Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2022 05 grudnia 2022

Ponad 200 mln zł na usunięcie groźnych odpadów

   Powrót       05 sierpnia 2015       Ryzyko środowiskowe   

Ponad 200 mln zł przeznaczył narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dla samorządów i firm na doraźną pomoc przy usuwaniu i unieszkodliwianiu niewłaściwie składowanych czy magazynowanych odpadów - poinformowała rzeczniczka Funduszu Magdalena Skłodowska.

NFOŚiGW właśnie uruchomił nabór wniosków w tej sprawie. Będzie można je składać w trybie ciągłym.

- Samorządy często czują się bezradne wobec podmiotu, który unika usunięcia skutków swojej działalności. Narodowy Fundusz oddaje do ich dyspozycji nowy instrument. W ramach rozszerzonej oferty umożliwiamy wsparcie usuwania i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów, które stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi i grożą nieodwracalnymi szkodami w środowisku - zwraca uwagę cytowany w piśmie dyrektor departamentu ochrony ziemi NFOŚiGW Jerzy Swatoń.

Usuwanie odpadów i działania naprawcze

Dofinansowywanie będzie dotyczyło kosztów związanych z usuwaniem odpadów – zbieraniem, transportem, odzyskiem lub unieszkodliwieniem odpadów oraz zanieczyszczonej gleby i ziemi. Dofinansowane zostaną także działania naprawcze lub remediacja powierzchni ziemi, czyli usunięcie zanieczyszczeń z gleby, ziemi i wód gruntowych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się substancji powodujących ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.

Możliwa dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć realizowanych na terenach będących ich własnością lub własnością Skarbu Państwa. W przypadku akcji ratowniczo-gaśniczych wsparcie dodatkowo może sięgnąć 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Uwaga na zasadę „zanieczyszczający płaci”

Skłodowska dodała, że pożyczki Funduszu kierowane są do szerokiego grona beneficjentów. W takiej formie dofinansowanie NFOŚiGW może wynieść do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, przy oprocentowaniu zmiennym (WIBOR 3M, nie mniej jednak niż 2 proc. w skali roku). - Pożyczki mogą podlegać częściowemu umorzeniu do 30 proc. wypłaconej kwoty pożyczki, nie więcej niż 5 mln zł - zaznaczyła.

Fundusz zwraca uwagę, że w miejsce podmiotu, który wyrządza szkodę, mogą działać same samorządy, mogą też w jego imieniu działać firmy. - Jednak podmiot zobowiązany musi zwrócić poniesione koszty. Wynika to z zasady „zanieczyszczający płaci”, określonej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady - podkreślił dyrektor Swatoń.

NFOŚiGW wyjaśnił ponadto, że na przedsięwzięcia realizowane w trybie wykonania zastępczego udzielane są pożyczki w wysokości 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Oprocentowanie wynosi 0,1 proc. w skali roku z możliwym umorzeniem dochodzącym nawet do 50 proc. wypłaconej kwoty, pomniejszonej o kwotę odzyskaną od zobowiązanego podmiotu.

Od początku swojego istnienia NFOŚiGW wspiera likwidację tzw. bomb ekologicznych. Finansowane było m.in. usuwanie odpadów chemicznych i przeterminowanych środków ochrony roślin z ponad 500 mogilników. Wspierane były tez działania przy unieszkodliwianiu odpadów i rekultywacji terenów po Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach. Usunięto też ok. 206 ton odpadów azbestowych.(PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Przemieszczanie i eksport odpadów. Jakie stanowisko komisji ENVI? (02 grudnia 2022)Odpady z renowacji będą pod lupą. Unijny plan działania już w 2024 r. (29 listopada 2022)Dane o odpadach ze sprawozdań marszałkowskich 2020 r. (22 listopada 2022)Sypią się kary dla gmin za nieosiągnięcie wskaźników recyklingu (16 listopada 2022)Nielegalne odpady w rękach policji i GIOŚ (14 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony