Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.10.2023 01 października 2023

Postępuje modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego

Projekt Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego wszedł w drugi etap, w wyniku którego powstanie ok. 33,7 km nowych wałów, a przebudowanych zostanie ok. 4,8 km - poinformował Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

   Powrót       15 maja 2015       Woda   

Roboty budowlane realizowane przez DZMiUW we Wrocławiu w ramach Projektu Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW) obejmują Komponenty B1 – obiekty odrzańskie i B3 – obiekty widawskie. Prace na obiektach odrzańskich rozpoczęły się w 2012 r. Pierwsze z zadań (B1-1) zakończono w 2013 r., a pozostałe trzy kontrakty odrzańskie (B1-2, B1-3, B1-11) - w grudniu 2014 r. Dla tych trzech kontraktów trwa obecnie roczny okres zgłaszania wad i usterek. W tym czasie wykonawcy zobowiązani są do ich usunięcia. Teraz przyszedł czas na kontrakty widawskie.

W wyniku dotychczas wykonanych prac przebudowano 54,4 km wałów oraz utworzono 6 km nowych obwałowań. Prace zakończyły się w terminie i polegały na przebudowie obwałowań rzeki Odry od miejscowości Siedlce w gminie Oława do obwałowań zlokalizowanych poniżej centrum miasta Wrocławia w okolicach Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków na Janówku. Inwestycja objęła gminy Oława, Siechnice, Czernica i Wrocław. Wykonawcy robót budowlanych to Energopol Szczecin SA, SKANSKA SA, a także konsorcjum firm Budimex SA i Ferrovial Agroman.

300 m3/s wód powodziowych pójdzie do doliny Widawy

Z końcem grudnia 2014 r. rozpoczęły się prace związane z drugim etapem Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego, czyli z przebudową obiektów w dolinie Widawy w ramach komponentu B3 („Przebudowa kanału ulgi Odra – Widawa”). Zakres inwestycji obejmuje gminy Długołęka, Wrocław, Wisznia Mała oraz Oborniki Śląskie. W ramach dwóch kontraktów na roboty budowlane podpisanych we wrześniu 2014 r. z firmami SKANSKA SA oraz Mota-Engil Central Europe powstanie ok. 33,7 km nowych wałów, a przebudowanych zostanie ok. 4,8 km. Są to: kontrakt B3-1: Odcinek: Przelew Odra – Widawa do mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) oraz kontrakt B3-2: Odcinek: Rzeka Widawa od mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) do ujścia do Odry.

Przebudowane zostaną także mosty drogowe znajdujące się w dolinie Widawy (Strachociński, mosty Krzywoustego, Widawski, Psarski). Ponadto, w ramach inwestycji, przebudowie ulegnie most kolejowy na Swojczycach oraz powstanie nowy jaz jako budowla wlotowa kanału ulgi Odra-Widawa. Planowane zakończenie prac to grudzień 2016 r. Zakres inwestycji komponentu B3 pozwoli na przerzucenie 300 m3/s wód powodziowych rzeki Odry do doliny Widawy.

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

Podstawowym celem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry jest ochrona mieszkańców Dorzecza Odry przed utratą życia i uszkodzeniem mienia w wyniku intensywnych wezbrań powodziowych.
Projekt zwiększy ochronę przeciwpowodziową dla ponad 2,5 mln ludności zamieszkującej szereg miast, m.in.: Racibórz, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Opole, Brzeg, Oława czy Wrocław, a także wsi w trzech województwach: śląskim, opolskim i dolnośląskim.
Projekt w części dotyczącej modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW) obejmuje odbudowę i modernizację systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławia. Jego celem jest poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów usytuowanych na obszarze miasta Wrocławia oraz miejscowości zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

Kompensacja przyrodnicza i budowa jazu

W ramach komponentu B3 do tej pory dokonano inwentaryzacji entomologicznej drzew, przeprowadzono też prace przygotowawcze polegające na wycince drzew i uporządkowaniu terenu w pasie pod przyszłe wały przeciwpowodziowe. Przeprowadzone zostały także działania związane z kompensacją przyrodniczą, takie jak odtworzenie łąk, wykonanie zbiornika wodnego dla płazów oraz odtworzenie lasu łęgowego w rejonie Świniar. Kompensacja polega na zminimalizowaniu negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko.

Obecnie trwają już prace przy budowie jazu - budowli wlotowej kanału ulgi Odra-Widawa: zwożony jest materiał ziemny pod budowę obwałowań, rozpoczęto też formowanie korpusów wałów. Ponadto wykonawcy robót przystąpili do przebudowy infrastruktury technicznej.

Część największego projektu hydrologicznego w Polsce

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego razem z budową zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny tworzy największy projekt hydrologiczny w Polsce. Wrocławski Węzeł Wodny (WWW) ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła, zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Projekt Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego jest jedną z kluczowych części kompleksowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO). POPDO to z kolei element Programu dla Odry – 2006, który swoim zakresem obejmuje modernizację całości systemu wodnego w dorzeczu Odry.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Po co jeździć na konferencje? (20 września 2023)Sejm sprzeciwił się odrzuceniu przez Senat ustawy o rewitalizacji Odry (18 sierpnia 2023)Gęsi Bastion pod Starą Rudnicą nowym rezerwatem przyrody (21 lipca 2023)Wody Polskie apelują o ograniczenie zrzutów ścieków do Odry (17 lipca 2023)Monitoring złotej algi. Blisko 63 tys. analiz pokazujących stan Odry (12 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony