Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.03.2024 01 marca 2024

Plany miejscowe nie tylko na lądzie

Jedną z pierwszych decyzji nowego Prezydenta może stać się podpisanie istotnej dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej ustawy. W ubiegłym tygodniu dokument przeszedł ekspresową ścieżkę legislacyjną zarówno w Sejmie, jak i Senacie.

   Powrót       12 sierpnia 2015       Energia   

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw(1) wprowadza szczegółową regulację dotyczącą niezbędnych dla realizacji wielu inwestycji na morzu pozwoleń oraz procedury opracowania planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w celu zapewnienia jednolitych standardów w tym zakresie. Nowelizacja ma także zrealizować cele unijnej dyrektywy 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 135).

Dłuższe terminy dla offshore'u

Na ustawę najbardziej czekała stawiająca pierwsze kroki w naszym kraju branża morskiej energetyki wiatrowej. Ustawodawca liczy, że przewidziane w jej przepisach zmiany usprawnią proces zarządzania polskimi obszarami morskimi oraz zwiększą ich atrakcyjność inwestycyjną. Ustawa wydłuża bowiem ważność pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń z obowiązujących dziś trzydziestu do trzydziestu pięciu lat. Dłuższy termin ważności pozwolenia będzie dotyczył również pozwoleń dla morskich farm wiatrowych, wydanych w okresie od 30 lipca 2011 r., do dnia wejścia w życie nowej ustawy.

Aktualny stan prawny przewiduje, że podmiot, który uzyskał wspomniane wyżej pozwolenie, jest zobowiązany do uzyskania w terminie sześciu lat od dnia jego wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Okres ten może zostać wydłużony przez organ o kolejne dwa lata, jeśli inwestor przedstawi stosowną dokumentację. Nowela wydłuża wspomniany wyżej okres podstawowy do ośmiu lat. W ten sposób zniwelowano ryzyko sytuacji, w której wydane dziś pozwolenia wygasną zanim zorganizowana zostanie pierwsza aukcja dla technologii offshore. Nowe przepisy regulują także procedury wydawania pozwoleń lokalizacyjnych oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów w polskich obszarach morskich.

Czytelne procedury planowania przestrzennego na morzu

Nowela ujednolica procedury sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, tj. planów miejscowych wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej. Mają one być przyjmowane w formie rozporządzeń ministra gospodarki oraz ministra infrastruktury w procedurze zbliżonej do procedury sporządzenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z unijną dyrektywą państwa członkowskie powinny sporządzić takie plany do 31 marca 2021 r.

Ustawa wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Tekst ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji<br />morskiej oraz niektórych innych ustaw
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1192-ustawa-zmiana-obszarow-morskich.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

RWE wraz Fundacją MARE wyłowią plastikowe odpady w Porcie Ustka (08 listopada 2023)Branża dostrzega ożywienie na rynku morskiej energetyki wiatrowej w Europie (17 sierpnia 2023)Druga faza rozwoju offshore wind? Potrzebne dojrzałe projekty i modele finansowe (21 czerwca 2023)Kto w Polsce sięga po wiatr na Bałtyku? (20 czerwca 2023)Ponad 300 osób i 17 statków sprawdza Bałtyk dla projektu Baltica 1 (20 czerwca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony