia mogą korzystać jednostki samorządu terytorialnego, podmioty, w których te jednostki mają większościowy udział, podmioty wykonujące działalność leczniczą, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także towarzystwa budownictwa społecznego.(PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Poznań: Akcja "Trzymaj ciepło" – przebadanych będzie 350 domów jednorodzinnych (08 listopada 2021)Premier: w ramach programu "Czyste powietrze" wymieniliśmy ok. 330 tys. "kopciuchów" (18 października 2021)MF: za 2020 r. podatnicy odliczyli 7,5 mld zł ulgi termomodernizacyjnej (15 września 2021)Wymiana kopciuchów w budynkach wielorodzinnych na Dolnym Śląsku od października (08 września 2021)XX Forum Termomodernizacja 2021 w październiku (31 sierpnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony