Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.06.2024 22 czerwca 2024

2,5 mld zł na projekty wodno-ściekowe: rusza nabór wniosków

   Powrót       04 maja 2016       Woda   

NFOŚiGW ogłosił II nabór wniosków do konkursu w ramach działania 2.3 POIiŚ 2014-2020 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Wnioski będą przyjmowane od 31 maja do 31 lipca br.

Typy projektów, które mogą startować w konkursie, to te dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM, a także realizowane w regionach lepiej rozwiniętych (województwo mazowieckie) w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.

Pieniądze na rozdział kanalizacji i inteligentne systemy zarządzania

Zgodnie z regulaminem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wspierane będą projekty dotyczące budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków, zagospodarowania osadów ściekowych obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, a także budowy lub modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej (w tym rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową).

W ramach projektu kwalifikowane będzie również efektywne zarządzanie siecią – poprzez wdrożenie tzw. inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, w tym kanalizacją deszczową. Nie dopuszcza się realizacji samodzielnych projektów dotyczących inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

Gros środków na projekty realizowane w większych aglomeracjach

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 2,5 mld zł. W ramach alokacji na konkurs 2 mld zł zostanie przeznaczone na projekty planowane do realizacji w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM; 500 mln zł w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM.

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.3 ze środków Funduszu Spójności wynosi w najlepszym przypadku 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Nie określono jednak minimalnej i maksymalnej wartości projektu, podobnie jak nie wyznaczono maksymalnej kwoty dofinansowania.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Instytucją Wdrażającą Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Z 400 km3 ścieków rocznie oczyszczane jest niecałe 20%. Co mogłoby zyskać rolnictwo i nie tylko (17 czerwca 2024)Dokumenty stwierdzające brak negatywnego wpływu inwestycji na stan wód. Informacje dla wnioskodawców (17 czerwca 2024)Synergia kluczem do sukcesu polskiego offshore (14 czerwca 2024)126 mln zł do wydania na wymianę źródeł ciepła w Zachodniopomorskim. Na razie 633 wnioski i 23 podpisane umowy (11 czerwca 2024)Polski projekt laureatem Europejskiej Nagrody Natura 2000 (04 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony