Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Pierwsze konkursy w ramach nowej perspektywy POIiŚ

   Powrót       03 listopada 2015       Zrównoważony rozwój   

Ogłoszono pierwsze konkursy na dofinansowanie projektów środowiskowych w ramach nowej perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Wsparcie zostanie przeznaczone na projekty z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami komunalnymi czy poprawy jakości środowiska miejskiego.

Nabory będą prowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ). Na realizację tych konkursów przeznaczono łącznie ponad 5,2 mld zł.

Przez NFOŚiGW konkursy zostały ogłoszone w ramach następujących działań:

Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna: wsparcie mogą tu uzyskać projekty w zakresie planów ochrony dla obszarów Natura 2000. O dofinansowanie mogą ubiegać się regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe i urzędy morskie. Nabór rozpocznie się 30 listopada 2015 r. Link do ogłoszenia o konkursie.

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach: przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. O środki w tym konkursie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne i podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Nabór rozpocznie się 30 listopada 2015 r. Link do ogłoszenia o konkursie.

Gospodarka odpadami komunalnymi: tu wsparcie mogą uzyskać projekty obejmujące elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, np. budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ramach projektu finansowane mogą być również inne działania inwestycyjne oraz informacyjne i edukacyjne związane z zapobieganiem powstawania odpadów. Do konkursu mogą przystąpić: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Nabór rozpocznie się 1 grudnia 2015 r. Link do ogłoszenia o konkursie.

Poprawa jakości środowiska miejskiego: wsparcie zostanie przeznaczone przede wszystkim na rekultywację obszarów zanieczyszczonych i zdegradowanych zlokalizowanych na terenach miast i w ich obszarach funkcjonalnych oraz działania związane z rozwojem terenów zieleni. Do konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz regionalne dyrekcje ochrony środowiska. Nabór rozpocznie się 30 listopada 2015 r. Link do ogłoszenia o konkursie.

Nabór ogłosiło także CKPŚ. Konkurs dotyczy działania:

Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna: chodzi o projekty służące m.in. czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju, w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz leżących poza tymi obszarami (w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych). Beneficjentami konkursu mogą zostać parki narodowe, pozarządowe organizacje ekologiczne, jednostki administracji rządowej lub samorządowej, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (z wyłączeniem Dyrekcji Generalnej), jednostki badawczo-naukowe, uczelnie i urzędy morskie. Nabór rozpocznie się 30 listopada 2015 r. Link do ogłoszenia o konkursie.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biogaz na wyciągnięcie ręki dla sektora wod-kan (03 kwietnia 2024)Cele redukcyjne poniżej oczekiwań, dobry krok z odpadami zmieszanymi. Głosy ws. rewizji dyrektywy (15 marca 2024)Odporność warunkiem trwałego rozwoju miast – ruszyła 11. edycja programu Eco-Miasto (15 marca 2024)Zagrożenia klimatyczne wyzwaniami dla Europy. Raport EUCRA (11 marca 2024)Dostępne fundusze na rzecz środowiska (07 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony