Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2021 30 listopada 2021

Pół miliona niewłaściwie utylizowanych lodówek rocznie

Spośród ok. 800 tys. lodówek wyrzucanych przez Polaków co roku, tylko ok. 300 tys. jest właściwie utylizowanych. Powody to brak odpowiednich standardów przetwarzania niebezpiecznego sprzętu oraz niewystarczająca kontrola procedur.

   Powrót       04 marca 2016       Odpady   

Na tle zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do odpadów szczególnie niebezpiecznych należą lodówki. Ich niewłaściwe przetwarzanie oznacza emisje szkodliwych dla środowiska, a w dużych ilościach także dla ludzi pierwiastków i substancji: ołowiu, rtęci, kadmu, polichlorowanych bifenyli (PCB) czy polibromowanych eterów fenylowych (PBDE), ponadto większe emisje gazów cieplarnianych i gazów niszczących warstwę ozonową.

Podwójne standardy

Tymczasem spośród 173 zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) tylko trzy spełniają standardy gwarantujące bezpieczną utylizację lodówek – alarmuje Związek Pracodawców Branży Elektroodpadów Elektro-Odzysk. Przedstawiciele Związku podkreślają, że ustawa o ZSEE, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r., ustanawia tylko minimalne standardy przetwarzania, brak jest w niej natomiast podwyższonych standardów dla odpadów niebezpiecznych.

Zgodnie z ustawą obowiązek utylizacji ciąży na producentach sprzętu, a także na marketach RTV AGD o powierzchni ponad 400 mkw. Zagraniczni producenci stosują jednak podwójne standardy, np. wysokie w Niemczech, ale już w Polsce zupełnie nie dbają, gdzie wylądują ich lodówki – informują przedstawiciele Elektro-Odzysku.

„Handel kwitami” kwitnie

Przedstawiciele Związku wskazują, że największą patologią systemu jest zjawisko „handlu kwitami”, czyli kreowanie fałszywej dokumentacji przetworzenia odpadów. Dzieje się tak, bo zarówno organizacje odzysku, jak i zakłady przetwarzania stosują “kreatywną księgowość” przy odbieraniu i przetwarzaniu odpadów. Do najczęstszych praktyk należy wydawanie zaświadczenia o przetworzeniu zużytego sprzętu, który nigdy nie został zebrany i dostarczony do danego zakładu, a także wydawanie zaświadczenia o przetworzeniu zużytego sprzętu, które wykonano niezgodnie z normami.

Zdarza się więc, że sprzęt zamiast zostać odpowiednio zutylizowany (m.in. usunięcie freonu z lodówki), co oczywiście jest kosztowne, zostaje w całości wywieziony za granicę lub wyrzucony nielegalnie w lesie(1).

Potrzebne rozporządzenia dot. standardów przetwarzania i audytu

Związek branżowy domaga się w tej sytuacji odpowiednich rozporządzeń do ustawy, które polepszą system kontroli procedur, jak również ustanowią odpowiednie standardy przetwarzania dla niebezpiecznego ZSEE.

Żeby poprawić przejrzystość funkcjonowania organizacji odzysku, Elektro-Odzysk proponuje kontrolę takich obowiązków, jak m.in.:

  • posiadanie umów z prowadzącymi zakład przetwarzania;
  • dysponowanie zaświadczeniami o zużytym sprzęcie;
  • dokonanie wpisów w odpowiednich rejestrach środowiskowych;
  • wprowadzenie wag dla wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów oraz kamer przemysłowych monitorujących przywożony oraz wywożony rodzaj odpadów.
Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Za raportem Instytutu Kwiatkowskiego, raportem Instytutu na rzecz Gospodarki Rynkowej oraz raportem PwC

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Drugie życie elektroodpadów. Paczkomaty przysłużą się recyklingowi (22 listopada 2021)Recykling i sprzedaż oryginalnych części do napraw. Szykują się spore zmiany w Apple (22 listopada 2021)Mniej elektroodpadów i frustracji konsumentów. Propozycja uniwersalnej ładowarki do urządzeń elektronicznych (24 września 2021)W Rzeszowie stanie ponad 30 pojemników na elektrośmieci (16 sierpnia 2021)Katowice: Już 8 maja do odebrania nasiona i kompost w zamian za elektrośmieci (05 maja 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony