Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

2,5 mld zł na projekty wodno-ściekowe: rusza nabór wniosków

   Powrót       04 maja 2016       Woda   

NFOŚiGW ogłosił II nabór wniosków do konkursu w ramach działania 2.3 POIiŚ 2014-2020 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Wnioski będą przyjmowane od 31 maja do 31 lipca br.

Typy projektów, które mogą startować w konkursie, to te dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM, a także realizowane w regionach lepiej rozwiniętych (województwo mazowieckie) w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.

Pieniądze na rozdział kanalizacji i inteligentne systemy zarządzania

Zgodnie z regulaminem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wspierane będą projekty dotyczące budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków, zagospodarowania osadów ściekowych obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, a także budowy lub modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej (w tym rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową).

W ramach projektu kwalifikowane będzie również efektywne zarządzanie siecią – poprzez wdrożenie tzw. inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, w tym kanalizacją deszczową. Nie dopuszcza się realizacji samodzielnych projektów dotyczących inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

Gros środków na projekty realizowane w większych aglomeracjach

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 2,5 mld zł. W ramach alokacji na konkurs 2 mld zł zostanie przeznaczone na projekty planowane do realizacji w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM; 500 mln zł w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM.

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.3 ze środków Funduszu Spójności wynosi w najlepszym przypadku 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Nie określono jednak minimalnej i maksymalnej wartości projektu, podobnie jak nie wyznaczono maksymalnej kwoty dofinansowania.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Instytucją Wdrażającą Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Bądźmy efektywni i bezpieczni. Polska, UE i Ukraina ze wspólnymi celami (23 lutego 2024)Konferencja Stormwater Poland – Co zrobić z tym deszczem? (19 lutego 2024)Wypłaty dotacji w programie „Czyste Powietrze” (12 lutego 2024)Od Kalifornii po Siemiatycze. IOŚ-PIB wskazuje dobre praktyki adaptacyjne (05 lutego 2024)Jak nie zmarnować 135 mld euro. FPP postuluje powołanie Pełnomocnika ds. Transformacji Energetycznej (24 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony