Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.11.2021 27 listopada 2021

Police: 15,3 mln zł dotacji m.in. na usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów

   Powrót       11 maja 2021       Planowanie przestrzenne   

15,3 mln zł dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020(1), przekazane przez NFOŚiGW, pozwoli m.in. na usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Kamiennej w Policach, zagrażających zdrowiu mieszkańców. Całkowity koszt projektu powiatu polickiego to ponad 18 mln zł.

Co zostanie zrobione?

Celem działania jest przede wszystkim usunięcie i zagospodarowanie niewłaściwie składowanych odpadów, które są zagrożeniem dla ludzi i środowiska naturalnego, oraz przywrócenie wartości użytkowych zanieczyszczonemu terenowi. Usunięcie dziesiątek tysięcy ton, po części niebezpiecznych odpadów, i rekultywacja wraz z remediacją zanieczyszczonego terenu pozwolą stworzyć w Policach nową, ogólnodostępną zieloną przestrzeń. Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia podpisali 10 maja br. w Policach wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski oraz starosta policki Andrzej Bednarek.

- Jak ważna jest czysta i bezpieczna okolica, w której mieszkamy - wie każdy. Z satysfakcją przekazujemy kolejny grant ze środków Funduszu Spójności na przedsięwzięcie, które już za dwa lata bezpośrednio poprawi komfort życia mieszkańców Polic. Co warto podkreślić, będzie to miało miejsce w terenie zabudowanym – zaznacza rolę projektu prof. Maciej Chorowski, prezes NFOŚiGW.

W pierwszej kolejności z ogólnej masy śmieci wysortowane zostaną surowce wtórne, w celu ich recyklingu lub odzysku (w tym produkcji paliwa alternatywnego). W ramach drugiego etapu nastąpi przetworzenie pozostałej masy zawierającej głównie zmieszane odpady budowlane (m.in. ziemię i kamienie) na kruszywa przydatne do wykorzystania np. przy rekultywacji terenów zdegradowanych, na podbudowy drogowe itp. Po usunięciu odpadów i oczyszczeniu terenu zaplanowano nasadzenia drzew i krzewów. Prace mają zakończyć się w sierpniu 2023 r.

- Usunięcie odpadów z ponad czterech hektarów gruntu i jego rekultywacja będzie miała jeszcze inny istotny walor - uzyskamy teren biologicznie czynny - a więc miejsce planowanego, ale i też spontanicznego rozwoju przyrody. Jestem przekonany, że działanie to zwiększy także świadomość ekologiczną mieszkańców na temat zagrożeń płynących z nielegalnego składowania odpadów i roli, jaką pełnią zorganizowane tereny zielone – uzupełnia Mirowski.

Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów wyniesie 4,61 ha, a dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu sięgnie 2,59 ha. Blisko 48 tys. ton odpadów poddanych zostanie ostatecznemu procesowi odzysku.

Czytaj: Zanieczyszczenia po Zachemie: jest pierwszy krok ku poprawie sytuacji

Źródło: NFOŚiGW

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Udzielenie dofinansowania umożliwiło działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (w ramach II osi POIiŚ), które jest wdrażane przez NFOŚiGW we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

KE: wnioski legislacyjne ws. przeciwdziałania wylesianiu, innowacji w gospodarce odpadami i ochrony gleby (18 listopada 2021)REMEDy 2021. Panaceum na zanieczyszczone tereny - już 29 września w formule on-line (22 września 2021)Raport: Około jedna trzecia gatunków drzew na świecie zagrożona wyginięciem (02 września 2021)Dolnośląskie: NFOŚiGW w całości sfinansuje poszukiwanie i rozpoznanie złóż wód geotermalnych (31 sierpnia 2021)Farmy PV, wiatraki, ITPOE, dwa sztuczne zbiorniki i centrum kompetencji – oto wizja dla regionu Bełchatowa (27 sierpnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony